документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 14.04.2017  >

Державна фіскальна служба України про оподаткування платежів за оренду сервера у нерезидента України

Як і зазначено у назві сьогоднішньої новини, Державна фіскальна служба України у своєму листі від 28.03.2017 N 6312/6/99-99-15-02-02-15, керуючись діючим законодавством, надала вичерпні роз'яснення відносно здійснення оподаткування платежів за оренду сервера у нерезидента.

Головні аспекти здійснення оподаткування доходів нерезидентів визначено Податковим кодексом України (далі за текстом - ПКУ), а насамперед пунктом 141.4 статті 141 ПКУ.

Підпунктом 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ визначено, що доходи отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку за ставками, визначеними статтею 141 ПКУ. Відповідний перелік доходів, отриманих нерезидентом, джерелом походження яких є Україна, визначений у підпункті 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ.

Абзацем "ґ" п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ для цілей п. 141.4 ст. 141 ПКУ під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміється зокрема, лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента - лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди.

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відс. (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ).

В разі, коли міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 ПКУ). В Україні застосування зазначених процедур регламентоване положеннями ст. 103 ПКУ.

Положенням пункту 103.2 статті 103 ПКУ передбачено, що особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. На підставі цього, резидент при виплаті орендних платежів нерезиденту утримує податок за ставкою 15 відс., якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору.

Інформацію про виплачені доходи нерезидентам, суми утриманого з них податку та застосовану для оподаткування ставку платники зазначають у додатку до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897, а саме Розрахунку (звіті) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України (додаток ПН до Декларації).

Отже, резидент-юридична особа-платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента виплату орендних платежів, зобов’язаний утримувати податок з таких доходів та за їх рахунок у розмірі 15 відс., якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору України з країною - резидент особи, на користь якої здійснюється виплата, та подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Декларацію із заповненим додатком ПН. У Декларації заповнюються всі обов’язкові реквізити (ст. 48 ПКУ).

Одночасно із цим, платник податку у Декларації, крім рядка 23 ПН, де зазначається сума сплаченого податку при виплаті доходів нерезидентам у звітному періоді, визначеного на підставі Розрахунку (звіту) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, інші показники не заповнює.

Відповідно до п.п. 3 п. 297.1 ст. 297 ПКУ платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування і сплати ПДВ та подання податкової звітності з ПДВ, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену п.п. 1 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи.

Відповідно до п. 180.2 ст. 180 ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. Правила оподаткування ПДВ послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, визначено ст. 208 ПКУ.

Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 ПКУ (п. 208.2 ст. 208 ПКУ). Одночасно із цим, отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил розділу V ПКУ, зокрема, щодо сплати податку (п. 208.5 ст. 208 ПКУ).

На підставі вищезазначеного, особа, що отримує послуги від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, є податковим агентом такого нерезидента в частині нарахування та сплати ПДВ до бюджету за такою операцією. Відповідний Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289 (далі - Порядок N 21).

Пункт 5 розділу I Порядку N 21 передбачає, що отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, на митній території України, які відповідно до п. 180.2 ст. 180 ПКУ є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники ПДВ, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України (далі - Розрахунок).

Відповідно до п. 6 розділу I, п. 2 розділу III та пунктів 1-2 розділу VII Порядку N 21 Розрахунок належить до податкової звітності з ПДВ та подається особою, не зареєстрованою як платник ПДВ, до контролюючого органу за місцем її податкового обліку відповідно до встановленого законодавством порядку сплати ПДВ. При цьому Розрахунок подається до контролюючого органу тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано. Значення рядка 8 Розрахунку відображається в обліку з ПДВ контролюючим органом.

Податкова звітність з ПДВ (у тому числі Розрахунок) подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Подання податкової звітності з ПДВ засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

Таким чином, у відповідності до діючого законодавства та вищенаведеного можна зробити висновки, що в разі, коли особою-резидентом, що перебуває на спрощеній системі оподаткування третьої групи зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відс., здійснюються операції з придбання у нерезидента послуг, місцем постачання яких визначено митну територію України, зокрема послуг із оренди частини дискового простору на сервері у мережі Інтернет, то у такої особи як отримувача вказаних послуг виникає обов'язок щодо нарахування і сплати ПДВ до бюджету та подання податкової звітності з ПДВ, а саме Розрахунку, засобами електронного зв'язку в електронній формі.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

13 квітня 2017 року (Порядок заповнення реєстраційної заяви по ПДВ (за формою N 1-ПДВ))

27 березня 2017 року (Нагадуємо, що 01.04.2017 наберуть чинності нові правила відшкодування ПДВ)

22 березня 2017 (Порядок оподаткування ПДВ операцій з відшкодування замовником послуг витрат виконавця на відрядження спеціалістів, залучених для виконання відповідних послуг)

22 березня 2017 року (Реєстрація платниками ПДВ установ та організацій, включенихдо Реєстру неприбуткових установ та організацій)

20 березня 2017 року (Порядок нарахування ПДВ при здійсненні операцій з постачання паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів)

02 березня 2017 року (1 березня набули чинності нова податкова накладна та декларація з ПДВ)

20 січня 2017 року (Побільшало обов'язкових реквізітів податкової накладної)

27 грудня 2016 року (Стартує період декларування. З цієї нагоди наводимо деякі приклади заповнення оновленої форми декларації про доходи за 2016 рік.)

01 листопада 2016 року (щодо подачі декларації з ПДВ, якщо господарська діяльність не провадилася)

06 вересня 2016 року (щодо відмови від платника податку на додану вартість при переході на сплату єдиного податку)

20 липня 2016 року (щодо накладення штрафу за несвоєчасне подання податкової звітності. А саме, здійснення повторного такого порушення)

наверх