документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Подiлитися 

Списання малоцінних необоротних матеріальних активів у 2018 році

[30.03.2018]

Питання: чи є різниця в бухгалтерських проводках між списанням у 2018 році малоцінних необоротних матеріальних активів, які були введені в експлуатацію до 2017року і у 2017 році?

Відповідь: При списанні малоцінних необоротних матеріальних активів, які були введені в експлуатацію до 2017 року та такими, що були введені в експлуатацію у 2017 році, застосовуються однакові бухгалтерські проведення (пункти 1.26 та 1.28 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 (із змінами).
При списанні малоцінного необоротного матеріального активу здійснюються такі записи:
1. нарахування амортизації у місяці вилучення (50% від первісної вартості)
Дебет 8014, 8114 “Амортизація”
Кредит 1412 “Знос інших необоротних матеріальних активів”;
2. списання вартості активу (100% первісної вартості)
Дебет 1412 “Знос інших необоротних матеріальних активів”
Кредит 1113 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”.
Потім списуємо на накопичений фінансовий результат вартість малоцінного необоротного матеріального активу .
Дебет 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів”
Кредит 5512 “Накопичені фінансові результати виконання кошторису”.
 
Різниця може бути тільки у визначенні суми за субрахунком 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів”, яка підлягає списанню.
 
Якщо малоцінний необоротний матеріальний актив був введений в експлуатацію у 2017 році або установа здійснила коригування суми внесеного капіталу на суму зносу, нарахованого до 01.01.2017 року, то на накопичений фінансовий результат відноситься 100% первісної вартості об'єкта.
У разі якщо малоцінний необоротний матеріальний актив був введений в експлуатацію до 2017 року і коригування внесеного капіталу на суму зносу, нарахованого до 01.01.2017 року, не було здійснено, та враховуючи, що на субрахунок 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів” станом на 01.01.2017 року було перенесено суму залишкової вартості об'єкта, з субрахунку 401 “Фонд у необоротних активах за їх видами”, то і на накопичений фінансовий результат відноситься 50% від первісної вартості малоцінного необоротного матеріального активу.