документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 2 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2008 р., NN 5-8, ст. 78; 2009 р., N 19, ст. 258):

1) у частині шостій слово "виключно" виключити;

2) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Фінансування потреб національної оборони держави може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

2. У Законі України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410; 2005 р., N 10, ст. 188; 2009 р., N 36-37, ст. 513; 2012 р., N 25, ст. 264; 2013 р., N 38, ст. 499):

1) частину першу статті 9 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"визначає порядок фінансування Збройних Сил України за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил України".

У зв’язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

2) статтю 15 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Фінансування Збройних Сил України може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою.

3. Статтю 7 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2014 р., N 4, ст. 61) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.

4. У Законі України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; 2005 р., N 34, ст. 442; 2013 р., N 25, ст. 252):

1) перше речення абзацу третього статті 1 доповнити словами "а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту";

2) частину третю статті 14 доповнити словами "крім випадків надходження гуманітарної допомоги для запобігання та усунення наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час і під час воєнного стану, у разі збройної агресії чи загрози нападу з боку інших держав, внутрішніх чи закордонних терористичних, сепаратистських або інших незаконних збройних формувань".

5. Частину другу статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 25, ст. 252) доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у десятиденний строк після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ, 8 квітня 2014 року
N 1190-VII

^ Наверх