документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 05.04.2018 №4  >

Порядок оформлення збитків на державному підприємстві

Стається, що в ході інвентаризації на державному підприємстві були виявлені збитки. У такому випадку, за пунктом 2 Порядку N 116 - розмір збитків визначається у відповідності із пунктами 103 - 110 Методики N 1891. Останньою передбачено кілька варіантів визначення збитків.

Загальноприйнято, що визначення розміру збитку здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки, як то передбачено пунктом 104 Методики N 1891.

В свою чергу, замість проведення оцінки незалежним оцінювачем, може бути проведено так звану стандартизовану оцінку, яку здійснюють самостійно державні органи приватизації (органи, уповноважені управляти державним майном) з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних, за результатами якої визначається оціночна вартість (п. 2 Методики N 1891).

Так, за пунктом 110 цієї Методики стандартизована оцінка збитків проводиться у разі:

- відсутності вихідних даних, що містять інформацію про пошкоджене майно до та після його розкрадання (нестачі, знищення, псування), крім даних бухгалтерського обліку;

- неможливості особистого огляду пошкодженого майна виконавцем оцінки, що не дає йому змоги отримати відомості про стан майна до та після розкрадання (нестачі, знищення, псування);

- завдання майнової шкоди внаслідок неправомірних дій з коштами.

За правилами, незалежна оцінка збитків здійснюється професійним оцінювачем (фізичною особою), який має відповідний сертифікат, чи юридичною особою, у складі якої працює хоча б один оцінювач, які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

Пунктом 110 Методики N 1891 визначено, що збитки оцінюються комісією, утвореною на відповідному підприємстві чи в державному органі, органі місцевого самоврядування.Рішення комісії документується актом оцінки збитків за формою додатка 20 або 21 до цієї Методики (далі - Акт). На такий Акт слід отримати позитивний висновок рецензента, після чого він затверджується керівником підприємства (суб’єкта) або уповноваженою ним особою чи органом державної влади (органом місцевого самоврядування). Оформлений таким чином Акт є документом, яким визначається розмір збитків, що пред’являється для відшкодування винній особі. Особливості оцінки збитків, рецензування Акта чи Звіту, порядок затвердження оцінки тощо визначаються Методикою N 1891.

Таким чином, порядок визначення збитків державними суб’єктами господарської діяльності ще складніший, аніж недержавними. Однак на відміну від недержавних суб’єктів державні не можуть уникнути зазначеної процедури і визначати збитки в усіх випадках самостійно, без додаткової процедури контролю (рецензування).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

22 листопада 2017 року (Облік в бюджетних установах і організаціях та щорічна інвентарізація)

12 червня 2017 року (В апараті МВС внесені зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності)

22 травня 2017 року (Внесені зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку)