документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 травня 2018 р. N 437
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного
виробництва вугільної продукції та подальшого реформування
державного сектору вугільної промисловості

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 63 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 574), такі зміни:

абзац другий пункту 2 після слів "(далі - вугледобувні підприємства)" доповнити словами ", розрахунково-касове обслуговування поточної діяльності яких здійснюється в органах Казначейства";

абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

"перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства, із зазначенням напрямів їх використання, у тому числі у платіжних дорученнях. У разі наявності заборгованості із заробітної плати бюджетні кошти перераховуються за умови спрямування підприємствами на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, не менше ніж 70 відсотків чистого доходу від реалізації вугільної продукції;".

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

^ Наверх