документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2012 рік

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 34-35, ст.414)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4647-VI від 12.04.20
12
N 4866-VI від 24.05.20
12
N 4961-VI від 08.06.20
12
N 4968-VI від 19.06.20
12
N 4994-VI від 21.06.20
12
N 5022-VI від 22.06.20
12
N 5183-VI від 04.07.20
12
N 5185-VI від 04.07.20
12
N 5186-VI від 04.07.20
12
N 5187-VI від 04.07.20
12
N 5189-VI від 30.07.20
12
N 5190-VI від 30.07.20
12
N 5191-VI від 30.07.20
12
N 5234-VI від 06.09.20
12
N 5235-VI від 06.09.20
12
N 5236-VI від 06.09.20
12
N 5253-VI від 18.09.20
12
N 5303-VI від 02.10.20
12
N 5304-VI від 02.10.20
12
N 5305-VI від 02.10.20
12
N 5306-VI від 02.10.20
12
N 5307-VI від 02.10.20
12
N 5308-VI від 02.10.20
12
N 5309-VI від 02.10.20
12
N 5417-VI від 16.10.20
12
N 5418-VI від 16.10.20
12
N 5419-VI від 16.10.20
12
N 5420-VI від 16.10.20
12
N 5421-VI від 16.10.20
12
N 5422-VI від 16.10.20
12
N 5423-VI від 16.10.20
12
N 5424-VI від 16.10.20
12
N 5425-VI від 16.10.20
12
N 5426-VI від 16.10.20
12
N 5467-VI від 06.11.20
12
N 5469-VI від 06.11.20
12
N 5470-VI від 06.11.20
12 -
набирає чинності з 17.11.2012 р. )

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 373.960.236,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 322.226.831,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 51.733.404,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

(Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4647-VI від 12.04.2012, N 4961-VI від 08.06.2012, N 4994-VI від 21.06.2012, N 5022-VI від 22.06.2012, N 5183-VI від 04.07.2012, N 5186-VI від 04.07.2012, N 5187-VI від 04.07.2012, N 5191-VI від 30.07.2012, N 5234-VI від 06.09.2012, N 5236-VI від 06.09.2012, N 5304-VI від 02.10.2012, N 5305-VI від 02.10.2012, N 5309-VI від 02.10.2012, N 5417-VI від 16.10.2012, N 5418-VI від 16.10.2012, N 5421-VI від 16.10.2012, N 5424-VI від 16.10.2012)

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 413.605.316 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 360.501.327,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 53.103.988,4 тис. гривень.

(Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4647-VI від 12.04.2012, N 4961-VI від 08.06.2012, N 4994-VI від 21.06.2012, N 5022-VI від 22.06.2012, N 5183-VI від 04.07.2012, N 5186-VI від 04.07.2012, N 5187-VI від 04.07.2012, N 5191-VI від 30.07.2012, N 5234-VI від 06.09.2012, N 5236-VI від 06.09.2012, N 5253-VI від 18.09.2012, N 5304-VI від 02.10.2012, N 5305-VI від 02.10.2012, N 5308-VI від 02.10.2012, N 5309-VI від 02.10.2012, N 5417-VI від 16.10.2012, N 5418-VI від 16.10.2012, N 5421-VI від 16.10.2012, N 5424-VI від 16.10.2012, N 5467-VI від 06.11.2012)

Затвердити на 2012 рік:

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 13.114.752,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.976.591,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.138.161 тис. гривень;

(Абзац другий частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4961-VI від 08.06.2012, N 5304-VI від 02.10.2012)

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 12.276.894,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 624.684,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 11.652.210,3 тис. гривень.

Установити граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 38.807.222,1 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.922.588,8 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.884.633,3 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

(Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5253-VI від 18.09.2012, N 5308-VI від 02.10.2012, N 5467-VI від 06.11.2012)

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2012 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Затвердити на 2012 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

Затвердити на 2012 рік нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, згідно з додатком N 6 до цього Закону.

Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2012 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік належать доходи державного бюджету, що визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України.

Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік належать надходження від продажу органами виконавчої влади легкових автомобілів.

Стаття 3. Установити, що Національний банк України у 2012 році щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 13.170.432,5 тис. гривень.

(Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5187-VI від 04.07.2012, N 5236-VI від 06.09.2012, N 5305-VI від 02.10.2012, N 5309-VI від 02.10.2012, N 5417-VI від 16.10.2012, N 5418-VI від 16.10.2012, N 5421-VI від 16.10.2012, N 5424-VI від 16.10.2012)

Стаття 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині доходів є:

1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

6) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

7) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України;

8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту;

9) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

10) 70 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

(Пункт 10 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

11) 50 відсотків портового (адміністративного) збору;

12) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

13) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктами 29 та 39 цієї статті);

(Пункт 13 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4961-VI від 08.06.2012)

14) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

15) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

16) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

17) кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки;

18) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

19) платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

20) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

21) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

22) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

23) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, в тому числі курсова різниця від їх конвертації;

(Пункт 23 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5191-VI від 30.07.2012)

24) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

25) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

26) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

27) 30 відсотків екологічного податку (крім надходжень, визначених пунктом 24 цієї статті);

28) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

29) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення;

30) податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно);

31) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;

32) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

33) судовий збір;

34) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), реструктуризованих за договорами податкових зобов'язань, які виникли у зв'язку із застосуванням статті 10 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення із податку на прибуток та нараховані суми податку на прибуток підприємств електроенергетичної галузі, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 23 цього Закону;

(Статтю 4 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012; в редакції Закону N 4961-VI від 08.06.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5304-VI від 02.10.2012)

35) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), реструктуризованих за договорами податкових зобов'язань, які виникли у зв'язку із застосуванням статті 10 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення з податку на додану вартість та нараховані суми податку на додану вартість підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення і Державного агентства резерву України, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 23 цього Закону;

(Статтю 4 доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4961-VI від 08.06.2012; в редакції Закону N 5304-VI від 02.10.2012)

36) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств вугільної галузі з плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

(Статтю 4 доповнено пунктом 36 згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

37) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення із сплати частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

(Статтю 4 доповнено пунктом 37 згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4961-VI від 08.06.2012)

38) надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

(Статтю 4 доповнено пунктом 38 згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

39) надходження від погашення заборгованості та зобов'язань, у тому числі з податку на додану вартість, енергогенеруючих компаній перед Державним агентством резерву України за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо;

(Статтю 4 доповнено пунктом 39 згідно із Законом N 4961-VI від 08.06.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5304-VI від 02.10.2012)

40) плата енергогенеруючих компаній за надання державних гарантій та плата за користування субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії і Проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва, у тому числі надходження внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредитів.

(Статтю 4 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 4961-VI від 08.06.2012)

Стаття 5. Установити на 31 грудня 2012 року граничний обсяг державного боргу в сумі 424.004.076,2 тис. гривень.

(Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4968-VI від 19.06.2012, N 5467-VI від 06.11.2012)

Стаття 6. Установити, що у 2012 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 79.360.000 тис. гривень:

(Абзац перший статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4647-VI від 12.04.2012, N 5189-VI від 30.07.2012, N 5190-VI від 30.07.2012, N 5422-VI від 16.10.2012, N 5423-VI від 16.10.2012)

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, за такими можливими напрямами:

(Абзац перший пункту 1 статті 6 в редакції Закону N 4647-VI від 12.04.2012)

за зобов'язаннями Державного агентства автомобільних доріг України (за запозиченнями, у тому числі для будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами в дію об'єктів та за договорами концесії);

(Абзац другий пункту 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів;

за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;

за зобов'язаннями Державної іпотечної установи;

за зобов'язаннями Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на будівництво житла для молоді;

за зобов'язаннями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які здійснюють реалізацію проектів заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобування, відповідно до протоколу про співробітництво з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки;

(Пункт 1 статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5189-VI від 30.07.2012)

для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів;

для фінансування проектів у сфері сільського господарства з метою реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві;

(Пункт 1 статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5190-VI від 30.07.2012)

за зобов'язаннями дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" для реалізації проекту з модернізації компресорної станції Бар магістрального газопроводу "Союз" відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та "Ferrostaal Industrieanlagen GmbH" від 2 липня 2012 року;

(Пункт 1 статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5422-VI від 16.10.2012)

за зобов'язаннями державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" для реалізації проекту будівництва парогазової електростанції у м. Щолкіне Автономної Республіки Крим.

(Пункт 1 статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5423-VI від 16.10.2012)

Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Державне агентство автомобільних доріг України, суб'єкти господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів, суб'єкти господарювання державного сектору економіки, які здійснюють реалізацію проектів заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобування, відповідно до протоколу про співробітництво з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки, та суб'єкти господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, звільняються від зобов'язання подавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій;

(Абзац пункту 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5189-VI від 30.07.2012)

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" для реалізації проекту будівництва парогазової електростанції у м. Щолкіне Автономної Республіки Крим звільняється від зобов'язання подавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету.

(Пункт 1 статті 6 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 5423-VI від 16.10.2012)

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі експортоорієнтованих проектів".

(Пункт 2 статті 6 в редакції Закону N 4647-VI від 12.04.2012)

Стаття 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині фінансування є:

1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

3) залишок коштів у сумі не менше 138.614,4 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";

4) надходження від розміщення облігацій внутрішньої державної позики згідно із статтею 18 цього Закону;

5) надходження від приватизації державного майна понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.

Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

(Пункт 1 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;

8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

9) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

10) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

11) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

12) повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії і Проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва.

(Статтю 8 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 4961-VI від 08.06.2012)

Стаття 9. Установити, що у 2012 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 4, 7 і 8 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у містах Запоріжжі та Черкасах; виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);

2) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);

3) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);

4) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);

5) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);

6) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);

7) виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 4 цього Закону);

8) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього Закону);

9) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 4 цього Закону);

10) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 4 цього Закону);

11) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

12) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);

13) заходи, визначені абзацами чотирнадцятим - двадцять першим частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 4 цього Закону);

14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 4 цього Закону, та 90 відсотків джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);

15) обслуговування державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 4 цього Закону, та 10 відсотків джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);

16) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);

17) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 4 цього Закону);

18) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4, пунктом 3 статті 7 та пунктом 9 статті 8 цього Закону);

19) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 4 цього Закону);

20) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 4 цього Закону);

21) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 4 цього Закону);

22) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 4 цього Закону);

23) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 4 цього Закону);

24) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);

25) будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);

26) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);

27) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);

28) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року; ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державними кордонами (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4 та пунктом 2 статті 7 цього Закону). Порядки використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів України для кожної з програм допомоги Європейського Союзу на підставі укладених міжнародних договорів України;

29) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 4 цього Закону);

30) здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктами 27 і 28 статті 4 цього Закону);

31) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктами 27 і 28 статті 4 цього Закону);

32) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);

33) реалізацію заходів Програми утилізації твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 цього Закону);

34) державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 4 цього Закону);

35) реалізацію інвестиційних програм (проектів), у тому числі шляхом рекредитування або надання трансфертів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 7 цього Закону);

36) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 8 цього Закону);

(Пункт 36 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

37) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону);

38) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 8 цього Закону);

39) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 і 5 статті 8 цього Закону);

40) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 8 цього Закону);

41) витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);

42) формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 7 та пунктом 7 статті 8 цього Закону);

43) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 8 цього Закону);

44) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону);

45) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8 цього Закону);

47) формування Державного фонду регіонального розвитку та капітальні видатки (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

46) забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 4 цього Закону);

48) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 34-40 статті 4 та пунктом 12 статті 8 цього Закону).

(Статтю 9 доповнено пунктом 48 згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4961-VI від 08.06.2012)

Стаття 10. Установити, що у 2012 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:

1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64-66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;

2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 11 цього Закону);

3) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2012 році є:

1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;

2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";

3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

4) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

5) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

6) субвенції з інших місцевих бюджетів;

7) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

(Статтю 11 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

Стаття 12. Установити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1017 гривень, з 1 квітня - 1037 гривень, з 1 липня - 1044 гривні, з 1 жовтня - 1060 гривень, з 1 грудня - 1095 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 893 гривні, з 1 квітня - 911 гривень, з 1 липня - 917 гривень, з 1 жовтня - 930 гривень, з 1 грудня - 961 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1112 гривень, з 1 квітня - 1134 гривні, з 1 липня - 1144 гривні, з 1 жовтня - 1161 гривня, з 1 грудня - 1197 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 822 гривні, з 1 квітня - 838 гривень, з 1 липня - 844 гривні, з 1 жовтня - 856 гривень, з 1 грудня - 884 гривні.

Стаття 13. Установити на 2012 рік мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,43 гривні, з 1 квітня - 6,56 гривні, з 1 липня - 6,61 гривні, з 1 жовтня - 6,7 гривні, з 1 грудня - 6,8 гривні.

Стаття 14. Установити, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей з 1 січня - 50 відсотків, з 1 липня - 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів з 1 січня - 80 відсотків, з 1 липня - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

(Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Збільшити на 2012 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 15. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державної казначейської служби України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2012 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 6.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

(Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5253-VI від 18.09.2012, N 5308-VI від 02.10.2012)

Стаття 17-1. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, в сумі 1.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго";

(Закон доповнено статтею 17-1 згідно із Законом N 4968-VI від 19.06.2012)

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, в сумі 5.000.000 тис. гривень з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування у межах обсягів, встановлених додатком N 4 до цього Закону.

Випуск та погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення до кінця 2012 року здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Установити, що забезпечення діяльності державних органів, що ліквідуються або реорганізуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним державним органам, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

Стаття 20. Затвердити на 2012 рік обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щомісячних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції, згідно з додатком N 10 до цього Закону.

Стаття 21. Установити, що у 2012 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Дозволити Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку завершити безоплатну передачу квартир, які придбані Державною іпотечною установою відповідно до актів Кабінету Міністрів України та знаходяться на її балансі, визначеним у цих актах органам з відповідним коригуванням статутного капіталу Державної іпотечної установи.

Стаття 23. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 23 згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

Стаття 24. Установити, що у 2012 році кошти, отримані місцевими державними адміністраціями від замовників будівництва енергетичних об'єктів магістральних мереж на виконання цільових заходів з відчуження земельних ділянок, які перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетних установ та спрямовуються місцевими державними адміністраціями на ці заходи відповідно до укладених угод із замовником будівництва та окремого кошторису витрат на заходи, затвердженого головою місцевої державної адміністрації.

(Закон доповнено статтею 24 згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

Стаття 25. Установити, що кошти, які сплачують енергогенеруючі компанії до Державного агентства резерву України у рахунок погашення перед ним заборгованості та зобов'язань за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо і зобов'язань з податку на додану вартість, що виникають у результаті проведення таких розрахунків, перераховуються Державним агентством резерву України до спеціального фонду державного бюджету та є джерелом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеної пунктом 48 статті 9 та пунктом 7 статті 11 цього Закону. Заборгованість та зобов'язання з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються відповідно до ціни матеріальних цінностей, зазначеної у договорах, або у разі відсутності визначеної договором ціни - за цінами, що діяли на дату споживання органічного палива.

(Закон доповнено статтею 25 згідно із Законом N 4961-VI від 08.06.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5304-VI від 02.10.2012)

Стаття 26. Установити, що надання коштів Міністерством фінансів України комунальному підприємству "Дніпропетровський метрополітен" Дніпропетровської міської ради (за рахунок кредиту, залученого державою від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську") здійснюється на безповоротній основі та на умовах відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредиту, залученого державою від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську", а також за умови внесення Дніпропетровською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" Дніпропетровської міської ради звільняється від зобов'язання надавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету, понесених у зв'язку з отриманням кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"..

(Закон доповнено статтею 26 згідно із Законом N 5307-VI від 02.10.2012)

Стаття 27. Установити, що компенсація Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 27 згідно із Законом N 5308-VI від 02.10.2012)

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Додатки NN 1-10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Установити, що у 2012 році норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 із наступними змінами), статей 14, 22, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами), статті 22 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами), статті 49 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 із наступними змінами), статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 із наступними змінами), статті 22 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21 із наступними змінами), статті 20 Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 із наступними змінами), статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430 із наступними змінами) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік.

4. Зупинити на період з 1 січня по 31 грудня 2012 року дію частин п'ятої, восьмої (в частині виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати), третього речення абзацу сьомого, першого речення абзацу дев'ятого частини дванадцятої, абзацу першого частини тринадцятої (в частині забезпечення безкоштовними путівками для лікування, забезпечення після виходу на пенсію транспортом для поїздки в лікарню, поліклініку та інших потреб у зв'язку з оздоровленням та лікуванням) статті 20; статті 21; частин п'ятої та шостої статті 23; статті 30; частини сьомої статті 33 (в частині безкоштовного забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування); частини шостої статті 34; статті 35 (в частині виплати одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов) Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212 із наступними змінами).

4-1. Зупинити до 31 грудня 2012 року дію пункту 5 розділу VII "Фінансове забезпечення виконання завдань Програми" Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 47-48, ст. 720)".

(Прикінцеві положення доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом N 5469-VI від 06.11.2012)

5. Кабінету Міністрів України за результатами оцінки виконання бюджету за два місяці 2012 року внести Верховній Раді України пропозиції щодо джерел фінансового забезпечення реалізації інвестиційних та національних проектів (обсяг коштів, які потрібно передбачити, становить 1.400.000 тис. гривень).

6. Кабінету Міністрів України забезпечити в двомісячний строк прийняття рішення про проведення відкритих конкурсів на укладення угод про розподіл продукції, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу Чорного моря, передбачивши в умовах їх проведення надання переваги при визначенні переможця конкурсу за розміром зобов'язань інвестора щодо сплати премії за підписання угоди про розподіл продукції до загального фонду державного бюджету.

(Прикінцеві положення доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4282-VI

(Додатки NN 1-10 до Державного бюджету України на 2012 рік)

З Додатками NN 1-10 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Закони".

(Додатки із змінами, внесеними згідно із Законами N 4647-VI від 12.04.2012, N 4866-VI від 12.04.2012, N 4961-VI від 08.06.2012, N 4968-VI від 19.06.2012, N 4994-VI від 21.06.2012, N 5022-VI від 22.06.2012, N 5183-VI від 04.07.2012, N 5185-VI від 04.07.2012, N 5186-VI від 04.07.2012, N 5187-VI від 04.07.2012, N 5191-VI від 30.07.2012, N 5234-VI від 06.09.2012, N 5235-VI від 06.09.2012, N 5236-VI від 06.09.2012, N 5253-VI від 18.09.2012, N 5303-VI від 02.10.2012, N 5304-VI від 02.10.2012, N 5305-VI від 02.10.2012, N 5306-VI від 02.10.2012, N 5307-VI від 02.10.2012, N 5308-VI від 02.10.2012, N 5309-VI від 02.10.2012, N 5417-VI від 16.10.2012, N 5418-VI від 16.10.2012, N 5419-VI від 16.10.2012, N 5420-VI від 16.10.2012, N 5421-VI від 16.10.2012, N 5424-VI від 16.10.2012, N 5425-VI від 16.10.2012, N 5426-VI від 16.10.2012, N 5467-VI від 06.11.2012, N 5470-VI від 06.11.2012)

^ Наверх
наверх