документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
уточнення правових норм, що врегульовують питання визначення
категорій осіб, які підлягають загальнообов'язковому
державному пенсійному страхуванню

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Термін "особа похилого віку" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";

2) у пункті 14 частини першої статті 11 слова "престарілим, який" замінити словами "особою похилого віку, яка", а слово "досяг" - словом "досягла".

2. В абзаці тринадцятому пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11 із наступними змінами) слова "престарілим, який" замінити словами "особою похилого віку, яка", а слово "досяг" - словом "досягла".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із вимогами цього Закону.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 19 квітня 2016 року
N 1109-VIII

^ Наверх