документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 25.05.2018  >

Затверджений Порядок прийняття в експлуатацію об'єкта "Будівництво Бескидського тунелю"

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 10 травня 2018 р. N 385 затвердив Порядок прийняття в експлуатацію об'єкта "Будівництво Бескидського тунелю".

Даний Порядок визначає особливості процедури прийняття в експлуатацію об’єкта "Будівництво Бескидського тунелю" (за текстом - об’єкт).

Датою прийняття об’єкта в експлуатацію є дата видачі сертифіката. А відповідний сертифікат після завершення всіх робіт підлягає заміні на сертифікат згідно з додатком 7 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів".

Процесуально, для отримання сертифіката замовник подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта та видачу сертифіката за формою згідно з додатком 8 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461, до якої додається акт готовності об’єкта до експлуатації.

А орган державного архітектурно-будівельного, в свою чергу, контролю приймає подані замовником заяву, акт готовності об’єкта до експлуатації та проводить відповідно до законодавства перевірку достовірності відомостей, зазначених у поданих документах, відповідності об’єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, за результатами якої складається довідка за формою згідно з додатком 10 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461.

В ході розгляду питання прийняття в експлуатацію об’єкта орган державного архітектурно-будівельного контролю має право оглядати об’єкт із здійсненням фото- та відеофіксації, відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну та виконавчу документацію, яка визначена будівельними нормами, стандартами і правилами, отримувати матеріали, відомості, довідки, пояснення з питань, що виникають під час огляду об’єкта, та залучати до огляду в разі потреби установи, організації, у тому числі громадські об’єднання осіб з інвалідністю, державні органи (їх консультативно-дорадчі органи).

У разі потреби під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката, орган державного архітектурно-будівельного контролю може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків.

Неподання таких висновків у встановлений строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі (орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви приймає рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі).

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає замовнику (уповноваженій ним особі) протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно з додатком 11 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461.

Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, замовник може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для видачі сертифіката.

Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути розглянуто у порядку нагляду (без права видачі сертифіката) Держархбудінспекцією або оскаржено до суду.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

16 травня 2018 року (КМУ схвалив Стратегію відродження українського авіабудівництва)

08 травня 2018 року (Бути хмарочосам чи ні? Не всім та не усюди)

03 квітня 2018 року (Скасовано необхідність розробки історико-містобудівного обґрунтування)

23 березня 2018 року (Закон щодо удосконалення законодавчого врегулювання будівництва доріг на умовах концесії підписаний)

13 грудня 2017 року (Самовільне будівництво та приведення у відповідність (узаконення) документально)