документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законів України щодо діяльності Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини у сфері
захисту персональних даних

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99; 2008 р., N 25, ст. 240; 2013 р., N 41, ст. 552):

1) у статті 2:

у частині першій слово "лише" виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

"Дія цього Закону також поширюється на відносини, що виникають між юридичними особами публічного та приватного права, а також фізичними особами, які перебувають на території України, у випадках, передбачених окремим законом";

2) статтю 13 доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) здійснювати інші повноваження, визначені законом".

2. У Законі України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481; 2013 р., N 51, ст. 715; 2014 р., N 14, ст. 252):

1) абзац четвертий статті 2 викласти в такій редакції:

"згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди";

2) частину десяту статті 6 викласти в такій редакції:

"10. Типовий порядок обробки персональних даних затверджується Уповноваженим".

3. У частині третій статті 21 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11; 2014 р., N 6-7, ст. 80) слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації спеціального зв’язку та захисту інформації".

4. У частинах першій і другій статті 11 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 5, ст. 34; 2014 р., N 5, ст. 62) слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних" виключити.

5. У статті 8 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 51, ст. 716):

1) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань захисту персональних даних" замінити словами "відповідно до законодавства";

2) у частині другій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань захисту персональних даних" замінити словами "Розпорядник Реєстру".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ, 13 травня 2014 року
N 1262-VII

^ Наверх