документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 73 Кодексу
законів про працю України

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину першу статті 73 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

"14 жовтня - День захисника України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Запропонувати Президентові України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 5 березня 2015 року
N 238-VIII

^ Наверх