документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 401 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) слова "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної гвардії України".

2. У частині шостій статті 106 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21) слова "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Про Національну гвардію України".

3. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 9 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

2) пункт 20 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:

"20) конвоювати, охороняти та у випадках, передбачених законом, утримувати осіб: затриманих у зв’язку із вчиненням злочину, взятих під варту, а також обвинувачених і засуджених на вимогу судових органів".

4. У частині четвертій "Вступу" Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2009 р., N 41, ст. 600; 2013 р., N 41, ст. 550), слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національну гвардію України".

5. У частині четвертій преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195; 2013 р., N 41, ст. 550), слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національну гвардію України".

6. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196 із наступними змінами), слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" у всіх відмінках замінити словами "Національна гвардія України" у відповідному відмінку.

7. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197 із наступними змінами):

1) у частині четвертій преамбули слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національну гвардію України";

2) частину другу статті 12 після слів "начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України" доповнити словами "командувач Національної гвардії України".

8. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115, N 43, ст. 313; 2004 р., N 10, ст. 95, N 36, ст. 431):

1) абзац дев’ятий статті 1 викласти в такій редакції:

"головний орган військового управління, оперативно-територіальні об’єднання, з’єднання, військові частини і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України";

2) у статті 2 слова та цифру "(за винятком чисельності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, що визначається статтею 3 цього Закону)" замінити словами "(за винятком чисельності Національної гвардії України, що визначається Законом України "Про Національну гвардію України")";

3) статтю 3 виключити;

4) абзац четвертий пункту 2 статті 4 виключити.

9. У Законі України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 1; 2010 р., N 6, ст. 48; 2014 р., N 2-3, ст. 41):

1) абзац п’ятий частини четвертої статті 5-2 викласти в такій редакції:

"Національна гвардія України";

2) у частині четвертій статті 8 слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національна гвардія України".

10. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233; 2013 р., N 48, ст. 682):

1) абзац другий статті 10 викласти в такій редакції:

"Головний орган військового управління Національної гвардії України";

2) у частині першій статті 20 слова "Внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України".

11. В абзаці третьому статті 8 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215, N 30, ст. 258; 2008 р., N 24, ст. 231) слова "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної гвардії України".

12. У частині третій статті 4 Закону України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 25, ст. 312) слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України".

13. У частині сьомій статті 34 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10-11, ст. 137; 2013 р., N 30, ст. 342, N 48, ст. 682):

1) в абзаці першому слова "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної гвардії України";

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"транспортних засобів, які належать Національній гвардії України, - уповноважений підрозділ Головного органу військового управління Національної гвардії України".

14. Частину третю статті 7 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2014 р., N 5, ст. 62) після слів "у сфері виконання кримінальних покарань" доповнити словами "командувача Національної гвардії України".

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ, 13 березня 2014 року
N 877-VII

^ Наверх
наверх