документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 24
Закону України "Про вибори Президента України"
щодо зменшення мінімальної кількості
членів дільничних виборчих комісій

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 24 Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21, ст. 291 із наступними змінами) такі зміни:

1) в абзаці першому частини першої слово "дванадцяти" замінити словом "дев’яти";

2) у частині восьмій слова "менше дванадцяти осіб, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови на підставі пропозицій членів цієї комісії у кількості дванадцяти осіб" замінити словами "менше дев’яти осіб, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови на підставі пропозицій членів цієї комісії у кількості дев’яти осіб".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ, 6 травня 2014 року
N 1245-VII

^ Наверх