документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Подiлитися 

Порядок відображення в обліку операцій з оприбуткування та продажу макулатури.

[30.03.2018]
Питання: який порядок відображення в обліку операцій з оприбуткування та продажу макулатури у результаті списання книжок з бібліотечного фонду установи?
 
Відповідь: оприбуткування та продаж макулатури, в результаті списання книжок з бібліотечного фонду установи, здійснюється відповідно до вимогТипової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 (із змінами).
Тобто в бухгалтерському обліку потрібно зробити наступні бухгалтерські проведення:
1. оприбутковано макулатуру, отриману від списання книжок
Дебет 1518 «Інші виробничі запаси»
Кредит 7211 «Дохід від реалізації активів»;
2. передано макулатуру спеціалізованому підприємству
Дебет 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»
Кредит 1518 «Інші виробничі запаси»;
3. отримано кошти від спеціалізованого підприємства на реєстраційний рахунок установи
Дебет 2313 «Реєстраційні рахунки»
Кредит 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість».
З огляду на те, що ціна реалізації макулатури може відрізнятися від балансової вартості (вартості, за якою макулатуру було оприбутковано), то у таких випадках потрібно буде відкоригувати суму нарахованого доходу.
Тобто, у разі, якщо ціна реалізації менша ніж балансова вартість макулатури потрібно різницю відобразити за дебетом субрахунку 7211 «Дохід від реалізації активів» та кредитом субрахунку 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість».

Якщо ціна реалізації буде більшою ніж балансова вартість макулатури, то різниця відображається за дебетом субрахунку 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» та кредитом субрахунку 7211 «Дохід від реалізації активів».