документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінального та
Кримінально-процесуально
го кодексів України
щодо відповідальності за незаконне поводження зі
зброєю та вибухонебезпечними матеріалами

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) у частині першій статті 263:

в абзаці першому слова "виготовлення, ремонт" виключити;

в абзаці другому слова "від двох до п'яти" замінити словами "від трьох до семи";

2) доповнити статтею 263-1 такого змісту:

"Стаття 263-1. Незаконне виготовлення,
переробка чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне
виготовлення бойових припасів, вибухових
речовин, вибухових пристроїв

1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років".

2. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "263" доповнити цифрами "263-1".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 5 липня 2012 року
N 5064-VI

^ Наверх