документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Подiлитися 

Придбання основних засобів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, надані бюджетною установою

[12.04.2018]

Питання: Які бухгалтерські проведення потрібно здійснити при придбанні основних засобів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, надані бюджетною установою?

Відповідь: Бухгалтерські проведення за операціями з придбання основних засобів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, надані бюджетною установою, визначені у Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція).
Відображення в бухгалтерському обліку придбання основних засобів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, надані бюджетною установою здійснюється за дебетом субрахунку 1311 “Капітальні інвестиції в основні засоби” а кредитом субрахунку 6211 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.
Крім того, слід врахувати, що водночас необхідно відобразити в бухгалтерському обліку операції із вилучення з доходів сум витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів, тобто:
- якщо основні засоби придбаваються за рахунок доходів, поточного кварталу:
Дебет 7111 “Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)”
Кредит 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»;
- якщо основні засоби придбаваються за рахунок доходів, минулого кварталу поточного року:
Дебет 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
Кредит 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»;
- якщо основні засоби придбаваються за рахунок доходів, минулих років:
Дебет 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
Кредит 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів».