документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про вибори Президента України"
щодо забезпечення належної організації
та проведення виборчого процесу

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21, ст. 291 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статтю 19 включити частину четверту такого змісту:

"4. У винятковому випадку для забезпечення належної організації роботи окружної виборчої комісії її місцезнаходження може бути змінено Центральною виборчою комісією, за поданням відповідного голови обласної державної адміністрації, та знаходитися поза межами відповідного територіального виборчого округу";

2) у першому реченні частини шостої статті 31 слово "шістнадцять" замінити словом "вісім";

3) у першому реченні частини другої статті 32 слово "дванадцять" замінити словом "п’ять";

4) частину першу статті 39 викласти у такій редакції:

"1. Органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до нормативів, що встановлюються цим Законом та прийнятими відповідно до нього актами Центральної виборчої комісії, у виняткових випадках для забезпечення належної організації роботи окружних виборчих комісій, за поданням голів обласних державних адміністрацій, приміщення для цих виборчих комісій можуть надаватися поза межами відповідного територіального виборчого округу; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати зазначених послуг та відшкодування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Органи внутрішніх справ зобов’язані не пізніш як за вісім днів до дня виборів забезпечити цілодобову охорону приміщень окружних виборчих комісій, а також у разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - органів ведення Державного реєстру виборців";

5) перше речення частини першої статті 81 викласти в такій редакції:

"1. Транспортування документів, зазначених у частині десятій статті 79 цього Закону, здійснюється головою дільничної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії під охороною у супроводі працівників органів внутрішніх справ, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України";

6) перше речення частини одинадцятої статті 83 викласти в такій редакції:

"11. Транспортування документів, зазначених у частині шостій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних кандидатів, під охороною у супроводі працівників органів внутрішніх справ, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ, 15 травня 2014 року
N 1272-VII

^ Наверх