документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.06.2015 N 386

Про затвердження Стратегічних напрямів поводження
з відпрацьованим ядерним паливом атомних електростанцій
України з реакторами типу ВВЕР на період до 2030 року
та Плану заходів щодо їх реалізації

З метою актуалізації Стратегічних напрямів поводження з відпрацьованим ядерним паливом атомних електростанцій України з реакторами типу ВВЕР на період до 2030 року наказую:

1. Затвердити Стратегічні напрями поводження з відпрацьованим ядерним паливом атомних електростанцій України з реакторами типу ВВЕР на період до 2030 року, що додаються.

2. Затвердити План заходів щодо реалізації Стратегічних напрямів поводження з відпрацьованим ядерним паливом атомних електростанцій України з реакторами типу ВВЕР на період до 2030 року, що додається.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго України від 13.05.2008 N 261 "Про Стратегічні напрями поводження з відпрацьованим ядерним паливом АЕС України в рамках Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та затвердження Плану заходів щодо їх реалізації".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О.Д.

Міністр В. Демчишин

Затверджено
Наказ Міненерговугілля
19.06.2015 N 386

Стратегічні напрями
поводження з відпрацьованим ядерним паливом атомних електростанцій
України з реакторами типу ВВЕР на період до 2030 року

Стратегічними напрямами поводження з відпрацьованим ядерним паливом атомних електростанцій України з реакторами типу ВВЕР на період до 2030 року є:

технологічна витримка відпрацьованого ядерного палива у пристанційних басейнах витримки ("мокре" зберігання) до досягнення рівня залишкового тепловиділення, прийнятного для подальшого перевезення відпрацьованого ядерного палива та його довгострокового "сухого" зберігання;

довгострокове зберігання відпрацьованого ядерного палива Запорізької атомної електростанції у пристанційному сховищі "сухого" типу відповідно до проектних потужностей;

вивезення відпрацьованого ядерного палива Рівненської, Хмельницької та Южно-Української атомних електростанцій для тимчасового зберігання та переробки на спеціалізовані іноземні підприємства до введення в експлуатацію централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (ЦСВЯП);

проектування, будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація ЦСВЯП;

науково-технічна підтримка та вивчення передових світових і вітчизняних напрацювань у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом, високоактивними відходами та цінними продуктами від його переробки з метою вдосконалення стратегічних напрямів;

розроблення Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом українських атомних електростанцій з реакторами типу ВВЕР з урахуванням можливих напрямків розвитку ядерно-паливного циклу після 2030 року, визначення заключної стадії ядерно-паливного циклу, обрання технології безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом після завершення періоду його тривалого зберігання.

Затверджено
Наказ Міненерговугілля
19.06.2015 N 386

План заходів
щодо реалізації Стратегічних напрямів поводження з відпрацьованим
ядерним паливом атомних електростанцій України з реакторами
типу ВВЕР на період до 2030 року

N з/п  Заходи  Строки виконання  Відповідальна організація  Примітка 
1.  Технологічна витримка відпрацьованого ядерного палива у пристанційних басейнах витримки ("мокре" зберігання) до досягнення рівня залишкового тепловиділення, прийнятного для подальшого перевезення відпрацьованого ядерного палива та його довгострокового "сухого" зберігання  Постійно, до досягнення рівня залишкового тепловиділення, прийнятного для подальшого перевезення відпрацьованого ядерного палива  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Мінімальний час витримки відпрацьованого ядерного палива у пристанційних басейнах витримки становить 5 років 
2. Довгострокове зберігання відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС у пристанційному сховищі "сухого" типу (ЗССВЯП) відповідно до проектних потужностей 
2.1  Забезпечення безпечної експлуатації ЗССВЯП  Постійно протягом проектного терміну експлуатації (50 років)  ДП "НАЕК "Енергоатом"  ЗССВЯП введено в експлуатацію у 2004 році 
2.2  Переоцінка безпеки ЗССВЯП  2015 р. та далі кожні 10 років  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Вимоги НП 306.2.141-2008 "Загальні положення безпеки атомних станцій" щодо переоцінки безпеки ядерної установки кожні 10 років. Звіт щодо переоцінки безпеки ЗССВЯП надається на розгляд регулюючому органу 
2.3  Подання заяви про продовження терміну експлуатації ЗССВЯП  2025 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Виконання вимог п. 3.1 ліцензії ЕО N 000196 на право ДП "НАЕК "Енергоатом" проводити діяльність на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки "Запорізька АЕС" 
2.4  Виробництво елементів системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом для ЗССВЯП на потужностях ДП "НАЕК "Енергоатом" та інших українських підприємств  Постійно Протягом терміну експлуатації ЗССВЯП  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Необхідна кількість елементів систем поводження з відпрацьованим ядерним паливом Запорізької АЕС визначена проектом ЗССВЯП 
3.  Вивезення відпрацьованого ядерного палива Рівненської, Хмельницької та Южно-Української атомних електростанцій для технологічного зберігання та переробки на спеціалізовані іноземні підприємства до введення в експлуатацію централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (ЦСВЯП)  Постійно, відповідно до щорічних планів ДП "НАЕК "Енергоатом" щодо вивезення відпрацьованого ядерного палива  ДП "НАЕК "Енергоатом"  У рамках контрактів ДП "НАЕК "Енергоатом" з ФДУП "Гірничо-хімічний комбінат" та ФДУП "Маяк" (Російська Федерація) 
4. Проектування, будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація ЦСВЯП 
4.1  Отримання земельних ділянок для будівництва ЦСВЯП та під'їзної залізничної колії до нього  2015 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом" (за підтримкою Міненерговугілля)  Рішення про надання у постійне користування земельних ділянок під ЦСВЯП та залізничної колії до нього приймається Кабінетом Міністрів України за відповідним розпорядженням 
4.2  Проектування ЦСВЯП та під'їзної залізничної колії до нього  2015 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Проектування ЦСВЯП здійснюється з чітким дотриманням вимог чинного законодавства підрядними організаціями ВАТ КІЕП та ТОВ "Транспроект-1" 
4.3  Отримання висновків Комплексної державної експертизи проектів, пов'язаних із будівництвом ЦСВЯП  2016 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Висновки надаються ДП "Укрдержбудекспертиза" відповідно до чинного законодавства 
4.4  Отримання нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про затвердження проекту будівництва ЦСВЯП  2016 р.  Міненерговугілля, ДП "НАЕК "Енергоатом"  Розробка та подання на розгляд до Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження проекту будівництва ЦСВЯП здійснюється відповідно до процедури, встановленої Регламентом Кабінету Міністрів України 
4.5  Отримання ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію ЦСВЯП  2016 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" 
4.6  Укладення договорів на будівництво ЦСВЯП та під'їзної залізничної колії до нього  2016 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  За результатами тендеру на обрання підрядних організацій 
4.7  Будівництво ЦСВЯП  2017 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Відповідно до проектних засад, із залученням підрядних організацій 
4.8  Підготовка персоналу для забезпечення експлуатації ЦСВЯП  2016 - 2017 рр.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  У рамках вимог ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію ЦСВЯП 
4.9  Введення в експлуатацію ЦСВЯП  2017 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  За результатами виконання програми введення в експлуатацію на основі акта прийняття в експлуатацію 
4.10  Впровадження на "пілотних" енергоблоках атомних електростанцій України (крім Запорізької АЕС) модифікованої технології відвантаження відпрацьованого ядерного палива з використанням обладнання компанії Holtec International.  2017 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Відповідно до проектних засад 
4.11  Постачання обладнання компанії Holtec International до ЦСВЯП  2017 - 2020 рр.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Перелік та обсяг постачання обладнання визначається Контрактом та додатковими угодами до нього 
4.12  Виробництво елементів системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом для ЦСВЯП  Постійно, починаючи з 2021 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Необхідна кількість елементів системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом визначена проектом 
4.13  Забезпечення безпечної експлуатації ЦСВЯП  Постійно  ДП "НАЕК "Енергоатом"  До закінчення проектного строку експлуатації (100 років) 
5. Вивчення передових світових та вітчизняних напрацювань у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом, високоактивними відходами та цінними продуктами від його переробки з метою вдосконалення стратегічних напрямів 
5.1  Дослідження щодо диверсифікації послуг з переробки відпрацьованого ядерного палива  2015 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  У рамках Концептуального дослідження, яке виконується компанією AREVA за контрактом з ДП "НАЕК "Енергоатом" 
5.2  Аналіз можливості довготривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива у сухому середовищі та розробка заходів з визначення граничного терміну сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива  2016 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  У рамках контракту з НДІАР від 16.07.99 N 938 з метою обґрунтування строку безпечного тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива у сухому середовищі (ЗССВЯП, ЦСВЯП) 
5.3  Аналіз міжнародної практики, технологій з довгострокового зберігання, переробки відпрацьованого ядерного палива та поводження з цінними продуктами його переробки  Кожні 2 роки, починаючи з 2015 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Першій аналіз/звіт надається у 4 кв. 2015 року та буде використаний під час розробки Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом 
6.  Розроблення Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом українських АЕС з реакторами типу ВВЕР з урахуванням можливих напрямків розвитку ядерно-паливного циклу на перспективу після 2030 року, визначення заключної стадії ядерно-паливного циклу, обрання технології безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом після завершення періоду його тривалого зберігання  2016 р.  ДП "НАЕК "Енергоатом"  Концепція поводження з відпрацьованим ядерним паливом українських АЕС з реакторами типу ВВЕР розробляється як галузевий документ ДП "НАЕК "Енергоатом" 

^ Наверх
наверх