документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Подiлитися 

Виготовлення об'єкта основних засобів власними силами

[05.04.2018]

Питання: бюджетна установа власними силами пошила театральні костюми. Чи повинна установа при оприбуткуванні готових костюмів в бухгалтерському обліку відображати доходи?

Відповідь: При виготовлені об'єктів основних засобів власними силами не потрібно відображати доходи, оскільки, відповідно до пункту 6 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби” (наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202), зазначені активи відображаються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка складається з витрат, понесених суб'єктом державного сектора на його виготовлення.
Бухгалтерські проведення за такими операціями визначені у Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція).
Тобто, списання тканини, ниток, ґудзиків та інших запасів для пошиття театральних костюмів здійснюється наступними записами:
Дебет 8013 «Матеріальні витрати»
Кредит 1517 «Сировина і матеріали»
Одночасно
Дебет 1613 «Інше виробництво»
Кредит 8013 «Матеріальні витрати».
Всі витрати, понесені при пошитті костюмів, не списуються на фінансовий результат в кінці кварталу, а відносяться до вартості основного засобу (здійснюється перетворення господарським способом одних активів в інший).
Оприбуткування готових костюмів в бухгалтерському обліку відображається кореспонденцією субрахунків:
Дебет 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» або 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»
Кредит 1613 «Інше виробництво».
Також потрібно відобразити в бухгалтерському обліку операції вилучення з доходів асигнувань у сумі витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів, тобто:
- якщо запаси були придбані за рахунок доходів, нарахованих у поточному кварталі:
Дебет відповідного субрахунку класу 7 «Доходи»
Кредит 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»;
- якщо запаси були придбані за рахунок доходів, минулого кварталу поточного року:
Дебет 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
Кредит 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»;
- якщо запаси були придбані за рахунок доходів, минулих років:
Дебет 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
Кредит 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів».
Зарахування готових театральних костюмів до об'єктів основних засобів здійснюється у загально встановленому порядку, тобто:
Зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів після введення в експлуатацію:
Дебет 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»
Кредит 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» або 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»
Водночас проведення другого запису:
Дебет 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»;
Кредит 5111 «Внесений капіталрозпорядникам бюджетних коштів».