документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 732-VII від 28 січня 2014 ро
ку)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксовані в автоматичному режимі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 14-2 такого змісту:

"Стаття 14-2. Відповідальність за адміністративні правопорушення
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксовані в автоматичному режимі

Адміністративну відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та/або відеозапис без участі оператора), несе особа, за якою зареєстрований транспортний засіб.

У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за підприємством, установою, організацією, до адміністративної відповідальності притягається особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення. Інформація про таку особу надається керівником підприємства, установи, організації на запит посадової особи підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, відповідно до статті 279-2 цього Кодексу. За ненадання зазначеної інформації (надання неправдивої інформації) керівник підприємства, установи, організації притягається до адміністративної відповідальності в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за межами території України і відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

Особи, зазначені у частинах першій - третій цієї статті, не підлягають адміністративній відповідальності, якщо доведуть, що транспортний засіб або його номерний знак вибув з їх володіння внаслідок протиправних дій інших осіб або що у момент вчинення адміністративного правопорушення таким транспортним засобом керувала інша особа";

2) у статті 33:

частину другу доповнити словами "крім випадків, коли накладається стягнення за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"За адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено адміністративне стягнення лише у виді штрафу. При цьому застосовується мінімальний розмір штрафу, передбаченого цим Кодексом за вчинення відповідного адміністративного правопорушення";

3) частину шосту статті 121 викласти в такій редакції:

"Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття із застосуванням матеріалів, що перешкоджають або ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака, перевернутим чи неосвітленим, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

4) статтю 121-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів,
ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам
у реєстраційних документах або відсутні

Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені, підроблені або відсутні, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) у статті 122:

у назві і тексті слова "водіями транспортних засобів" та "водієм" виключити;

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Суб’єктом правопорушення у цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення правопорушень, передбачених частинами першою - третьою цієї статті, у виді перевищення обмежень швидкості руху транспортних засобів, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки і стоянки, а також встановленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзду на смугу зустрічного руху, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - особа, визначена у статті 14-2 цього Кодексу";

6) у статті 123:

у назві і тексті слова "особами, які керують транспортними засобами", "особою, яка керує транспортним засобом", "водієм транспортного засобу" виключити;

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Суб’єктом правопорушення у цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - особа, визначена у статті 14-2 цього Кодексу";

7) статтю 188-28 доповнити частиною другою такого змісту:

"Ненадання керівником підприємства, установи, організації незалежно від форми власності на запит посадової особи відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, передбаченої цим Кодексом інформації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого в автоматичному режимі, або надання неправдивої інформації -

тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

8) у статті 258:

частину першу доповнити словами "частинами першою - третьою статті 122 та частиною першою статті 123 цього Кодексу, якщо адміністративне правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі";

частину другу доповнити словами "крім випадків вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частинами першою - третьою статті 122 та частиною першою статті 123 цього Кодексу, якщо адміністративне правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі";

9) частину першу статті 268 доповнити реченням четвертим такого змісту: "Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, визначаються цим Кодексом";

10) доповнити статтями 279-1 і 279-2 такого змісту:

"Стаття 279-1. Порядок розгляду справи про адміністративне
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксоване в автоматичному режимі

У разі якщо адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі, посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, на підставі даних автоматизованої інформаційної системи зазначеного підрозділу встановлює особу, за якою зареєстрований відповідний транспортний засіб. Якщо транспортний засіб зареєстрований за фізичною особою, зазначена посадова особа виносить постанову про накладення адміністративного стягнення. Постанова виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Якщо транспортний засіб зареєстрований за підприємством, установою, організацією, зазначена посадова особа складає запит про надання інформації.

Постанова надсилається фізичній особі, а запит - керівнику підприємства, установи, організації, за якими зареєстрований транспортний засіб, протягом трьох днів з дня відповідно їх винесення чи складення рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця проживання (місцезнаходження) відповідної особи, вказану у реєстраційних документах на транспортний засіб.

Днем отримання постанови та запиту є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення. Якщо фізична особа чи керівник підприємства, установи, організації, за якими зареєстрований транспортний засіб, відмовляються від отримання постанови чи запиту або відсутні за вказаною адресою, днем отримання постанови чи запиту є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову зазначеної особи отримати постанову чи запит або відмітки про відсутність особи за вказаною адресою.

У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за межами території України, інформація про вчинене адміністративне правопорушення вноситься до відповідних електронних реєстрів Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України. Органи Державної прикордонної служби України забезпечують інформування особи, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України, про накладення адміністративного стягнення. Невчинення зазначеною особою дій щодо сплати штрафу або оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення є підставою для внесення відповідних відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України. Такі відомості зберігаються до моменту сплати штрафу або скасування постанови про накладення штрафу.

Стаття 279-2. Запит про надання інформації у справі про
адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі

Запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, повинен містити:

1) посаду, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка склала запит;

2) дату складення запиту;

3) дані про дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;

4) дані про транспортний засіб, зафіксований у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);

5) відомості про особу, за якою зареєстрований транспортний засіб;

6) зазначення статті цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі;

7) дані про технічний засіб, яким здійснено фото та/або відеозапис, та дату останньої повірки цього засобу;

8) адресу веб-сайту, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення, та ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації;

9) вимогу щодо надання інформації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, та порядок надання такої інформації;

10) інформацію про відповідальність за ненадання інформації (надання неправдивої інформації) про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, із зазначенням статті цього Кодексу, що передбачає таку відповідальність.

До запиту додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знака, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення.

Запит підписується посадовою особою підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, яка його склала, та надсилається керівнику підприємства, установи, організації у порядку, встановленому цим Кодексом.

Керівник підприємства, установи, організації протягом п’яти днів з дня отримання запиту зобов’язаний надати інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення (прізвище, ім’я, по батькові та адресу), а також відповідні документи за їх наявності.

На підставі інформації, наданої керівником підприємства, установи, організації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення, яка направляється такій особі у порядку, встановленому статтею 279-1 цього Кодексу";

11) статтю 283 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити: дані про дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення; дані про транспортний засіб, зафіксований у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак); дані про технічний засіб, яким здійснено фото та/або відеозапис, та дату останньої повірки цього засобу; адресу веб-сайту, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення, та ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації; розмір штрафу та порядок його сплати. До постанови додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знака, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення".

У зв’язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев’ятою;

12) статтю 285 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"Особливості направлення постанови про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, визначається цим Кодексом";

13) у статті 288:

у частині першій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, крім постанови по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі), або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, - в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом";

частину третю після слів "накладення адміністративного стягнення" доповнити словами "крім постанови по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі";

частину четверту виключити;

14) перше речення статті 289 доповнити словами "а щодо постанови по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, - протягом десяти днів з дня отримання такої постанови";

15) у статті 291:

частину першу після слів "цього Кодексу" доповнити словами "постанов по справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови";

16) у статті 307:

частину першу після слів "постанови про накладення штрафу" доповнити словами "а щодо постанов по справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, - протягом десяти днів з дня отримання такої постанови";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі якщо особа протягом п’яти днів з дня отримання постанови про накладення штрафу по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, сплатить п’ятдесят відсотків штрафу, визначеного в такій постанові, постанова вважається виконаною".

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

1) частину другу статті 71 доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною третьою статті 171-2 цього Кодексу";

2) статтю 171-2 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. У справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та/або відеозапис без участі оператора), обов’язок щодо доказування наявності обставин, передбачених частиною четвертою статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, покладається на позивача".

3. Пункт 12 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами) після слів "видавати відповідні документи" доповнити словами "здійснювати автоматизований облік адміністративних правопорушень, віднесених до компетенції органів внутрішніх справ".

4. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338):

1) частину п’яту статті 29 викласти в такій редакції:

"Не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма, а також транспортних засобів, на яких відсутні ідентифікаційні номери. Порядок нанесення спеціальних індивідуальних номерів чи здійснення дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України";

2) частину першу статті 52-1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"фіксація правопорушень в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та/або відеозапис без участі оператора) та забезпечення інформування учасників дорожнього руху про її здійснення".

У зв’язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим;

3) доповнити статтею 53-1 такого змісту:

"Стаття 53-1. Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та/або відеозапис без участі оператора), несе особа, за якою зареєстрований транспортний засіб. У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за юридичною особою, до відповідальності притягається особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення. Порядок встановлення такої особи визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за межами території України і відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

Інформація про вчинене правопорушення передається з технічного засобу, що зафіксував правопорушення в автоматичному режимі, безпосередньо до центрів обробки інформації, що утворюються у структурі підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, на підставі наказу Міністерства внутрішніх справ України.

Посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, встановлює особу, зазначену в частині першій цієї статті, на підставі даних автоматизованої інформаційної системи зазначеного підрозділу. Автоматизована інформаційна система забезпечує також складення процесуальних документів, які підписуються посадовою особою підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, та направляються фізичній особі або керівнику юридичної особи, за якими зареєстрований транспортний засіб, разом із фотознімком цього транспортного засобу у момент вчинення правопорушення.

Зображення та/або відеозапис транспортного засобу у момент вчинення правопорушення також розміщується на веб-сайті, визначеному Міністерством внутрішніх справ України, із забезпеченням доступу до них особі, яка притягається до відповідальності.

Особі, яка притягається до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, гарантується право на судовий захист у порядку, встановленому процесуальним законом.

Порядок притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Порядок функціонування автоматизованої інформаційної системи підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, визначається наказом Міністерства внутрішніх справ України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 січня 2014 року
N 723-VII

^ Наверх
наверх