документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про банки і банківську діяльність"
щодо державного земельного банку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2007 р., N 2, ст. 15, N 10, ст. 90; 2011 р., N 36, ст. 362, N 43, ст. 448; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року N 4452-VI) такі зміни:

1. Статтю 3 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Відносини, пов’язані з функціонуванням державного земельного банку, цей Закон регулює в частині, що не суперечить нормам спеціального законодавства у сфері земельних відносин".

2. У статті 7:

частину другу після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Кабінет Міністрів України має право формувати статутний капітал державного земельного банку за рахунок грошових внесків та внесків у вигляді земельних ділянок";

доповнити частинами двадцять шостою та двадцять сьомою такого змісту:

"Державний земельний банк має право здійснювати операції з земельними ділянками та майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин та свого статуту.

Національний банк України визначає особливості видачі державному земельному банку банківської ліцензії, регулювання та нагляду за державним земельним банком з урахуванням специфіки його діяльності".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 18 вересня 2012 року
N 5248-VI

^ Наверх