документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо реалізації державної антикорупційної політики

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 7-1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. У Кодексі цивільного захисту України:

1) у частині п’ятій статті 101 слова "рядового і" виключити;

2) у статті 106:

у пункті 8 частини другої слова "або судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення" виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу звільняються із служби цивільного захисту також у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. У випадках, передбачених пунктом 8 частини другої та частиною третьою цієї статті, відповідні особи підлягають звільненню з посад у триденний строк з дня отримання відповідним органом або підрозділом цивільного захисту копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили";

3) частину четверту статті 107 після слів "резерву служби цивільного захисту" доповнити словами "і за умовами, визначеними контрактом, прийматимуться на час мобілізації на службу цивільного захисту для виконання обов’язків осіб начальницького складу";

4) частину двадцять восьму статті 129 після слів "адміністративне корупційне правопорушення" доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. У частині п’ятнадцятій статті 18 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "злочину або" виключити, а після слів "адміністративного корупційного правопорушення" доповнити словами "пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", або кримінального правопорушення".

4. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 із наступними змінами):

1) у статті 46-2:

пункт 7 частини другої доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

у частині третій слова "злочину або" виключити, а після слів "адміністративного корупційного правопорушення" доповнити словами "пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", або кримінального правопорушення";

2) у частині одинадцятій статті 50-1 слова "умисний злочин, вчинений" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення, вчинене", а після слів "вчиненням корупційного правопорушення" доповнити словами "пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". У таких випадках пенсія прокурорам і слідчим призначається на загальних підставах".

5. Абзац перший пункту 2 статті 8, абзац перший пункту 15 статті 10-1 і абзац третій пункту 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами) після слів "корупційне правопорушення" доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

6. У частині дев’ятій статті 19 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "злочину або" виключити, а після слів "адміністративного корупційного правопорушення" доповнити словами "пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", або кримінального правопорушення".

7. Частину третю статті 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318; 2007 р., N 33, ст. 442; 2013 р., N 14, ст. 89) після слів "адміністративне корупційне правопорушення" доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

8. Пункт 8-1 статті 30 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2013 р., N 14, ст. 89) доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

9. У частині дванадцятій статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2012 р., N 12-13, ст. 82; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "умисний злочин, вчинений" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення, вчинене", а слова "до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення" замінити словами "до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

10. В абзаці четвертому частини п’ятої статті 55, абзаці четвертому частини четвертої статті 56 та у пункті 3-1 частини першої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 19, ст. 260; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення" замінити словами "відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

11. У частині восьмій статті 16 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236; 2013 р., N 14, ст. 89) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення", а після слів "адміністративного корупційного правопорушення" доповнити словами "пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

12. Частину другу статті 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2013 р., N 14, ст. 89) після слів "корупційні правопорушення" доповнити словами "пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

13. У Законі України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 40, ст. 290; 2013 р., N 14, ст. 89):

1) пункт 7 частини першої статті 5 доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

2) частину третю статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів".

14. У частині дев’ятій статті 14 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "злочину або" виключити, а після слів "адміністративного корупційного правопорушення" доповнити словами "пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", або кримінального правопорушення".

15. У частині чотирнадцятій статті 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "злочину або" виключити, а після слів "адміністративного корупційного правопорушення" доповнити словами "пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", або кримінального правопорушення".

16. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2013 р., N 14, ст. 89):

1) пункт 10 частини четвертої статті 30 доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

2) частину п’яту статті 37 після цифри "8" доповнити цифрами "10".

17. Абзац п’ятий частини восьмої статті 14 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2013 р., N 14, ст. 89) після слів "корупційні правопорушення" доповнити словами "пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

18. Пункт 8 частини першої статті 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут митної служби України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 42, ст. 467; 2013 р., N 14, ст. 89), доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

19. Пункт 10 частини другої статті 12 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2013 р., N 14, ст. 89) доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

20. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2008 р., N 24, ст. 234; 2011 р., N 45, ст. 487; 2013 р., N 14, ст. 89):

1) частину десяту статті 25 після букви "ж" доповнити буквою "і";

2) пункт "і" частини шостої та пункт "з" частини сьомої статті 26 доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

21. Частину п’яту статті 127 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529) доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників".

22. У частині шостій статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314; 2013 р., N 14, ст. 89) слова і цифру "у пункті 7 примітки додатка до" замінити словами і цифрами "в абзаці другому частини другої статті 12".

23. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; 2013 р., N 2, ст. 4; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5083-VI):

1) у частині першій статті 1:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

конфлікт інтересів - суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень";

після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"суб’єкти декларування - особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

уповноважені підрозділи - уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, які утворюються (визначаються) в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, їх апаратах, органах місцевого самоврядування та юридичних особах публічного права за рішенням керівника органу або юридичної особи публічного права в порядку, визначеному законодавством".

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;

в абзаці десятому після слів "які перебувають у шлюбі" доповнити словами "а також", а після слів "їхні діти" доповнити словами "в тому числі повнолітні, батьки";

2) у частині першій статті 4:

у пункті 1:

підпункт "г" доповнити словами "крім військовослужбовців строкової військової служби";

у підпункті "д" слова "органів та підрозділів цивільного захисту" виключити, а після слів "податкової міліції" доповнити словами "особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту";

у підпункті "ж" слова "органів державної влади" замінити словами "державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим";

у підпункті "а" пункту 2 слова "але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету" виключити;

у пункті 3 слова "обов’язків, або особи" замінити словами "обов’язків, або";

3) у статті 5:

у частині четвертій слова "органами виконавчої влади" та "і діє відповідно до вимог, встановлених законом" виключити;

в абзаці другому частини п’ятої слова "податкової міліції" та "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, підрозділи внутрішньої безпеки митних органів" виключити;

у частині сьомій слова "органів державної влади" замінити словами "державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим", а після слів "юридичних осіб" доповнити словами "публічного права";

4) у частині першій статті 7:

у пункті 1 слова "або підприємницькою діяльністю" виключити, а слово "якщо" замінити словами "або підприємницькою діяльністю, якщо";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України";

5) у частині першій статті 9:

в абзаці другому слова "Особи, зазначені" замінити словами "Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах";

пункт 4 доповнити словами "соціального захисту, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування";

пункт 5 виключити;

6) у частині першій статті 10:

в абзаці першому слово "посади" замінити словами "роботи (служби)";

пункт 1 після слів "незалежно від форми власності" доповнити словами "або фізичними особами - підприємцями", а після слів "діяльності цих підприємств, установ чи організацій" - словами "або фізичних осіб - підприємців";

7) у статті 11:

частину першу доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:

"Спеціальна перевірка не проводиться щодо кандидата на посаду, який перебуває на посаді в державному органі, органі місцевого самоврядування та призначається в порядку переведення на посаду в іншому державному органі, органі місцевого самоврядування.

Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні, переведенні на посаду до іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

Порядок проведення спеціальної перевірки затверджується Президентом України.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) проводить спеціальну перевірку, надається можливість претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.

Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду може бути оскаржено до суду";

8) у статті 12:

у частині першій:

в абзаці першому слова "Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону" замінити словами "Суб’єкти декларування";

у першому реченні абзацу другого слово "Особи" замінити словами "Суб’єкти декларування";

друге речення абзацу другого замінити двома реченнями такого змісту: "Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом";

у частині другій:

слова "керівників інших органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування" замінити словами "перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апаратів, керівників інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування. Відповідні відомості, розміщенні на офіційних веб-сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлюднюються на термін не менше одного року";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають";

у частині третій слова "У разі відкриття особою, зазначеною у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону" замінити словами "У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї", а слово "вона" замінити словами "така особа";

доповнити частинами шостою - десятою такого змісту:

"6. З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами проводяться:

1) перевірка фактів своєчасності подання декларацій;

2) перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів;

3) логічний та арифметичний контроль декларацій.

7. Перевірка факту своєчасності подання декларації здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.

8. Перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами.

9. Логічний та арифметичний контроль декларації здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування державної податкової політики, та Міністерством юстиції України.

У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок уповноважений підрозділ невідкладно письмово повідомляє про це відповідного суб’єкта декларування, який має право протягом п’яти днів з дня отримання такого повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або виправлену декларацію.

У зв’язку з проведенням логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єкта декларування уповноважений підрозділ має право робити запити до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності щодо зазначених відомостей.

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, яким надіслано запит уповноваженого підрозділу, зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту подати копії необхідних документів або відповідну інформацію.

10. У разі встановлення за результатами передбачених цією статтею перевірок ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та правоохоронні органи";

9) у статті 14:

у пункті 2 частини першої слова "повідомляти невідкладно" замінити словами "невідкладно у письмовій формі повідомляти";

доповнити частинами третьою - сьомою такого змісту:

"3. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону зобов’язані протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

4. Методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби.

5. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників здійснюється Радою суддів України.

6. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Голови Верховної Ради України та народних депутатів України здійснюється комітетом, визначеним Верховною Радою України.

7. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів осіб, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, за винятком осіб, зазначених у частинах п’ятій і шостій цієї статті, здійснюється уповноваженими підрозділами";

10) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Антикорупційна експертиза
нормативно-правових актів

1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.

Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи та порядок оприлюднення її результатів визначаються Міністерством юстиції України.

2. Антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.

3. Обов’язковій антикорупційній експертизі підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

Результати антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта підлягають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта.

4. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України згідно із щорічним планом, що затверджується Міністерством юстиції України, у таких сферах:

1) прав та свобод людини і громадянина;

2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) надання адміністративних послуг;

4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;

5) конкурсних (тендерних) процедур.

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації.

5. Результати антикорупційної експертизи у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають обов’язковому оприлюдненню.

6. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом їх видання (прийняття).

7. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.

Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством";

11) статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Особа не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою";

12) у статті 21:

назву і частину другу викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Види відповідальності та систематизація
відомостей про корупційні правопорушення";

"2. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, крім відомостей про особовий склад органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.

Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Міністерства юстиції України електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження до Міністерства юстиції України від кадрової служби державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації, посадові особи яких є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, електронної та завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення";

доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"3. Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу подається:

на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;

під час звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе.

4. Міністерство юстиції України забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення:

1) прізвище, ім’я, по батькові;

2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення;

3) склад корупційного правопорушення;

4) вид покарання (стягнення);

5) спосіб вчинення дисциплінарного проступку;

6) вид дисциплінарного стягнення";

13) у статті 22:

у частині другій:

абзац перший після слів "до відповідальності за корупційне правопорушення" доповнити словами "пов’язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом";

в абзаці другому слова "відповідних посад" замінити словами "роботи (служби)";

у частині третій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби" і "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби" і "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби";

14) у додатку до Закону:

назву графи "Прізвище, ініціали" позиції 4 розділу I доповнити словами "дата народження";

у примітці:

у пункті 6 слово "дев’ятого" замінити словом "десятого";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43";

у пункті 11 слово і цифри "та 59" замінити цифрами і словом "59 і 62", а цифри "150" замінити цифрами "80";

доповнити пунктом 11-1 такого змісту:

"11-1. У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-64 зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини".

24. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32-33, ст. 413):

1) у статті 98:

частину другу доповнити пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту";

після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"4. Під час реалізації своїх прав та обов’язків арбітражний керуючий зобов’язаний додержуватися вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв).

5. Порушення арбітражним керуючим вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень є підставою для усунення його від виконання обов’язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу".

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

2) у статті 114:

частину другу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"4) які мають конфлікт інтересів (особи, у яких виникає суперечність між власними чи їх близьких осіб майновими, немайновими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого)".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

частину третю після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"6) наявності конфлікту інтересів".

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

25. У статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133):

частину першу після слів "вимогам закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів" доповнити словами "комітет, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією, для підготовки експертного висновку щодо його відповідності вимогам антикорупційного законодавства";

частину третю після слів "відповідно регламенту" доповнити словами "боротьби з корупцією".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 1 липня 2013 року, абзаців одинадцятого - двадцять другого підпункту 8 та абзаців третього - дев’ятого підпункту 9, абзаців чотирнадцятого - двадцятого підпункту 12 та абзацу сьомого підпункту 14 пункту 23 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 14 травня 2013 року
N 224-VII

^ Наверх
наверх