документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Подiлитися 

Виправлення помилок минулих років в бухгалтерському обліку

[12.04.2018]

Питання: установа у минулому році придбала актив (вартість 5000 грн.)за рахунок коштів загального фонду та відобразила його в бухгалтерському обліку на субрахунку 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи». У поточному році виявилося, що зазначений актив повинен обліковуватися на субрахунку 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Які бухгалтерські записи потрібно здійснити для виправлення помилки?

Відповідь: відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, та Порядку складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017 № 755, помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, до якої помилка (сума, кореспонденція субрахунків) вноситься червоним чорнилом або із знаком «мінус», а виправлення (сума, кореспонденція субрахунків) - чорнилом темного кольору. Унесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і книги «Журнал-головна» в місяці, у якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображаються правильна сума і кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку.
Тобто, у минулому році установа здійснила наступні проведення:
№ з/п
Зміст операції
Кореспонденція субрахунків
Сума
дебет
кредит
1
Отримання асигнувань
2313
5411
5000
2
Оприбутковано актив, отриманий від постачальникам
1312
6211
5000
3
Перераховано кошти постачальнику
6211
2313
5000
На початок поточного року залишки на субрахунках становили:
субрахунок 1312 - 5000 грн.;
субрахунок 5411 - 5000 грн.
При оприбуткуванні зазначеного активу як малоцінного та швидкозношуваного предмету в минулому році потрібно було б зробити наступні бухгалтерські проведення:
№ з/п
Зміст операції
Кореспонденція субрахунків
Сума
дебет
кредит
1
Отримання асигнувань
2313
7011
5000
2
Оприбутковано актив, отриманий від постачальникам
1812
6211
5000
3
Перераховано кошти постачальнику
6211
2313
5000
4
Закриття субрахунків доходів на фінансовий результат звітного періоду в кінці кварталу
7011
5511
5000
5
Закриття фінансового результату звітного періоду на накопичений фінансовий результат в кінці року
5511
5512
5000
Залишки на початок поточного року повинні були б становити на :
субрахунку 1812 - 5000 грн.;
субрахунку 5512 - 5000 грн.
Зважаючи на викладене, з метою виправлення помилки потрібно здійснити наступні коригувальні записи:
№ з/п
Зміст операції
Кореспонденція субрахунків
Сума
дебет
кредит
1
Зняття з обліку капітальної інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
5411
1312
5000
2
Відображення в обліку малоцінного та швидкозношуваного предмету
1812
5512
5000