документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо захисту прав інвалідів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 161 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 161. Порушення рівноправності громадян
залежно від їх расової, національної належності,
релігійних переконань, інвалідності та
за іншими ознаками";

абзац перший частини першої після слова "статі" доповнити словом "інвалідності".

2. Частину третю статті 2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; 2012 р., N 31, ст. 381) викласти в такій редакції:

"Терміни "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів, а термін "дискримінація за ознакою інвалідності" вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів та Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 18 червня 2014 року
N 1519-VII

^ Наверх