документiв в базi
550558
Подiлитися 

Особливості використання праці вночі та у вечері

Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку (ч 3 ст. 54 КЗпП України).

Період роботи у вечірній час в КЗпП України не виділено як такий, що потребує доплат чи спеціальних вимог для залучення працівників.

Однак згідно з Генеральною угодою на 2010 - 2012 роки, яка є чинною і наданий момент, робота у вечірній час - це період з 18 до 22 Години (при багатозмінному режимі роботи), також передбачає додаткову доплату.

Для тих підприємств, які не були представлені уповноваженими представниками з боку власника та з боку профспілки (об'єднання профспілок) при укладенні генерального договору, обов'язковими будуть норми, соціальні гарантії, пільги, компенсації, установлені законодавчими та нормативно-правовими актами на державному рівні.

Водночас законодавство не забороняє суб'єктам (підприємствам) різних форм власності застосовувати при укладенні колективного договору норми та положення чинної генеральної угоди. Аналогічні роз'яснення надало Мінпраці в Листі N 2774/0/14-11/18.

Яка повинна бути тривалість роботи у нічний час

Відповідно до ст. 54 КЗпП Українипри роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (п. 2 ч.1 і ч. 3 ст. 51 КЗпП України).

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема, у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

В Листі N 512/13/155-13 Мінсоцполітики роз'яснило, що при роботі в нічний час може скорочуватися лише тривалість зміни, а тижнева норма годин робочого часу не скорочується. Тобто в одну ніч тривалість роботи може бути скорочена на одну годину, а через декілька днів на цей же час має бути продовжена тривалість роботи у денний час. Тому скорочення тривалості роботи у нічний час провадиться в межах встановленого працівнику режиму робочого часу. Графіки змінності мають забезпечити відпрацювання 40-годинного робочого тижня.

Враховуючи вищезазначене, у випадку, коли працівника прийнято для роботи у нічні зміни, їх тривалість не скорочується.

Також роботодавець може у разі необхідності за умовами виробництва встановити однакову тривалість змін, тобто зрівняти денну зміну з нічною, якщо працівник працює змінами.

Так, згідно з п. 4 Методичних рекомендацій N 138, виходячи з виробничих потреб, роботодавець за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації або в колективному договорі може встановлювати з урахуванням характеру і умов праці тривалість роботи протягом до 12 годин робочого часу на зміну. Не рекомендується встановлювати продовжену тривалість робочого дня на роботах із шкідливими і важкими умовами праці.

Загального нормативно-правового акта, який би давав право встановлювати тривалість зміни 24 чи 12 годин, на даний час немає.

Так, Інститут медицини праці вважає, що графіки з 12-годинними змінами можуть бути привабливими як для працюючих, так і для роботодавців з тієї причини, що при їх використанні значно більше часу відводиться на відпочинок між змінами в порівнянні, наприклад, з восьмигодинними графіками. Однак встановлення подовженої тривалості робочого дня працівникам не рекомендується, оскільки така тривалість роботи призводить до значного напруження організму і, як наслідок, до швидкого розвитку втоми. Тому більш довга зміна може мати негативні наслідки для працездатності і стану здоров'я працюючих. Особливо це стосується тих випадків, коли графік, передбачає роботу як в денних, так і в нічних змінах.

Згідно зі ст. 7 Закону про колдоговори у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, оплати праці.

Відповідно до зазначеного режим роботи, тривалість робочого часу (зміни) і часу відпочинку встановлюються роботодавцем у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством та галузевою угодою.

Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях регламентується Наказом N 489. У табелі обліку використання робочого часу робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць години, в тому числі надурочні, вечірні, нічні години роботи, а також години роботи у святкові та неробочі дні та ін.

У табелі обліку використання робочого часу за типовою формою N П-5 години роботи в нічний час позначаються кодом "РН" або "04", години роботи у вечірній час - "ВЧ" або "03".

У зв'язку з тим, що прийняття проекту ТК України вийшло на фінішну пряму, важливо ознайомити читачів із тим, як же він буде врегульовувати роботу в нічний час.

Зазначимо, що ч. 2 ст. 134 проекту ТК України передбачено, що скорочення на одну годину передбачено тільки при восьмигодинній тривалості робочого часу. Якщо тривалість роботи є меншою, ніж вісім годин, тривалість робочого часу в нічний час скорочується пропорційно.

Наприклад, при шестигодинному робочому часі тривалість роботи (зміни) у нічний час скорочується на 45 хвилин (60 хв.: 480 хв. х 360 хв. або 1 год.: 8 год х 6 год х 60 хв.).

Надання інших днів відпочинку як компенсації за роботу у вечірній або нічний час чинним законодавством не передбачено.

Як оплачується робота в нічний та вечірній час

За роботу у нічний час працівники отримують підвищену оплату. Підвищена оплата за роботу у нічний час відноситься до державних норм з оплати праці, які є обов'язковими для застосування підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та фізичними особами, які використовують найману працю.

Відповідно до ст. 108 КЗпП України робота у нічний час (з 22 години до 6 години ранку) оплачується у підвищеному розмірі, встановленому генеральною галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

Отже, розмір доплати за роботу у нічний час роботодавець визначаєте самостійно, але він повинен бути не нижчим 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у цей час.

У проекті ТК України передбачене підвищення розміру доплати за роботи в нічний час у порівнянні з КЗпП України. Так, згідно з ч. 1 ст. 230 проекту ТК України робота в нічний час (ч. 1 ст. 134 цього Кодексу) оплачується в підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (міжгалузевою) угодами, колективним договором, а якщо договір не укладено - нормативним актом роботодавця, але не нижче ніж на 30 % тарифної ставки (окладу), посадового окладу (ставки заробітної плати) за кожну годину.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 217 проекту ТК України передбачено, що державними мінімальними гарантіями, зокрема, є норми оплати праці за роботу в нічний час.

Генеральною угодою на 2010 - 2012 роки (додаток 3) передбачена доплата у розмірі 35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

Відповідно до додатка 3 до Генеральної угоди на 2010- 2012 роки, дія якої поширюється на весь період до прийняття нової угоди, передбачено, що за роботу у вечірній час, з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи), здійснюється доплата в розмірі 20 % годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

Приклад 1. У листопаді 2015 року оператор машинного відділення котельні відпрацював 168 годин, у тому числі у вечірній час - 28 години, у нічний час-56 годин. Посадовий оклад працівника 3600 грн. Підприємство, на якому працює оператор машинного відділення котельні, перебуває у сфері дії сторін, які підписали Генеральну угоду.

Визначимо розмір доплат:

- за роботу у вечірній час: 3600 грн : 168 годин х 28 години х 20% = 120 грн;

- за роботу в нічний час: 3600 грн: 168 годин х 56 годин х 35% = 420 грн.

Загальна сума Зарплати працівника за листопад 2015 року становитиме 3960 грн (3600 грн + 120 грн + 420 грн).

Приклад 2. В зв'язку з виробничою необхідністю 17 листопада 2015 р. до вечірніх та нічних робіт окремим наказом керівника підприємства залучено водія (з 18.00 до 24.00)

Годинна тарифна ставка водія - 25 грн. Всього водієм відпрацьовано у листопаді 168 годин, у тому числі 4 години у вечірній час та 2 години у нічний час. Підприємство, на якому працює водій, перебуває у сфері дії сторін, які підписали Генеральну угоду.

Визначимо розмір доплат:

- за роботу у вечірній час: 25 грн х 4 години х 20% = 20 грн;

- за роботу в нічний час: 25 грн х 2 годин х 35% = 17,50грн.

Загальна сума зарплати працівника за листопад 2015 року становитиме 4237,50 грн (25 грн х 168 годин + 20 грн +17,50 грн).

Приклад 3. У зв'язку з виробничою необхідністю до нічних робіт (12 листопада 2015 року з 2300 до 0600 13 листопада 2015 року) окремим наказом керівника підприємства було залучено диспетчера. Йому встановлено посадовий оклад у сумі 3800 грн, а також місячну надбавку до посадового окладу за розширену зону обслуговування в сумі 600 грн. Графік роботи диспетчера не передбачає роботу в нічний час. Всього диспетчером відпрацьовано у листопаді 167 годин.

Відповідно до колективного договору доплата за роботу, в нічний час здійснюється в в розмірі 50 %, розмірі (без урахування яких-небудь доплат і надбавок) за кожну годину роботи.

Визначимо розмір доплат диспетчеру за роботу в нічний час: 3800 грн: 167 грн х 7 годин х 50% = 79,64 грн.

Загальна сума зарплати працівника за листопад 2015 року становитиме 4479,64 грн (3800 грн + 600 грн + 79,64 грн).

Кого не можна залучати до роботи в нічний час

Роботодавцю слід мати на увазі, що не всіх працівників можна залучати до роботи в нічний час. Так, відповідно до ст. 55 КЗпП України забороняється залучати до роботи в нічний час:

- вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 3 років (ст. 176 КЗпП України);

- осіб молодше 18 років (ст. 192 КЗпП України);

- інші категорії працівників, передбачені законодавством.

Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 172 КЗпП України).

Так, згідно зі ст. 13 Закону N 3721 громадян похилого віку також може бути залучено до роботи в нічний час тільки за їх згодою та за умови, що це не протипоказано їм за станом здоров'я.

Згоду зазначених працівників на роботу вночі доцільно оформити письмово.

Крім того, згідно зі ст. 175КЗпП України не допускається залучати до роботи в нічний час жінок за винятком тих галузей народного господарства, в яких це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід, та за винятком жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті тільки члени однієї сім'ї.

Згідно з тією ж статтею КЗпП України перелік цих галузей та видів робіт із зазначенням максимальних строків застосування праці жінок у нічний час затверджується КМУ. Проте відповідний перелік так і не був затверджений.

Отже, ст. 175 КЗпП України фактично містить заборону на використання в нічний час праці жінок на будь-яких роботах. Але таку заборону можна розцінювати як утиск трудових прав жінок порівняно з правами чоловіків.

А це означає, що норми ст. 175 КЗпП України суперечать нормам ст. 17 Закону N 2866. Разом із цим, ситуація в нашій країні така, що жіноча праця використовується безперешкодно, тобто фактично ст. 175 КЗпП України має декларативний характер.

В ст. 139 проекту ТК України проблема залучення жінок до роботи в нічний час вирішена дещо іншим способом.

Так, згідно з ч. 3 ст. 139 проекту ТК України працівники із сімейними обов'язками (ст. 287 цього Кодексу), які мають дітей віком до п'ятнадцяти років, дитину-інваліда чи здійснюють відповідно до медичного висновку догляд за хворим членом сім'ї, можуть залучатися до роботи в нічний час лише за їх письмовою згодою.

Також згідно з ч. 1 ст. 291 проекту ТК України жінки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатися до робіт у нічний час, надурочних робіт і робіт у вихідні дні, дні державних і релігійних свят, робота в які не проводиться (ст. 160 цього Кодексу), лише за їх письмовою згодою.

Отже, за угодою сторін трудового договору, жінки зможуть працювати у нічний час. Згоду працівниці на роботу в нічний час слід отримати в письмовій формі.

Статтею 302 проекту ТК України заборонено залучення неповнолітніх працівників до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні, дні державних і релігійних свят, робота в які не проводиться.

Така заборона не поширюється на творчих працівників засобів масової інформації, організацій кінематографії, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, які беруть участь у створенні та/або виконанні творів, а також на професійних спортсменів.

Отже, порядок роботи в нічний час професійних творчих працівників організацій кінематографії, теле- і відеознімальних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків, засобів масової інформації, професійних спортсменів може встановлюватися колективним або трудовим договором (ч. 4 ст. 139 проекту ТК України).

Список використаних документів

КЗпП України - Кодекс законів про працю України

Проект ТК України - Проект Трудового кодексу України (доопрацьований законопроект від 27.12.2014 р. N 1658)

Закон N 2866 - Закон України від 08.09.2005 p. N 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

Закон N 3721 - Закон України від 16.12.1993 р. N 3721-ХІІ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"

Закон про колдоговори - Закон України від 01.07.1993 р. N 3356-ХІІ "Про колективні договори і угоди"

Генеральна угода на 2010 - 2012 роки - Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки, укладена між КМУ та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні з однієї сторони, та Стороною профспілок в особі Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні з іншого боку 09.11.2010 р.

Методичні рекомендації N 138 - Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці України від 19.04.2006 р. N 138

Наказ N 489 - Наказ Держкомстату від 05.12.2008 р. N 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці"

Лист N 2774/0/14-11/18 - Лист Мінпраці від 17.03.2011р. N 2774/0/14-11/18 "Щодо укладення колективних договорів і угод"

Лист N 512/13/155-13 - Лист Мінсоцполітики України від 18.06.2013 р. N 512/13/155-13 "Щодо роботи в нічний час"

"Консультант бухгалтера" N 22 (794) 23 листопада 2015 року
Передплатні індекси: 21946 (українською мовою), 22789 (російською мовою)

^ Наверх
наверх