документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2015-11-162015-12-182016-11-25  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.11.2015 N 331

Про затвердження змін до деяких форм
державних статистичних спостережень

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пунктів 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, у зв'язку з оптимізацією структури та скороченням чисельності працівників територіальних органів Держстату та з метою забезпечення збирання територіальними органами Держстату відповідно до законодавства даних за формами державних статистичних спостережень наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких форм державних статистичних спостережень, що додаються.

2.Поширити Зміни до форм державних статистичних спостережень, затверджені пунктом 1 цього наказу, на респондентів, які підлягають статистичному спостереженню в установленому законом порядку.

3. Керівникам територіальних органів Держстату з урахуванням Змін, затверджених пунктом 1 цього наказу, забезпечити в установленому порядку збирання даних за формами державних статистичних спостережень, які можуть бути подані респондентами до будь-якого територіального органу Держстату.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 25 грудня 2008 року N 521 "Про затвердження Порядку перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови І. М. Жук

Затверджено
Наказ Державної служби
статистики України
16.11.2015 N 331

Зміни
до деяких форм державних статистичних спостережен
ь

1. У колонці "Подають:" форми N 1-от (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року", затвердженої наказом Держкомстату України від 03.08.2010 N 313 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-от (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року" слова "органу державної статистики за місцезнаходженням закладу" замінити словами "територіальному органу Держстату".

2. У колонці "Подають:" форм державних статистичних спостережень:

N 77-РВК (один раз на рік) "Звіт про кількість дітей шкільного віку", затвердженої наказом Держкомстату України від 06.08.2010 N 317 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 77-РВК (один раз на рік) "Звіт про кількість дітей шкільного віку";

N 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами", затвердженої наказом Держстату України від 07.07.2012 N 286 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами";

N 2-Б (річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів", затвердженої наказом Держстату України від 01.08.2012 N 320 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" (зі змінами);

N 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції", затвердженої наказом Держстату України від 09.10.2012 N 413 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції";

N 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату України від 30.11.2012 N 498 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік" (зі змінами);

N 14-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу", затвердженої наказом Держкомстату від 05.09.2012 N 375 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами";

N 3-наука (річна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт", затвердженої наказом Держкомстату України від 20.11.2012 N 471 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій" (зі змінами);

N 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__ навчального року", затвердженої наказом Держкомстату України від 30.11.2012 N 500 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__ навчального року";

N 2-ферм (річна) "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату від 14.06.2013 N 181 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" (зі змінами);

N 5-ЗЕЗ (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування", затвердженої наказом Держстату України від 24.09.2013 N 287 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 5-ЗЕЗ (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування";

N 8-нк (річна) "Звіт про діяльність музею за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату від 23.10.2013 N 317 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 8-нк (річна) "Звіт про діяльність музею за 20__ рік";

N 9-нк (річна) "Звіт про діяльність театру за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату від 23.10.2013 N 318 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 9-нк (річна) "Звіт про діяльність театру за 20__ рік";

N 12-нк (річна) "Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату від 23.10.2013 N 319 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 12-нк (річна) "Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік";

N 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату України від 23.10.2013 N 320 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за 20__ рік";

N 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію", затвердженої наказом Держстату України від 24.10.2013 N 321 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, основних засобів та будівництва";

N 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури", затвердженої наказом Держстату від 01.07.2014 N 204 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури";

N 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році", N 21-заг (річна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік", затверджених наказом Держстату від 02.07.2014 N 206 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства";

N 1-ціни (буд) (місячна) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві", N 1-ціни (житло) (квартальна) "Звіт про ціни на ринку житла", затверджених наказом Держстату від 04.07.2014 N 207 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики цін";

N 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання", N 1-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення", N 5-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи", затверджених наказом Держстату від 11.07.2014 N 211 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виробництва, поставки, експорту (імпорту) продукції військового призначення і подвійного використання, виконання наукових і науково-технічних робіт військового призначення та державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи";

N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів", N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", N 1-буд (квартальна) "Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва", N 2-буд (квартальна) "Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт", N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держстату від 05.08.2014 N 225 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, будівництва та інвестиційних проектів";

N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році", затвердженої наказом Держстату від 18.08.2014 N 242 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році";

N 3-лг (річна) "Лісогосподарська діяльність за 20__ рік", N 2-тп (мисливство) (річна) "Ведення мисливського господарства за 20__ рік", затверджених наказом Держстату від 19.08.2014 N 243 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства";

N 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства", N 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства", затверджених наказом Держстату від 29.09.2014 N 273 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо діяльності підприємств";

N 25-вод (місячна) "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)", додаток до форми N 25-вод (піврічна) "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою в морських (річкових) портах (причалах)", затверджених наказом Держстату від 01.10.2014 N 274 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження N 25-вод (місячна) "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)" і додатка до форми N 25-вод (піврічна) "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою в морських (річкових) портах (причалах)";

N 31-вод (квартальна) "Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом", N 51-вод (місячна) "Звіт про роботу підприємства водного транспорту", затверджених наказом Держстату від 01.10.2014 N 275 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження N 31-вод (квартальна) "Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом" і N 51-вод (місячна) "Звіт про роботу підприємства водного транспорту";

N 51-вант (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі", N 51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті", затверджених наказом Держстату від 01.10.2014 N 277 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження N 51-вант (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі" і N 51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті";

N 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції", N 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за кордон", N 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування", N 12-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв’язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування", затверджених наказом Держстату від 13.10.2014 N 297 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності";

N 2К-П (квартальна) "Анкета для промислового підприємства", N 2К-П інв (два рази на рік) "Анкета для промислового підприємства (інвестиції)", N 2К-Б (квартальна) "Анкета для будівельного підприємства", N 2К-Т (квартальна) "Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів", N 2К-СП (квартальна) "Анкета для підприємства сфери послуг", N 2К-С (квартальна) "Анкета для сільськогосподарського підприємства", затверджених наказом Держстату від 29.10.2014 N 319 "Про затвердження анкет обстежень ділової активності підприємств";

N 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг", затвердженої наказом Держстату від 30.10.2014 N 320 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг";

N 1-субсидії (паливо) (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива", затвердженої наказом Держстату від 30.10.2014 N 321 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-субсидії (паливо) (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива";

N 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі", N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу", затверджених наказом Держстату від 19.11.2014 N 349 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень N 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі" та N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу";

N 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах", затвердженої наказом Держстату від 19.11.2014 N 351 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах";

N 1-наука (піврічна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт", затвердженої наказом Держстату від 20.11.2014 N 352 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-наука (піврічна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт";

N 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту", N 1-опт (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі", затверджених наказом Держстату від 21.11.2014 N 356 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень N 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту", N 1-опт (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" та додатка до форми N 1-опт (квартальна, річна)";

N 12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них", затвердженої наказом Держстату від 25.11.2014 N 365 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них";

N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот", N 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі", затверджених наказом Держстату від 04.12.2014 N 380 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот", N 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі" та додатка до форми N 3-торг (квартальна, річна)";

N 2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту", затвердженої наказом Держстату від 05.05.2015 N 111 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту";

N 51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства", затвердженої наказом Держстату від 15.05.2015 N 119 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства";

N 1-громадська організація (річна) "Звіт про діяльність громадської організації", затвердженої наказом Держстату від 27.07.2015 N 179 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-громадська організація (річна) "Звіт про діяльність громадської організації";

N 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", N 6-сільрада (річна) "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства", N 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства", N 1-риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів", N 1-риба (квартальна) "Звіт про добування водних біоресурсів", затверджених наказом Держстату від 25.09.2015 N 219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства";

N 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік ", затвердженої наказом Держстату від 30.09.2015 N 259 "Про затвердження форми держав­ного статистичного спостереження N 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік";

N 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку", затвердженої наказом Держстату від 16.10.2015 N 297 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку";

N 1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства", затвердженої наказом Держстату від 10.11.2015 N 319 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства";

N 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності", затвердженої наказом Держстату від 10.11.2015 N 322 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності"

- слова "органу державної статистики за місцезнаходженням" замінити словами "територіальному органу Держстату".

3. У колонці "Подають:" форм державних статистичних спостережень:

N 4-мтп (місячна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти", затвердженої наказом Держкомстату від 05.09.2011 N 222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків";

N 9-б-сг (річна) "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року", N 24-сг (місячна) "Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року", N 24 (річна) "Стан тваринництва за 20__ рік", затверджених наказом Держстату України від 14.06.2013 N 181 "Про затвердження форм держав­них статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства";

N 4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти", N 11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", N 11-ер (річна) "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії", N 11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт", N 11-мтп (вер) (річна) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів", затверджених наказом Держстату України від 05.09.2013 N 268 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики енергетики та бірж";

N 4-сг (річна) "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року", затвердженої наказом Держстату від 02.07.2014 N 206 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства";

N 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами за 20__ рік", N 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__ рік", затверджених наказом Держстату від 19.08.2014 N 243 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства";

N 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту", затвердженої наказом Держстату від 01.10.2014 N 278 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту";

N 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом", затвердженої наказом Держстату від 07.11.2014 N 326 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом";

N 31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення", затвердженої наказом Держстату від 07.11.2014 N 327 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення";

N ДН (річна) "Картка обліку доктора наук", Додаток N 1 до форми N ДН (річна) "Список змін до картки доктора наук", Додаток N 2 до форми N ДН (річна) "Список докторів наук, які вибули у звітному періоді", N КН (річна) "Картка обліку кандидата наук", Додаток N 1 до форми N КН (річна) "Список змін до картки кандидата наук", Додаток N 2 до форми N КН (річна) "Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді", затверджених наказом Держстату від 13.11.2014 N 343 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень N ДН, Додатка N 1 до форми N ДН, Додатка N 2 до форми N ДН, N КН, Додатка N 1 до форми N КН, Додатка N 2 до форми N КН";

N 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг", затвердженої наказом Держстату від 19.11.2014 N 350 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг";

N 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці", затвердженої наказом Держстату від 12.06.2015 N 149 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці";

N 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення", затвердженої наказом Держстату від 16.07.2015 N 168 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення";

N 1-ПВ (місячна), N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці", затверджених наказом Держстату від 21.07.2015 N 172 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження N 1-ПВ (місячна) та N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці";

N 37-сг (місячна) "Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт", N 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду", N 11-заг (квартальна) "Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства", N 13-заг (квартальна) "Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства", N 1-виноград (річна) "Звіт про перероблення винограду на виноматеріали", N 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання", затверджених наказом Держстату від 25.09.2015 N 219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства"

- слова "органу державної статистики за місцем здійснення діяльності" замінити словами "територіальному органу Держстату".

4. У колонці "Подають:" форми N 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату Україну від 30.11.2012 N 499 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік" (зі змінами) слова "органу державної статистики за місцезнаходженням засобу" для юридичних осіб, "органу державної статистики за місцезнаходженням" для фізичних осіб-підприємців замінити словами "територіальному органу Держстату".

5. У колонці "Подають:" форми N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії", затвердженої наказом Держстату України від 17.10.2013 N 314 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" слова "органу державної статистики за місцем надання житлово-комунальних послуг" замінити словами "територіальному органу Держстату".

6. У колонці "Подають:" форми N 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг", затвердженої наказом Держстату України від 02.12.2013 N 367 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики зовнішньої торгівлі послугами" слова "органу державної статистики за місцезнаходженням, Головному управлінню регіональної статистики" замінити словами "територіальному органу Держстату".

7. У колонці "Подають:" форм державних статистичних спостережень:

N 1-ПЕ (місячна) "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами", затвердженої наказом Держстату від 25.06.2014 N 200 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПЕ (місячна) "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами";

N 1-ціни (пром) (місячна) "Звіт про ціни виробників промислової продукції", затвердженої наказом Держстату від 04.07.2014 N 207 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики цін";

N 1-ПО (місячна) "Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення", затвердженої наказом Держстату від 11.07.2014 N 211 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виробництва, поставки, експорту (імпорту) продукції військового призначення і подвійного використання, виконання наукових і науково-технічних робіт військового призначення та державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи";

N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами", затвердженої наказом Держстату від 05.08.2014 N 222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики промисловості"

- слова "органу державної статистики за місцезнаходженням/місцем здійснення виробничої діяльності" замінити словами "територіальному органу Держстату".

8. У колонці "Подають:" форми N 1-торги (квартальна) "Звіт про здійснення державних закупівель", затвердженої наказом Держстату від 12.11.2014 N 334 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-торги "Звіт про здійснення державних закупівель" слова "Головним управлінням статистики в областях та Управлінню статистики в м. Києві, Головному управлінню регіональної статистики" замінити словами "територіальному органу Держстату".

9. У колонці "Подають:" форми N 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про виконання державного замовлення", затвердженої наказом Держстату від 02.12.2014 N 377 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про виконання державного замовлення" слова "Головному управлінню регіональної статистики" замінити словами "територіальному органу Держстату".

10. У колонці "Подають:" форми N 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року", затвердженої наказом Держстату від 12.12.2014 N 389 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року" слова "органу державної статистики за місцезнаходженням житла" замінити словами "територіальному органу Держстату".

11. У колонці "Подають:" форми N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції", затвердженої наказом Держстату від 09.07.2015 N 162 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" слова "органу державної статистики за місцем здійснення виробничої діяльності" замінити словами "територіальному органу Держстату".

В. о. директора департаменту планування та координації
статистичної діяльності Н. П. Павленко

^ Наверх
наверх