документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення рівності прав одиноких матерів та одиноких батьків

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) пункт 3 частини другої статті 232 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "одиноких матерів" доповнити словом "(батьків)";

2) абзац десятий частини першої статті 45 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) після слів "одиноким матерям" доповнити словом "(батькам)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 15 травня 2013 року
N 239-VII

^ Наверх