документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2011-10-142014-05-122014-06-182014-07-302014-12-032015-04-102015-06-17  

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.10.2011 N 3178/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2011 р. за N 1207/19945

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції України
N 2140/5 від 02.11.20
15)

Про затвердження форм реєстраційних карток

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції
N 749/5 від 12.05.20
14)

(Зміни в текст не внесені.
Додатково див. Наказ Міністерства юстиції
N 966/5 від 18.06.20
14)

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395, наказую:

1. Затвердити форми реєстраційних карток, що додаються:

1.1. Форма 1 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи.

З Формою 1 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.2. Форма 2 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення.

З Формою 2 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.3. Форма 3 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

З Формою 3 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.4. Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

З Формою 4 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.5. Форма 5 - реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи.

З Формою 5 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.6. Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

З Формою 6 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

1.7. Форма 7 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством.

З Формою 7 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.8. Форма 8 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення.

З Формою 8 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.9. Форма 9 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом.

З Формою 9 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

1.10. Форма 10 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

З Формою 10 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.11. Форма 11 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

З Формою 11 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.12. Форма 12 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством.

З Формою 12 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 12 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.13. Форма 13 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою.

З Формою 13 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 13 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.14. Форма 14 - реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом.

З Формою 14 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.15. Форма 15 - реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу - підприємця.

З Формою 15 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

1.16. Форма 16 - реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу.

З Формою 16 (в редакції 12.05.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Форма 16 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 749/5 від 12.05.2014)

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) довести цей наказ до відома державних реєстраторів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та забезпечити його виконання.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього розділу II форм 7, 8, 12, який набирає чинності з 19 грудня 2011 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр О. Лавринович

Погоджено:

Голова Державної реєстраційної служби України Л.В. Єфіменко

^ Наверх
наверх