документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Подiлитися 

Як розраховується день відрядження службовців та держслужбовців?

[30.03.2018]

В загальних випадках розрахунок оплати днів за час перебування в службових відрядженнях має проводитись відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю України працівникам, якщо інше не передбачено відповідними законами. А саме для працівників, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку. Тобто, у випадку направлення працівника у відрядження необхідно порівняти суму середньоденного заробітку і денного заробітку працівника.
До денного заробітку працівника включаються всі елементи заробітної плати, які працівник отримає згідно з умовами трудового чи колективного договору у місяці, в якому його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо.
Середньоденний заробіток визначається з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100.
Відповідно, коли денний заробіток буде вищий за середньоденний заробіток, то за час відрядження виплачується заробітна плата, а якщо вищий середньоденний заробіток, то виплата за час відрадження проводиться із середньої заробітної плати.

Стосовно оплати праці за час відрядження державних службовців.
Відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, регулюються Законом України «Про державну службу» (далі-Закон).
Відповідно до п.3 статті 5 Закону, норми законодавства про працю поширюються на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
Питання службових відряджень державних службовців урегульовано ст.42 Закону, відповідно до якої за державним службовцем на весь період відрядження зберігається його посада і заробітна плата.
Тобто, під час оплати праці державним службовцям днів службових відряджень норми ст.121 КЗпП України не застосовуються, відповідно за час відрядження державного службовця має виплачуватись заробітна плата.