документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо соціального захисту бездомних осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункт "б" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 p., N 24, ст. 170; 2003 p., N 45, ст. 360; 2006 p., N 12, ст. 104; 2013 р., N 15, ст. 97, N 24, ст. 243; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI та від 2 липня 2013 року N 379-VII) доповнити підпунктами 15 і 16 такого змісту:

"15) організація надання соціальних послуг бездомним особам;

16) здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб".

2. У частині першій статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., N 20-21, ст. 190; 2006 p., N 12, ст. 104; 2011 р., N 44, ст. 461):

1) пункт 2 після слів "матеріально-технічної бази" доповнити словами "центрів обліку бездомних осіб";

2) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) здійснює відповідно до закону заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб".

3. Абзац перший частини сьомої статті 34 Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 p., N 20-21, ст. 291; 2009 p., N 50, ст. 754) викласти в такій редакції:

"7. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про".

4. У Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., N 5, ст. 34):

1) у частині третій статті 8 слова "спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян" замінити словами "центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб";

2) в абзаці першому частини восьмої статті 22 слова "спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян" замінити словами "центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 вересня 2013 року
N 563-VII

^ Наверх