документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою
усунення корупційних ризиків при її застосуванні

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) такі зміни:

1) текст статті 96-1 викласти в такій редакції:

"1. Спеціальна конфіскація - примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим Кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-2 цього Кодексу";

2) у статті 96-2:

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Гроші, цінності, у тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин, передбачений цим Кодексом, третій особі, яка отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане злочинним шляхом, у випадках, передбачених частиною першою статті 96-1 цього Кодексу, безоплатно або в обмін, на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знала чи повинна була знати, що мета такої передачі - уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації, підлягають спеціальній конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Спеціальна конфіскація не застосовується у разі вчинення особою злочину з необережності";

3) у статті 201:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією предметів контрабанди" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією предметів контрабанди та" виключити;

4) в абзаці другому частин першої - третьої статті 209 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;

5) у статті 301:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування" виключити;

в абзаці другому частин третьої - п’ятої слова "та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування" виключити;

6) у статті 305:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та" виключити;

7) в абзаці другому частин першої та другої статті 306 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;

8) в абзаці другому частин першої - четвертої статті 354 слова "із спеціальною конфіскацією" виключити;

9) в абзаці другому частин першої та другої статті 361 слова "та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи" виключити;

10) в абзаці другому частин першої та другої статті 361-1 слова "з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, які є власністю винної особи" виключити;

11) в абзаці другому частин першої та другої статті 361-2 слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи" виключити;

12) у статті 362:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи" виключити;

13) в абзаці другому частини другої статті 363-1 слова "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку, які є власністю винної особи" виключити;

14) в абзаці другому частин першої та другої статей 364, 364-1, абзаці другому частин першої - третьої статті 365-2, абзаці другому частин першої - четвертої статті 368 слова "та зі спеціальною конфіскацією" виключити;

15) в абзаці другому частин першої - третьої статті 368-2 слова "зі спеціальною конфіскацією та" виключити;

16) в абзаці другому частин першої - четвертої статті 368-3 слова "із спеціальною конфіскацією" та "та зі спеціальною конфіскацією" виключити;

17) в абзаці другому частин першої - четвертої статей 368-4, 369 слова "із спеціальною конфіскацією" та "та із спеціальною конфіскацією" виключити;

18) у статті 369-2:

в абзаці другому частин першої та другої слова "із спеціальною конфіскацією" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та із спеціальною конфіскацією" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 10 листопада 2015 року
N 770-VIII

^ Наверх
наверх