документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Податкового
кодек
су України щодо підготовлення, виготовлення,
розповсюдження книжок та періодичних видань
друкованих засобів масової інформації
вітчизняного виробництва

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпункт 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) викласти в такій редакції:

"197.1.25. постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 13 лютого 2015 року
N 206-VIII

^ Наверх