документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-12-212014-12-28  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 193-VIII від 12.02.20
15)

Про затвердження Положення про порядок
комплектування, матеріально-технічного,
військового, фінансового та соціально-побутового
забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю Міністерства
внутрішніх справ України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 4, ст.20 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 285/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 29, ст.224

Законами
N 2171-III від 21.12.20
00, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 76-VIII від 28.12.20
14 -
набирає чинності з 01.01.2015 р. )

Верховна Рада України постановляє:

Затвердити Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України (додається).

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3720-XII

Затверджено
Постановою Верховної Ради України
від 16 грудня 1993 року
N 3720-XII

Положення
про порядок комплектування, матеріально-технічного,
військового, фінансового та соціально-побутового
забезпечення спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх справ України

Розділ 1. загальні положення

1.1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, інших містах, а також відповідні відділи і відділення на транспорті.

1.2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю у містах (крім Києва та Севастополя), відповідні підрозділи на транспорті створюються в міру потреби і підпорядковуються управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Республіки Крим, областей та Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

1.3. Для забезпечення роботи з особовим складом спеціальних підрозділів у Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управліннях, відділах по боротьбі з організованою злочинністю в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, на транспорті створюються служби з питань кадрів. Вони ведуть особові справи працівників зазначених підрозділів та забезпечують їх зберігання, готують проекти наказів з кадрових питань, вносять пропозиції керівництву спеціальних підрозділів щодо комплектування, навчання, перепідготовки особового складу.

Доступ до вищезазначених особових справ особам, які не займаються комплектуванням цих підрозділів, може бути дозволено лише Міністром внутрішніх справ, начальником Головного управління, начальниками управлінь, відділів Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, відповідних відділів на транспорті.

Розділ 2. Комплектування спеціальних підрозділів
по боротьбі з організованою злочинністю

2.1. Відділи та відділення по боротьбі з організованою злочинністю в містах, на транспортних магістралях створюються і ліквідуються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комісією Верховної Ради України з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

2.2. На службу до спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю приймаються громадяни України, які відповідають вимогам Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ), Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та інших нормативних актів Міністерства внутрішніх справ України.

Посади начальницького складу підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю комплектуються найбільш підготовленими фахівцями служб боротьби з економічною злочинністю, карного розшуку, слідства та інших підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, управлінь внутрішніх справ Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, відповідних підрозділів на транспорті, а також фахівцями та науковцями у галузі кредитно-фінансової справи і підприємницької діяльності.

2.3. Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України призначається на посаду рішенням Кабінету Міністрів України, за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комісією Верховної Ради України з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, і є першим заступником Міністра внутрішніх справ України.

2.4. Начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю в Республіці Крим, начальники обласних управлінь, управлінь міст Києва та Севастополя, начальники відділів по боротьбі з організованою злочинністю на транспорті призначаються на посаду і звільняються з неї Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, погодженим з Комісією Верховної Ради України з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, а начальник Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Республіці Крим - також за погодженням з Головою Верховної Ради Республіки Крим.

2.5. Начальники міських відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю, відділень по боротьбі з організованою злочинністю на транспорті призначаються на посаду і звільняються з неї начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю за поданням начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю Республіки Крим, області, начальника відповідного відділу на транспорті.

2.6. В управліннях, відділах по боротьбі з організованою злочинністю створюються інформаційно-аналітичні та оперативно-розшукові відділи, а також підрозділи швидкого реагування, внутрішньої безпеки, оперативно-технічні, тилові, кадрові, фінансові та інші служби.

2.7. До структури спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю входять слідчі управління і відділи, начальники яких призначаються на посаду і звільняються з неї Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

2.8. Для забезпечення взаємодії з відповідними міністерствами і відомствами в питаннях боротьби з організованою злочинністю за рахунок штатної чисельності Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України або в межах встановленої чисельності апарату міністерств і відомств за поданням керівників Головного управління можуть вводитись посади помічників керівників міністерств і відомств з цих питань. Призначення на посаду і звільнення з неї здійснюються керівниками міністерств і відомств за погодженням з Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

2.9. У штатах підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю передбачаються посади, які комплектуються молодшим начальницьким складом. У виняткових випадках дозволяється найняття на контрактній основі позаштатних працівників.

2.10. У Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управліннях Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, відділах на транспорті у межах виділених коштів можуть створюватися будівельні підрозділи, а також підрозділи технічного обслуговування автотранспорту з відповідною матеріально-технічною базою.

Розділ 3. Матеріально-технічне і військове
забезпечення спеціальних підрозділів
по боротьбі з організованою злочинністю

3.1. Матеріально-технічне і військове забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю здійснюється централізовано за заявками Міністерства внутрішніх справ України.

3.2. Зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю, оснащення їх сучасними засобами зв'язку та спеціальною технікою здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів Фонду сприяння боротьбі із злочинністю.

3.3. Забезпечення підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю озброєнням, боєприпасами, спеціальними засобами, автотранспортом, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами, криміналістичною і спеціальною технікою, речовим та іншими видами майна здійснюється Головним управлінням тилу і матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України на підставі заявки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, складеної з урахуванням норм і табельної потреби.

Організація тилового забезпечення підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю покладається на одного із заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управлінь по боротьбі з організованою злочинністю в Республіці Крим, областях.

3.4. Спеціальними технічними засобами, призначеними для виконання оперативних заходів, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України забезпечує безпосередньо підпорядковані йому підрозділи самостійно.

3.5. У разі відсутності заявленої апаратури, устаткування, інструментів, матеріалів та іншого майна на складах Головного управління тилу і матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України спеціальним підрозділам дозволяється придбавати їх на підприємствах, в установах та організаціях, що здійснюють їх реалізацію, за готівку та за безготівковим рахунком у межах виділених асигнувань.

3.6. Розпорядником лімітів матеріально-технічних засобів, що виділяються для задоволення потреб спеціальних підрозділів, є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

Розділ 4. Фінансове та соціально-побутове
забезпечення спеціальних підрозділів
по боротьбі з організованою злочинністю

4.1. Фінансування спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю забезпечується за рахунок державного бюджету і здійснюється Міністерством внутрішніх справ України через фінансову службу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю як пріоритетне.

4.1.1. Головне управління, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю є юридичними особами, мають самостійні баланси, рахунки в органах казначейства, печатки із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. ( Підпункт 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 76-VIII від 28.12.2014 )

( Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 розділу 4 виключено на підставі Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

( Підпункт 4.1.3 пункту 4.1 розділу 4 виключено на підставі Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

( Підпункт 4.1.4 пункту 4.1 розділу 4 виключено на підставі Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

( Підпункт 4.1.5 пункту 4.1 розділу 4 виключено на підставі Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

4.1.6. Стаж роботи працівників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю обчислюється з розрахунку 1,5 року за кожен рік служби у вищезазначених підрозділах згідно з переліком посад, визначених Міністром внутрішніх справ України.

4.1.7. Умови оплати праці працівників підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ визначаються Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 4.1 розділу 4 доповнено новим підпунктом 4.1.7 згідно із Законом N 76-VIII від 28.12.2014 )

4.2. Держава гарантує працівникам спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю соціально-побутове забезпечення.

4.2.1. Працівники спеціальних підрозділів користуються пільгами першочергового отримання житла (квартир), встановлення квартирних телефонів, охоронної та пожежної сигналізації в квартирах, влаштування дітей до дошкільних закладів тощо.

( Підпункт 4.2.2 пункту 4.2 розділу 4 виключено на підставі Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

4.2.3. Прописка працівників підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та членів їх сімей в обласних центрах, містах Києві, Севастополі провадиться безкоштовно.

4.2.4. Якщо є дані про загрозу життю, здоров'ю чи майну працівника спеціального підрозділу та його близьких у зв'язку із провадженням ним оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на розкриття тяжкого злочину або викриття організованої злочинної групи, підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю вживає спеціальних заходів, спрямованих на гарантування їх безпеки.

( Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 розділу 4 виключено на підставі Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

( Підпункт 4.2.6 пункту 4.2 розділу 4 виключено на підставі Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

( Підпункт 4.2.7 пункту 4.2 розділу 4 виключено на підставі Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

( Підпункт 4.2.8 пункту 4.2 розділу 4 виключено на підставі Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

( Підпункт 4.2.9 пункту 4.2 розділу 4 виключено на підставі Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

4.2.10. Працівники підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ та члени їх сімей користуються правовими і соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) та інших актів законодавства. ( Підпункт 4.2.10 пункту 4.2 розділу 4 в редакції Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

^ Наверх
наверх