документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1996-06-192005-03-302006-02-012006-10-182011-04-202012-09-192013-02-042013-04-15  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 червня 1996 р. N 658
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 306 від 20 квітня 2016
р.)

Про затвердження Положення про ранги
державних службовців

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 237 від 30.03.20
05
N 103 від 01.02.20
06
N 1431 від 18.10.20
06
N 426 від 20.04.20
11
N 868 від 19.09.20
12
N 91 від 04.02.20
13
N 307 від 15.04.20
13 )

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про ранги державних службовців (додається).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 1996 р. N 658

Положення
про ранги державних службовців

1. Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад.

2. Ранги, які відповідають першій категорії посад державних службовців, присвоюються Президентом України, крім рангів, що присвоюються державним службовцям апарату Верховного Суду України та апаратів вищих спеціалізованих судів.

Ранги, які відповідають другій категорії посад державних службовців, присвоюються Кабінетом Міністрів України, крім рангів, що присвоюються державним службовцям Апарату Верховної Ради України, Національного банку України, заступникам керівників апарату Верховного Суду України та апаратів вищих спеціалізованих судів. ( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 307 від 15.04.2013 )

Ранги, які відповідають другій категорії посад державних службовців, присвоюються державним службовцям Апарату Верховної Ради України, Національного банку України відповідно Головою Верховної Ради України, Головою Національного банку України. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 91 від 04.02.2013 )

2-1. Пропозиції щодо присвоєння рангів, які відповідають першій категорії посад державних службовців, вносяться на розгляд Президента України:

Прем’єр-міністром України - стосовно державних службовців міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, Секретаріату Кабінету Міністрів України;

керівниками державних колегіальних органів, інших державних органів, установ, організацій, Національного банку України, Національної академії державного управління при Президентові України - стосовно державних службовців таких органів, установ, організацій, Національного банку України, Національної академії державного управління при Президентові України.

Зазначені пропозиції опрацьовуються Адміністрацією Президента України. ( Положення доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 91 від 04.02.2013 )

2-2. Пропозиції щодо присвоєння рангів, які відповідають першій категорії посад державних службовців та подаються для прийняття рішення Президентом України, вносяться на розгляд Прем’єр-міністра України:

міністрами - стосовно керівників та перших заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів;

першими заступниками або заступниками керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим - стосовно керівників відповідних органів;

особою, що очолює Секретаріат Кабінету Міністрів України, - стосовно державних службовців Секретаріату. ( Положення доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ N 91 від 04.02.2013 )

2-3. Пропозиції щодо присвоєння рангів, які відповідають другій категорії посад державних службовців, вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України:

міністрами, керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, Главою Адміністрації Президента України, особою, що очолює Секретаріат Кабінету Міністрів України, - стосовно державних службовців таких органів, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, урядових уповноважених;

керівниками державних колегіальних органів, інших державних органів, установ, організацій, Національної академії державного управління при Президентові України - стосовно державних службовців таких органів, установ, організацій, Національної академії державного управління при Президентові України.

Пропозиції, зазначені у цьому пункті та пункті 22, опрацьовуються Секретаріатом Кабінету Міністрів України. ( Положення доповнено пунктом 2-3 згідно з Постановою КМ N 91 від 04.02.2013 )

2-4. Пропозиції щодо присвоєння рангів, які відповідають першій та другій категорії посад державних службовців, подаються у формі подання, в якому зазначаються:

у разі присвоєння державному службовцю чергового рангу в межах відповідної категорії посад - дата присвоєння попереднього рангу, номер і дата Указу Президента України, розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядження та наказу державних органів та їх посадових осіб;

у разі присвоєння державному службовцю чергового рангу в межах відповідної категорії посад достроково за виконання особливо відповідальних завдань - додаткові завдання, виконані державним службовцем на високому рівні, що мають важливе значення для держави, адміністративно-територіальної одиниці і не збігаються з його функціональними обов’язками;

у разі присвоєння державному службовцю чергового рангу поза межами відповідної категорії посад у зв’язку з виходом на пенсію - результати оцінки трудових досягнень державного службовця; причина звільнення; дата виходу на пенсію; дата присвоєння попереднього рангу.

Разом з поданням про присвоєння рангу державного службовця вносяться такі документи:

біографічна довідка;

копії першої сторінки трудової книжки та сторінок із записами про призначення на посаду та присвоєння попереднього рангу. ( Положення доповнено пунктом 2-4 згідно з Постановою КМ N 91 від 04.02.2013 )

2-5. Ранги, які відповідають третій - сьомій категоріям посад державних службовців, присвоюються:

державним службовцям Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного банку України - відповідно Главою Адміністрації Президента України, Керівником Апарату Верховної Ради України, особою, що очолює Секретаріат Кабінету Міністрів України, Головою Національного банку України;

державним службовцям міністерств - міністрами або заступниками міністрів - керівниками апаратів згідно із законом;

державним службовцям інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим - керівниками відповідних органів;

державним службовцям державних колегіальних органів, інших державних органів, установ, організацій, Національної академії державного управління при Президентові України - керівниками відповідних органів, установ, організацій, Національної академії державного управління при Президентові України, крім рангів, що присвоюються керівникам і заступникам керівників апаратів місцевих судів. ( Положення доповнено пунктом 2-5 згідно з Постановою КМ N 91 від 04.02.2013 )

2-6. Керівникам і заступникам керівників апарату Верховного Суду України, апаратів вищих спеціалізованих та апеляційних судів ранги присвоюються Головою Державної судової адміністрації.

Керівникам і заступникам керівників апаратів місцевих судів ранги присвоюються начальниками територіальних управлінь Державної судової адміністрації. ( Положення доповнено пунктом 2-6 згідно з Постановою КМ N 91 від 04.02.2013 )

3. Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з прийняттям їх на державну службу. ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1431 від 18.10.2006 )

Особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробування, ранги присвоюються після закінчення випробування з урахуванням його результатів. ( Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 91 від 04.02.2013 )

4. Через два роки після присвоєння державному службовцю відповідного рангу керівник державного органу за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного службовця.

Черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення стосовно нього службового розслідування або здійснення кримінального провадження. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 від 19.09.2012 )

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного впливу.

5. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

6. У разі призначення державних службовців на посади більш високої категорії їм присвоюється ранг у межах категорії посад, які вони зайняли.

Державним службовцям, які призначаються на посаду більш високої категорії та мають ранг у межах цієї категорії, може бути залишено попередній або присвоєно наступний ранг у межах відповідної категорії посад. ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1431 від 18.10.2006 )

У разі залишення попереднього рангу наступний ранг державному службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

7. За сумлінну працю державному службовцю у разі звільнення з державної служби у зв'язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у такій категорії посад.

Державному службовцю, якому присвоєно ранг поза межами категорії посад у зв'язку з виходом на пенсію достроково відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), на пільгових умовах або у зв'язку з визнанням його інвалідом I чи II групи у період перебування на державній службі та який потім повернувся на державну службу, вдруге ранг поза межами категорії посад не присвоюється. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 103 від 01.02.2006 )

8. Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або залишив державну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний ранг.

9. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.

10. Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду оформляється наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці державного службовця.

11. Надбавка за ранг провадиться з дня його присвоєння.

Державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.

Особам, які призначені на посади державних службовців з терміном випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування провадиться відповідно до цього рангу.

( Абзац четвертий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N 91 від 04.02.2013 )

^ Наверх
наверх