документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2016-02-112016-11-10  

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
11.02.2016 N
49

Звіт
про обсяги придбання та реалізації
алкогольних напоїв у оптовій мережі
(Форма звіту N 1-ОА)

Форма N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за місяць".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
11.02.2016 N 49

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 березня 2016 р. за N 343/28473

Порядок
заповнення форми звіту N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання
та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі"

І. Загальні положення

1. Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (далі - Звіт) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

3. У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

4. Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470. Одиницею виміру, яка застосовується при складанні Звіту, є тис. декалітрів.

5. Інформація у розрізі контрагентів подається згідно з розділами ІІ та ІІІ Звіту.

6. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

7. Головні управління ДФС подають зведений Звіт у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

ІІ. Порядок заповнення розділу І "Обсяги придбання
та реалізації алкогольних напоїв"

1. У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 бьерезня 2016 року за N 340/28470.

2. У графі 3 зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця.

3. У графі 4 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями.

4. У графі 5 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання у виробника алкогольних напоїв у звітному місяці.

5. У графі 6 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання у підприємств оптової торгівлі у звітному місяці.

6. У графі 7 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання за імпортом у звітному місяці.

7. У графі 8 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період.

8. У графі 9 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв у роздрібну торгівлю у звітному місяці.

9. У графі 10 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв підприємствам оптової торгівлі у звітному місяці.

10. У графі 11 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв на експорт у звітному місяці.

11. У графі 12 зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця.

12. У графі 13 надаються необхідні пояснення.

ІІІ. Порядок заповнення розділів ІІ та
ІІІ Звіту про перелік контрагентів,
у яких/яким здійснювало(а)ся
придбання/реалізація алкогольних напоїв

1. У графі 1 зазначається дата придбання/реалізації алкогольних напоїв.

2. У графі 2 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

3. У графі 3 зазначається найменування або прізвище, ім’я, по батькові контрагента.

4. У графі 4 зазначаються місцезнаходження імпортера/експортера, суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб’єкта господарювання (контрагента) та номер контактного телефону.

5. У графі 5 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6. У графі 6 зазначається відповідний код алкогольної продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

7. У графі 7 зазначається обсяг придбаних/реалізованих алкогольних напоїв.

Директор Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

^ Наверх
наверх