документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України щодо
декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань
фінансового характеру

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21, ст. 291; 2011 р., N 23, ст. 160; із змінами, внесеними законами України від 24 квітня 2012 року N 4661-VI і від 17 травня 2012 року N 4711-VI):

а) частину другу статті 48 викласти в такій редакції:

"2. У заяві про самовисунення на пост Президента України мають міститися згода на оприлюднення біографічних відомостей і декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до статті 50 цього Закону, зобов'язання в разі обрання передати у порядку, встановленому законом, протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права і припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з зайняттям посту Президента України";

б) пункт 6 частини другої статті 51 викласти в такій редакції:

"6) заява особи, висунутої кандидатом, про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від цієї партії (блоку) та у зв'язку з цим на оприлюднення біографічних відомостей та декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до статті 50 цього Закону, зобов'язання в разі обрання передати у порядку, встановленому законом, протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права і припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з зайняттям посту Президента України";

2) пункт 8 частини першої статті 67 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529; 2011 р., N 23, ст. 160; із змінами, внесеними законами України від 24 квітня 2012 року N 4661-VI і від 17 травня 2012 року N 4711-VI), доповнений Законом України від 24 квітня 2012 року N 4661-VI, виключити;

3) у Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 2-3, ст. 3; із змінами, внесеними законами України від 24 квітня 2012 року N 4661-VI і від 17 травня 2012 року N 4711-VI):

а) абзац перший частини третьої статті 7 викласти в такій редакції:

"3. До подання про призначення, зазначеного у частині другій цієї статті, додаються автобіографія кандидата на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка повинна містити відомості про громадянство, освіту, фах, трудову діяльність, перебування у складі органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, судимість, а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

б) абзац перший частини третьої статті 8 викласти в такій редакції:

"3. Подання про призначення членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим стосовно кандидатів на відповідні посади вносяться разом з автобіографією кандидата, яка повинна містити відомості про громадянство, освіту, фах, трудову діяльність, перебування у складі органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, судимість, а також декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 2 жовтня 2012 року
N 5314-VI

^ Наверх