документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.

Подiлитися 
Огляд поновлення бази вiд  < 12.01.2018 >

1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 6 грудня 2017 року № 2227-VIII
Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами

Закон вносить зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України.  
2. Укази Президента України  
2.1. Указ Президента України від 9 січня 2018 року № 2/2018
Про внесення змін до Указу Президента України від 4 серпня 2006 року № 675

Указ вносить зміни до Порядку підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2006 року № 675.  
3. Постанови Кабінету Міністрів України  
3.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1074
Про внесення змін до Положення про Міністерство охорони здоров’я України

Постановою вносяться зміни до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267.  
4. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
4.1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.11.2017 № 1408
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2017 р. за № 1463/31331
Про внесення змін до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта

Наказ вносить зміни до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 06 листопада 2012 року № 876, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2012 року за № 1948/22260.  
4.2. Наказ Міністерства фінансів України від 21.11.2017 № 963
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2017 р. за № 1522/31390
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 10 квітня 2012 року № 446

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 10 квітня 2012 року № 446 "Про затвердження Порядку проведення ревізій Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 636/20949.  
4.3. Наказ Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 610
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2017 р. за № 1511/31379
Про тимчасове посвідчення військовозобов'язаного

Наказ затверджує:
- Форму тимчасового посвідчення військовозобов’язаного;
- Порядок виготовлення, видачі та знищення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного.
 
4.4. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.12.2017 № 481
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2017 р. за № 1573/31441
Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)

Наказом вносяться зміни до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 17 червня 2009 року № 313, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2009 року за № 627/16643.  
4.5. Наказ Державної аудиторської служби України від 24.11.2017 № 240
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2017 р. за № 1519/31387
Про затвердження Порядку проведення заходів державного фінансового контролю
Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею


Наказ затверджує Порядок проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею.  
4.6. Наказ Служби безпеки України від 30.11.2017 № 679
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 р. за № 1560/31428
Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Наказом затверджені Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182.  
5. Офіційні роз'яснення  
5.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 02.01.2018 р. № 2/6/99-99-13-01-01-15/ІПК
Щодо виникнення обов'язку виконання функцій податкового агента, і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, якщо згідно договору комісії розрахунки з фізичними особами, від свого імені, здійснює фізична особа - підприємець (комісіонер), то такий суб'єкт господарювання зобов'язаний відобразити інформацію про нараховані (виплачені) фізичним особам доходи в податковому розрахунку за формою № 1ДФ.
Також в момент перерахування фізичній особі - підприємцю коштів для закупівлі продукції у фізичних осіб, суб'єкт господарювання також зобов'язаний відобразити таку операцію в податковому розрахунку за формою № 1 ДФ.  
5.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 03.01.2018 р. № 19/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Про застосування ставки акцизного податку

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, у разі якщо технологія виробництва готової продукції (без додання спирту) передбачає використання різних видів зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту), безалкогольних напоїв (води, соку, підсолоджувачів, інших харчових інгредієнтів), такі товари (продукція) класифікуються за кодами 2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 згідно з УКТ ЗЕД та оподатковуються за ставкою акцизного податку у розмірі 1,06 грн за 1 літр.  
5.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 04.01.2018 р. № 24/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про транспортний податок з юридичних осіб

Консультацією
наводяться роз'яснення, що Перелік, розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитки у червні 2017 року, визначає транспортні засоби, які є об’єктом оподаткування транспортним податком, тобто середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року.
Показники транспортних засобів, які відображають кількісний вимір та визначаються у цифровому форматі, зокрема об’єм циліндрів двигуна, округлюються до найбільшого цілого значення. Таким чином об’єм циліндрів двигуна транспортного засобу Товариства (2967 см. куб.) округлюється до 3000 см. куб.
Визначальною ознакою віднесення транспортного засобу до об’єкта оподаткування транспортним податком є його присутність у Переліку.
Отже, якщо у Переліку міститься транспортний засіб з параметрами, що відповідають автомобілю Товариства (з врахуванням округлення), то автомобіль Товариства є об’єктом оподаткування транспортним податком у 2017 році.  
5.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.01.2018 р. № 66/Н/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо оподаткування подарунку, отриманого фізичною особою - резидентом за кордоном

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, дохід, отриманий фізичною особою - резидентом з джерел за межами України у вигляді подарунку, включається до її загального річного оподатковуваного доходу як іноземний дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.  
6. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
6.1. Кодекс Верховної Ради України від 18 березня 2004 року № 1618-IV
Цивільний процесуальний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2229-VIII, який набирає чинності з 01.07.2018 р.
 
7. Цікаво всім  
7.1. Постанова Правління Національного банку України від 28.12.2017 № 145
Про внесення змін до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок

Постанова вносить зміни до постанови Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276 "Про затвердження Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 703/5894.  
7.2. Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148
Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Положення визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами.

Постановою визнано такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320;
2) постанову Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 277 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 944/11224;
3) постанову Правління Національного банку України від 13 грудня 2006 року № 454 "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1362/13236;
4) постанову Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 року № 252 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21 травня 2009 року за № 448/16464;
5) постанову Правління Національного банку України від 22 грудня 2010 року № 573 "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 березня 2011 року за № 279/19017;
6) постанову Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 липня 2013 року за № 1109/23641;
7) постанову Правління Національного банку України від 25 листопада 2016 року № 407 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210".
 

наверх