документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-08-312011-12-192013-02-112014-05-19  

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
31.08.2009 N 21-2

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2009 р. за N 897/16913

Про затвердження Порядку розроблення,
затвердження та виконання бюджету
Пенсійного фонду України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду
N 38-1 від 19.12.20
11
N 2-7 від 11.02.20
13 )

Відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), підпункту 3 пункту 4 та пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, правління Пенсійного фонду України постановляє: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 38-1 від 19.12.2011 )

1. Затвердити Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) разом з департаментом зведеного бюджету (Придня Т.Г.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Короневського В.М.

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Голова правління О.Зарудний

Погоджено:

Міністр праці та соціальної політики України Л.Денісова

Перший заступник Міністра фінансів України І.І.Уманський

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Заступник Генерального директора Федерації роботодавців України Р.Іллічов

Віце-президент Спілки орендарів і підприємців України Тимур Литовченко

В.о. президента Спілки підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України В.Биковець

В.о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців В.Биковець

Керівник робочої комісії Федерації професійних спілок України Г.В.Осовий

Затверджено
Постанова правління
Пенсійного фонду України
31.08.2009 N 21-2

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2009 р. за N 897/16913

Порядок
розроблення, затвердження та виконання бюджету
Пенсійного фонду України

( У тексті Порядку слова
"фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності"
у всіх відмінках замінено словами
"фізичні особи - підприємці"
у відповідних відмінках згідно з
Постановою Пенсійного Фонду
N 2-7 від 11.02.2013 )

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює питання розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України (далі - Пенсійний фонд), а також відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду.

1.2. Бюджетна система Пенсійного фонду складається з бюджетів головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління), які включають бюджети управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі - районні управління), які є учасниками бюджетного процесу в Пенсійному фонді. ( Пункт 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-7 від 11.02.2013 )

1.3. Бюджетний процес є регламентованою законодавством діяльністю, пов'язаною зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему Пенсійного фонду.

Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему Пенсійного фонду, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

1.4. Нормативно-правове регулювання бюджетного процесу в Пенсійному фонді здійснюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), закону про Державний бюджет України на відповідний рік, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, та інших нормативно-правових актів і цього Порядку. ( Пункт 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 38-1 від 19.12.2011 )

II. Бюджет Пенсійного фонду та його формування

2.1. Розроблення та затвердження бюджету Пенсійного фонду

2.1.1. Бюджет Пенсійного фонду - план утворення і використання цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2.1.2. Показники бюджету Пенсійного фонду розробляються з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний рік та результатів аналізу виконання показників бюджету Пенсійного фонду за минулі періоди.

2.1.3. Основними складовими бюджету Пенсійного фонду є доходна та видаткова частини бюджету.

2.1.4. Доходи бюджету Пенсійного фонду класифікуються за такими основними групами:

власні надходження;

кошти Державного бюджету України;

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

2.1.5. Доходи Пенсійного фонду мають цільове призначення і спрямовуються виключно на фінансування пенсійних виплат та інших виплат, які пов'язані із функціонуванням системи пенсійного забезпечення.

2.1.6. Видатки бюджету Пенсійного фонду класифікуються за такими основними групами:

видатки за рахунок власних надходжень;

видатки за рахунок коштів Державного бюджету України;

видатки за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

видатки за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

2.1.7. Формування проекту бюджету Пенсійного фонду здійснюється на бюджетний період та середньострокову перспективу, яка становить три роки, наступні за бюджетним періодом (далі - середньострокова перспектива).

2.1.8. Пенсійний фонд в межах своїх повноважень бере участь у формуванні пропозиції щодо структурних змін до прогнозних обсягів видатків загального та спеціального фонду Державного бюджету України на наступний рік та середньострокову перспективу, здійснює підготовку бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний період.

2.1.9. Проект бюджету Пенсійного фонду на наступний рік подається на розгляд та погодження до заінтересованих міністерств, визначених Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 N 1156). ( Абзац перший підпункту 2.1.9 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 38-1 від 19.12.2011 )

Проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження бюджету Пенсійного фонду на наступний рік подається в установленому порядку Міністру соціальної політики для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України. ( Абзац другий підпункту 2.1.9 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 38-1 від 19.12.2011, N 2-7 від 11.02.2013 )

2.1.10. В місячний термін після прийняття постанови Кабінетом Міністрів України про затвердження бюджету Пенсійного фонду структурний підрозділ Пенсійного фонду, відповідальний за процес формування бюджету Пенсійного фонду розробляє та доводить до головних управлінь дані про граничні обсяги показників бюджетів на бюджетний період. ( Абзац другий підпункту 2.1.10 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 38-1 від 19.12.2011 )

Якщо до початку нового бюджетного періоду Кабінетом Міністрів України не прийнято постанову про затвердження бюджету Пенсійного фонду, розробляється та затверджується тимчасовий розпис доходів і видатків Пенсійного фонду.

2.2. Формування помісячних розписів бюджету Пенсійного фонду

2.2.1. Прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження бюджету Пенсійного фонду на наступний рік є підставою для формування помісячних розписів показників бюджету:

помісячного розпису доходів і видатків бюджету в розрізі основних статей;

помісячного розпису власних доходів бюджету за джерелами надходжень.

2.2.2. Формування помісячних розписів бюджету здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, показників бюджету Пенсійного фонду та помісячних розписів коштів Державного бюджету України на бюджетний період, а також з урахуванням рівня фактичного виконання відповідних показників бюджету за попередній рік.

2.3. Помісячний розпис доходів Пенсійного фонду

2.3.1. Основою інформаційного забезпечення для помісячного розпису власних доходів Пенсійного фонду є прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України в частині витрат на оплату праці, які щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.3.2. Помісячний розпис страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески), які надійдуть у бюджетному періоді від платників (крім фізичних осіб - підприємців та членів сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні такими суб'єктами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах (далі - фізичні особи - підприємці)), здійснюється з урахуванням:

прогнозних помісячних обсягів витрат на оплату праці;

діючих розмірів страхових внесків.

2.3.3. При формуванні помісячного розпису страхових внесків від фізичних осіб - підприємців використовуються дані щодо:

чисельності фізичних осіб - підприємців з урахуванням її динаміки;

фактичних надходжень за попередній рік;

строків сплати страхових внесків до Пенсійного фонду;

поетапного зростання розмірів мінімальної заробітної плати протягом року.

2.3.4. Помісячний розпис коштів на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 ( 36-2003 ) та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 ( 36-2003 ) виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та коштів на виплату різниці у розмірах пенсій науковим працівникам, що відшкодовується за рахунок недержавних та державних небюджетних підприємств, установ та організацій, здійснюється з урахуванням:

прогнозного підвищення рівня пенсійного забезпечення цих категорій пенсіонерів;

динаміки фактичного відшкодування відповідних сум за попередній рік.

2.3.5. Помісячний розпис інших власних надходжень формується з урахуванням динаміки їх надходження за попередній рік.

2.3.6. Пропозиції щодо помісячних розписів асигнувань загального і спеціального фондів Державного бюджету України за бюджетними програмами щодо пенсійного забезпечення на бюджетний період подаються головному розпоряднику коштів Державного бюджету України, які передаються на фінансування пенсійних програм. ( Підпункт 2.3.6 пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 38-1 від 19.12.2011 )

2.3.7. Помісячний розпис коштів загального фонду Державного бюджету України, виділених на фінансування пенсійних програм, формується відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування на бюджетний період, наданої головним розпорядником коштів Державного бюджету України, які передаються на фінансування пенсійних програм. ( Підпункт 2.3.7 пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 38-1 від 19.12.2011 )

2.3.8. Помісячний розпис коштів спеціального фонду Державного бюджету України за видами надходжень формується з урахуванням динаміки надходжень цих коштів за попередній рік та помісячних даних щодо індексу споживчих цін.

2.3.9. Помісячний розпис коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань проводиться з урахуванням прогнозного підвищення рівня пенсійного забезпечення цієї категорії пенсіонерів.

2.4. Помісячний розпис видатків Пенсійного фонду

2.4.1. Помісячний розпис видатків здійснюється з урахуванням:

фактичного виконання показників бюджету, а також результативних показників роботи за попередній рік;

прогнозного зростання розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

помісячних даних щодо індексу споживчих цін;

рішень щодо подальшого підвищення розмірів пенсійних виплат у плановому році.

2.4.2. Помісячні розписи показників бюджету Пенсійного фонду формуються та затверджуються Головою правління Пенсійного фонду у місячний термін після прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження бюджету Пенсійного фонду.

2.5. Складання та затвердження кошторису видатків на утримання головних управлінь та районних управлінь

2.5.1. Кошторис видатків на утримання органів Пенсійного фонду є складовою частиною бюджету Пенсійного фонду.

2.5.2. Проекти кошторисів видатків на утримання головними управліннями складаються по кожному коду економічної класифікації видатків і подаються до Пенсійного фонду з пояснювальною запискою.

2.5.3. На основі проектів зведених кошторисів видатків на утримання головних управлінь формується зведений кошторис видатків на утримання органів Пенсійного фонду, що входить до складу витрат відповідної статті бюджету Пенсійного фонду.

2.5.4. Після прийняття постанови Кабінетом Міністрів України про затвердження бюджету Пенсійного фонду на відповідний бюджетний період Головою правління Пенсійного фонду затверджуються штатні розписи та кошториси видатків на утримання головних управлінь.

2.6. Порядок складання проектів бюджетів головних управлінь та районних управлінь, їх розгляд, погодження та затвердження

2.6.1. Підставою для проведення головними управліннями роботи по складанню проектів бюджетів є граничні обсяги показників бюджетів на наступний рік, доведені їм Пенсійним фондом.

2.6.2. Для належної організації роботи, пов'язаної із складанням проектів бюджетів, головні управління:

встановлюють для районних управлінь граничні обсяги показників проектів бюджетів та термін подання до головного управління проекту бюджету;

забезпечують складання проекту бюджету головного управління.

2.6.3. Термін подання районними управліннями проектів бюджетів встановлюється головними управліннями.

2.6.4. Проекти бюджетів районних управлінь, підписані начальником районного управління та відповідальною за складання бюджету особою, направляються на затвердження до головних управлінь. Головні управління розглядають показники проектів бюджетів районних управлінь щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу, повноти надходження доходів.

2.6.5. Бюджети районних управлінь затверджуються начальником головного управління або його заступником.

2.6.6. Головні управління в місячний термін після одержання граничних обсягів показників бюджетів формують проекти бюджетів головних управлінь, які підписуються начальником головного управління та начальником управління (відділу) виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності.

2.6.7. Проекти бюджетів головних управлінь розглядають на засіданні колегії при начальнику головного управління та у двох примірниках подають на затвердження до Пенсійного фонду.

2.6.8. Проекти бюджетів головних управлінь у десятиденний термін з дня їх надходження затверджуються Головою правління Пенсійного фонду або його заступником, засвідчуються гербовою печаткою із зазначенням дати, після чого один примірник повертається до головного управління.

2.6.9. Головні управління одночасно із поданням проектів бюджетів головних управлінь до Пенсійного фонду подають для здійснення контролю та використання в роботі проекти бюджетів районних управлінь.

III. Виконання бюджету пенсійного фонду

3.1. Пенсійний фонд організовує і контролює виконання бюджету, координує роботу учасників бюджетного процесу.

3.2. Головні управління та районні управління забезпечують виконання відповідних бюджетів, надходження усіх визначених законодавством доходів та цільове і ефективне витрачання коштів.

3.3. Формування бюджетної документації Пенсійного фонду, що використовується в процесі виконання бюджету

3.3.1. Прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про затвердження бюджету Пенсійного фонду є підставою для формування річного та помісячного бюджетних розписів (далі - бюджетна документація), що використовуються в процесі виконання бюджету Пенсійного фонду.

3.3.2. Формування бюджетної документації, що застосовується в процесі використання коштів Державного бюджету України, передбачених для фінансування пенсійних програм, здійснюється відповідно до законодавства.

3.3.3. Бюджетна документація підписується керівником структурного підрозділу Пенсійного фонду, відповідального за формування бюджету, та затверджується Головою правління Пенсійного фонду або його заступником в десятиденний термін з дати затвердження бюджету Пенсійного фонду.

( Підпункт 3.3.4 пункту 3.3 розділу III виключено на підставі Постанови Пенсійного фонд N 38-1 від 19.12.2011 )

3.3.4. Внесення змін до бюджетної документації Пенсійного фонду, що застосовується в процесі використання коштів Державного бюджету України, які передаються на фінансування пенсійних програм, здійснюється після внесення змін до розпису Державного бюджету України.

3.4. Звітність про виконання бюджету Пенсійного фонду

3.4.1. Єдині правила ведення бухгалтерського обліку надходження і використання коштів Пенсійного фонду та єдині форми звітності про виконання бюджету органами Пенсійного фонду визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509. ( Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-7 від 11.02.2013 )

3.4.2. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду надсилається до Державної казначейської служби України, Рахункової палати, Міністерства фінансів України і Міністерства соціальної політики України. ( Підпункт 3.4.2 пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 38-1 від 19.12.2011 )

3.4.3. Статистична та бухгалтерська звітність Пенсійного фонду формується наростаючим підсумком з початку року за підсумками роботи органів Пенсійного фонду протягом кварталів та року в цілому.

3.4.4. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду в розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Пенсійного фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Пенсійного фонду.

IV. Внесення змін до бюджету пенсійного фонду
та бюджетів головних та районних управлінь

4.1. Зміни до бюджету Пенсійного фонду, помісячних розписів вносяться у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу надходжень до бюджету від показників, врахованих при затвердженні бюджету на відповідний бюджетний період, зміни структури видатків, внесення змін до законодавчих, нормативно-правових актів та в інших випадках, передбачених законодавством.

4.2. Пенсійний фонд проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень показникам, затвердженим у бюджеті Пенсійного фонду.

4.3. На підставі змін до бюджету Пенсійного фонду на відповідний бюджетний період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, розробляються зміни до бюджетів головних управлінь, що затверджуються в порядку, передбаченому для складання проектів бюджетів головних управлінь. Відповідні зміни до бюджетів районних управлінь розробляють головні управління.

Пропозиції щодо внесення змін до помісячного розпису власних надходжень до бюджету головного управління або районного управління в межах річного обсягу подаються до Пенсійного фонду з необхідними поясненнями.

Директор департаменту зведеного бюджету Т.Г.Придня

^ Наверх
наверх