документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2012-12-062013-04-042013-04-052013-05-212013-07-042013-07-052013-10-082013-10-092013-10-102013-10-242013-11-212013-12-19  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2013 рік

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 5-6, ст.60)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 164-VII від 04.04.20
13
N 176-VII від 04.04.20
13
N 181-VII від 04.04.20
13
N 283-VII від 21.05.20
13
N 381-VII від 02.07.20
13
N 391-VII від 04.07.20
13
N 392-VII від 04.07.20
13 -
набирає чинності з 27.07.2013 р.
N 393-VII від 04.07.20
13
N 394-VII від 04.07.20
13
N 395-VII від 04.07.20
13
N 396-VII від 04.07.20
13
N 397-VII від 04.07.20
13 -
набирає чинності з 27.07.2013 р. )

Стаття 1. Визначити на 2013 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 370.046.828,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 322.076.522,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.970.305,5 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

(Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 181-VII від 04.04.2013, N 283-VII від 21.05.2013, N 381-VII від 02.07.2013, N 392-VII від 04.07.2013, N 393-VII від 04.07.2013, N 395-VII від 04.07.2013, N 397-VII від 04.07.2013)

видатки Державного бюджету України у сумі 419.330.090 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 370.481.809,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 48.848.280,9 тис. гривень;

(Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 181-VII від 04.04.2013, N 283-VII від 21.05.2013, N 381-VII від 02.07.2013, N 392-VII від 04.07.2013, N 393-VII від 04.07.2013, N 395-VII від 04.07.2013, N 397-VII від 04.07.2013)

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.891.572,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.401.689,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 337.783,8 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.063.905,3 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 50.584.845 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 44.534.536,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.050.308,1 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

(Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 181-VII від 04.04.2013)

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2013 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2013 рік:

міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 6, N 7 та N 10 до цього Закону;

нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, згідно з додатком N 6 до цього Закону, а також нормативи щодекадних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, згідно з додатком N 10 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2013 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2013 року граничний обсяг державного боргу в сумі 483.084.829 тис. гривень.

(Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 181-VII від 04.04.2013)

Стаття 6. Установити, що у 2013 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 50.000.000 тис. гривень:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки для кредитування проектів інвестиційного характеру на об’єктах, що мають загальнодержавне значення, у тому числі за такими можливими напрямами:

за зобов’язаннями Державного агентства автомобільних доріг України;

за зобов’язаннями публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку;

(Пункт 1 статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 176-VII від 04.04.2013)

за запозиченнями Державної іпотечної установи;

за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів;

для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів;

для реалізації проекту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в м. Запоріжжі.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій;

(Пункт 1 статті 6 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 176-VII від 04.04.2013)

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України;

3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання зобов’язань головних розпорядників бюджетних коштів, що виникають при залученні ними коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(Пункт 3 статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 176-VII від 04.04.2013)

Головні розпорядники бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій;

(Пункт 3 статті 6 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 176-VII від 04.04.2013)

4) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання зобов’язань Державного концерну "Укроборонпром".

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(Статтю 6 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 396-VII від 04.07.2013)

Стаття 7. Установити у 2013 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1108 гривень, з 1 грудня - 1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 972 гривні, з 1 грудня - 1032 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1210 гривень, з 1 грудня - 1286 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 894 гривні, з 1 грудня - 949 гривень.

Стаття 8. Установити у 2013 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,88 гривні, з 1 грудня - 7,3 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2013 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2013 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2013 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2013 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону);

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2013 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім плати за надання адміністративних послуг, що зараховується до загального фонду Державного бюджету України (крім плати за документи на придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, плати за номерні знаки транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації, плати за документи, оформлення і видача яких здійснюються із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, передбачені Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", а також плати за документи, оформлення і видача яких здійснюються згідно із Законом України "Про дорожній рух"), а також такі надходження:

1) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 1 статті 14 цього Закону;

2) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 1 статті 14 цього Закону, у таких підприємств і Державного агентства резерву України;

3) надходження від погашення заборгованості та зобов’язань, у тому числі з податку на додану вартість, публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" перед Державним агентством резерву України за отриманий природний газ;

4) 40 відсотків податку на додану вартість, що відповідно до закону сплачується юридичними особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва;

5) 53 відсотки екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України);

6) надходження від погашення заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

7) відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні;

8) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

9) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

10) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату;

11) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

12) плата за одержання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2013 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки", які надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів у сумі 48.267,8 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які надійшли у минулі періоди.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2013 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

2) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

3) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарювання;

4) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

5) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

6) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня.

Стаття 14. Установити, що у 2013 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1-3 та 6 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

3) фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку (за рахунок 33 відсотків джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

4) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок 67 відсотків джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

5) реалізацію заходів у сфері культури та спорту, включаючи фінансове забезпечення державних об’єктів олімпійської підготовки, а також щодо лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

6) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

7) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 цього Закону);

8) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

9) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

10) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року; ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);

11) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 цього Закону);

12) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій, будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об’єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

13) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

14) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 і 3 статті 13 цього Закону);

15) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

16) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

17) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

18) державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

19) забезпечення функціонування державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що Національний банк України у 2013 році щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти в сумі не менше як 4.000.000 тис. гривень на загальну суму не менше як 22.807.334,4 тис. гривень.

(Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 181-VII від 04.04.2013, N 392-VII від 04.07.2013, N 395-VII від 04.07.2013, N 397-VII від 04.07.2013)

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 8.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, в сумі 300.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" з метою погашення заборгованості перед Національним банком України та публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України".

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 5.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність на ці облігації акцій первинної емісії Аграрного фонду.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 1.400.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Стаття 20. Установити, що у 2013 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Установити, що кошти, які сплачує публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до Державного агентства резерву України у рахунок погашення перед ним заборгованості та зобов’язань за отриманий природний газ, перераховуються Державним агентством резерву України до спеціального фонду державного бюджету та є джерелом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеної пунктом 1 статті 14 цього Закону. Зазначені заборгованість та зобов’язання визначаються виходячи з граничного рівня ціни на природний газ для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію для потреб населення, затвердженого органом державного регулювання у сфері енергетики, що діяла станом на 1 січня 2013 року.

Стаття 22. Надати право Кабінету Міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2013 року, у встановлених ним обсягах шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до п’яти років з дохідністю 5 відсотків. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Надати право органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманого від відповідного контролюючого органу висновку із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, видавати платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансового казначейського векселя строком обігу до п’яти років з дохідністю 5 відсотків відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 22 згідно із Законом N 391-VII від 04.07.2013)

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

(Абзац другий пункту 1 розділу виключено на підставі Закону N 393-VII від 04.07.2013)

2. Додатки NN 1-10 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. У 2013 році статті 16 і 17 Бюджетного кодексу України застосовуються з урахуванням положень пункту 3 статті 6 цього Закону щодо надання дозволу головним розпорядникам бюджетних коштів залучати кошти для забезпечення виконання зобов’язань, що виникають при здійсненні ними капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень. Порядок залучення таких коштів та їх повернення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Установити, що у 2013 році норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 із наступними змінами), статей 14, 22, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами), статті 22 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами), статті 49 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 із наступними змінами), пунктів "ж" та "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 із наступними змінами), статті 22 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21 із наступними змінами), статті 20 Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 із наступними змінами), статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430 із наступними змінами) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2013 рік.

5. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2013 році застосовуються з урахуванням положень статей 17-19 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій первинної емісії Аграрного фонду та акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" і приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

6. У 2013 році положення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 19 цього Закону.

7. Зупинити на 2013 рік дію абзацу першого підпункту 1.5, підпунктів 1.6 і 1.7 пункту 16 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112).

(Пункт 7 розділу в редакції Закону N 391-VII від 04.07.2013)

8. Установити, що підпункти 1-4, 7 та 8 пункту 28 розділу I Закону України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України" набирають чинності з 1 липня 2013 року.

Кабінету Міністрів України, органам місцевого самоврядування забезпечити проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до 1 липня 2013 року відповідно у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та передачу цих повноважень з 1 липня 2013 року центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

9. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками I кварталу 2013 року внести пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 6 грудня 2012 року
N 5515-VI

(Додатки NN 1-10 до Державного бюджету України на 2013 рік)

З Додатками NN 1-10 до Державного бюджету України на 2013 рік (зі змінами від 04.07.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Закони".

(Додатки із змінами, внесеними згідно із Законами N 164-VII від 04.04.2013, N 181-VII від 04.04.2013, N 283-VII від 21.05.2013, N 381-VII від 02.07.2013, N 392-VII від 04.07.2013, N 393-VII від 04.07.2013, N 394-VII від 04.07.2013, N 395-VII від 04.07.2013, N 397-VII від 04.07.2013)

^ Наверх
наверх