документiв в базi
550558
Подiлитися 

КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробітної плати та умов праці

Щодо гнучкого режиму робочого часу

ПИТАННЯ: Чи вважатиметься повною зайнятістю робота працівника з гнучким графіком роботи та підсумованим обліком робочого часу за трудовим договором, який передбачає, що фактично відпрацьований час працівника може бути менш ніж 40 год на тиждень?

ВІДПОВІДЬ: Можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу зумовлена нормами ст.13 КЗпП та ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди», згідно з якими питання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку є предметом колдоговірного регулювання.

Чинним законодавством, зокрема КЗпП, не визначено окремих аспектів застосування гнучкого режиму робочого часу. Тому Мінпраці України було розроблено Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджені наказом Мінпраці України від 04.10.2006 р. N 359, у яких викладено умови та порядок запровадження гнучкого режиму робочого часу з урахуванням норм законодавства.

Гнучкий режим робочого часу (далі - ГРРЧ) - це така форма організації праці, за якою для деяких категорій працівників, для працівників окремих підприємств або їхніх структурних підрозділів установлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня (п.1.2 Методичних рекомендацій).

Режим ГРРЧ здебільшого передбачає підсумований облік робочого часу. У цих умовах обов'язковою вимогою є повне відпрацювання працівником установленої законодавством кількості робочих годин в обліковому періоді, визначеному для підсумованого обліку робочого часу (тиждень, місяць, квартал, рік тощо).

За підсумованого обліку робочого часу щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена за графіком змінності, може коливатися впродовж облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді, яка визначається з розрахунку 40-годинного робочого тижня.

Згідно з пп.14 п.1 Закону України «Про зайнятість населення» повна зайнятість - це зайнятість працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим договором.

Неповна зайнятість - це зайнятість працівника на умовах робочого часу, меншого від норми часу, передбаченої законодавством, що може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку (пп.11 п.1 Закону України «Про зайнятість населення»).

Ураховуючи викладене, робота працівника в умовах гнучкого режиму робочого часу за підсумованого обліку робочого часу передбачає повне відпрацювання працівником установленої законодавством кількості робочих годин в обліковому періоді, який визначено для підсумованого обліку робочого часу. Відповідно такий режим роботи вважається повною зайнятістю.

Головний спеціаліст
Віталіна КОРКУШКО

«Праця i зарплата» N 3 (871), 22 січня 2014 р.
Передплатний iндекс: 30214

^ Наверх