документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-12-202012-05-21  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2006 р. N 1765
Київ

Про порядок встановлення та застосування
правила адвалерної частки та виконання
виробничих і технологічних операцій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 426 від 21.05.20
12 )

Відповідно до статті 40 Митного кодексу України ( 4495а-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426 від 21.05.2012 )

1. Установити, що такі критерії достатньої переробки товару, як правило адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій, установлюються та застосовуються виходячи з положень Митного кодексу України ( 92-15 ), норм Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі та угод Світової організації торгівлі за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади в такому порядку:

до товарів походженням з країн, з якими укладено міжнародні договори (міждержавні, міжурядові), що регламентують порядок визначення країни походження товару, зазначені критерії застосовуються згідно з положеннями таких договорів;

умови виконання виробничих і технологічних операцій та встановлення правила адвалерної частки поширюються на перелічені у додатку виробничі і технологічні операції, за якими визначається країна походження товару.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2002 р. N 2030 "Про перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і застосування при визначенні країни походження товару" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 20);

пункт 26 переліку актів Кабінету Міністрів України, що набирають чинності з 1 січня 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 92 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 138).

3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2006 р. N 1765

               ПЕРЕЛІК
виробничих і технологічних операцій, за якими
визначається країна походження товару

-----------------------------------------------------------------
| Код | Опис товару | Виробничі і |
| згідно з УКТЗЕД | |технологічні операції |
| ( 2371а-14, | | |
| 2371б-14, | | |
| 2371в-14, | | |
| 2371г-14 ) | | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|0201 |яловичина, свіжа або |відгодовування худоби |
| |охолоджена |протягом трьох |
| | |місяців та забій(1) |
|------------------+---------------------+----------------------|
|0202 |яловичина морожена |відгодовування худоби |
| | |протягом трьох |
| | |місяців та забій(1) |
|------------------+---------------------+----------------------|
|0203 |свинина свіжа, |відгодовування худоби |
| |охолоджена або |протягом трьох |
| |морожена |місяців та забій(1) |
|------------------+---------------------+----------------------|
|0204 |баранина або |відгодовування худоби |
| |козлятина, свіжа, |протягом трьох |
| |охолоджена або |місяців та забій(1) |
| |морожена | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|0205 00 |м'ясо коней (конина),|відгодовування худоби |
| |віслюків, мулів або |протягом трьох |
| |лошаків, свіже, |місяців та забій(1) |
| |охолоджене або | |
| |морожене | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|0206 |субпродукти харчові |відгодовування |
| |великої рогатої |великої рогатої |
| |худоби, свиней, |худоби, коней, |
| |овець, кіз, коней, |віслюків, мулів або |
| |віслюків, мулів або |лошаків протягом |
| |лошаків, свіжі, |трьох місяців та |
| |охолоджені або |забій(1) |
| |морожені | |
| | |відгодовування |
| | |свиней, овець і кіз |
| | |протягом двох місяців |
| | |та забій(1) |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 0408 |яйця птиці без |висушування (після |
| |шкаралупи сушені та |розбиття та |
| |яєчні жовтки сушені |відділення у разі |
| | |потреби): |
| | | |
| | |яєць птиці у |
| | |шкаралупі, свіжих або |
| | |консервованих |
| | |товарної позиції 0407 |
| | | |
| | |яєць птиці без |
| | |шкаралупи, крім |
| | |сушених товарної |
| | |позиції 0408 |
| | | |
| | |білків яєць, крім |
| | |сушених товарної |
| | |позиції 0408 |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 1404 |бавовняний линт |виготовлення з |
| |вибілений |бавовни-сирцю, |
| | |вартість якої не |
| | |перевищує |
| | |50 відсотків ціни |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 2009 |виноградний сік, |виготовлення з |
| |незброджений, без |виноградного сусла |
| |додання спирту, з | |
| |доданням або без | |
| |додання цукру чи | |
| |інших | |
| |підсолоджувальних | |
| |речовин | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 2204 |вина виноградні |виготовлення з вина |
| |натуральні, |виноградного |
| |призначені для |натурального |
| |приготування вермуту | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 2205 |вермут |виготовлення з вина |
| | |виноградного, |
| | |виноградного сусла |
| | |товарної позиції 2204 |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 3401 |фетр та неткані |виготовлення з |
| |матеріали, просочені |вовняного волокна або |
| |або покриті милом або|нетканих матеріалів |
| |детергентом | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 3405 |фетр та неткані |виготовлення з |
| |матеріали, просочені,|відходів вовняного |
| |покриті кремами для |волокна або нетканих |
| |чищення взуття, |матеріалів |
| |полірувальними | |
| |засобами для догляду | |
| |за меблями, підлогою,| |
| |кузовами | |
| |транспортних засобів,| |
| |склом та металом, | |
| |пастою та | |
| |порошками для чищення| |
| |та аналогічні засоби | |
|------------------+---------------------+----------------------|

|Ex 3502      |висушений яєчний   |висушування (після  |
| |альбумін |розбиття та |
| | |відділення, у разі |
| | |потреби): |
| | | |
| | |яєць птиці у |
| | |шкаралупі, свіжих або |
| | |консервованих |
| | |товарної позиції 0407 |
| | | |
| | |яєць птиці без |
| | |шкаралупи, крім |
| | |сушених товарної |
| | |позиції 0408 |
| | | |
| | |білків яєць, крім |
| | |сушених товарної |
| | |позиції 3502 |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 4203 |предмети одягу з |зшивання або |
| |натуральної або |з'єднання не менш як |
| |композиційної шкіри |двох кусків |
| | |натуральної або |
| | |композиційної шкіри |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 4910 00 00 00 |керамічні календарі |оздоблення |
| |будь-якого виду, |керамічного виробу. |
| |друковані, у тому |При цьому |
| |числі з годинниками, |використані матеріали |
| |декоровані |повинні |
| | |класифікуватися в |
| | |іншій товарній |
| | |позиції, ніж та, де |
| | |класифікується |
| | |готовий продукт |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 5101 |вовна, не піддана | |
| |кардо- або | |
| |гребенечесанню: | |
|------------------+---------------------+--------------------- |
| |знежирена, |виготовлення з |
| |некарбонізована; |немитої вовни, у тому |
| | |числі з відходів |
| | |вовни, вартість яких |
| | |не перевищує |
| | |50 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |карбонізована |виготовлення з митої |
| | |некарбонізованої вовн,|
| | |вартість якої не |
| | |перевищує 50 відсоткі |
| | |ціни франко-завод |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 5103 |відходи вовни або |виготовлення з |
| |тонкого чи грубого |некарбонізованих |
| |волосу тварин, |відходів вовни, |
| |карбонізовані |вартість яких не |
| | |перевищує |
| | |50 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 5201 |бавовна, не піддана |виготовлення з |
| |кардо- та |бавовни-сирцю, |
| |гребенечесанню, |вартість якої не |
| |вибілена |перевищує |
| | |50 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5501- |синтетичні або штучні| |
|5507 00 00 00 |штапельні волокна: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |не піддані кардо- чи |виготовлення з |
| |гребенечесанню і не |хімічних матеріалів |
| |оброблені іншим |або текстильної маси |
| |способом для | |
| |прядіння; | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |піддані кардо- чи |виготовлення з |
| |гребенечесанню або |хімічних матеріалів |
| |інші |або з текстильної |
| | |маси чи відходів |
| | |товарної позиції 5505 |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex групи 50-55 |пряжа, мононитки та | |
| |нитки, крім | |
| |паперового шпагату: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |вибивні або |виготовлення з: |
| |пофарбовані; | |
|------------------+---------------------+----------------------|

|         |           |природних волокон, не |
| | |підданих кардо- або |
| | |гребенечесанню або |
| | |іншим чином |
| | |оброблених для |
| | |прядіння |
| | | |
| | |шовку-сирцю або |
| | |відходів шовку |
| | | |
| | |хімічних матеріалів |
| | |або текстильної маси |
| | |або |
| | |синтетичних або |
| | |штучних штапельних |
| | |волокон, з джгуту, з |
| | |волокон або відходів |
| | |волокон, не підданих |
| | |кардо- або |
| | |гребенечесанню або |
| | |іншим чином |
| | |оброблених для |
| | |прядіння |
| | |або вибивання чи |
| | |фарбування пряжі або |
| | |монониток, |
| | |невибілених або |
| | |попередньо |
| | |вибілених(2), що |
| | |супроводжується |
| | |підготовчими або |
| | |заключними |
| | |операціями, |
| | |закручуванням або |
| | |текстуруванням, що не |
| | |розглядаються як ті, |
| | |за яких вартість |
| | |матеріалів (у тому |
| | |числі пряжі), що не |
| | |походять з даної |
| | |країни, не перевищує |
| | |48 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |виготовлення з: |
| | | |
| | |природних волокон, не |
| | |підданих кардо- або |
| | |гребенечесанню або |
| | |іншим чином |
| | |оброблених для |
| | |прядіння |
| | | |
| | |шовку-сирцю або |
| | |відходів шовку |
| | | |
| | |хімічних матеріалів |
| | |або текстильної маси |
| | |або |
| | |синтетичних або |
| | |штучних штапельних |
| | |волокон, волокон |
| | |очосів або відходів |
| | |волокон, не підданих |
| | |кардо- або |
| | |гребенечесанню або |
| | |іншим чином |
| | |оброблених для |
| | |прядіння |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |текстильні тканини, | |
| |крім тканин з | |
| |паперового шпагату: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |вибивні або |виготовлення з пряжі |
| |пофарбовані; |або |
| | |вибивання чи |
| | |фарбування |
| | |невибілених або |
| | |попередньо вибілених |
| | |тканин, що |
| | |супроводжується |
| | |підготовчими або |
| | |заключними |
| | |операціями(2, 3) |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |виготовлення з пряжі |
|------------------+---------------------+----------------------|

|5601       |вата з текстильних  |виготовлення з    |
| |матеріалів та вироби |волокон |
| |з неї; текстильні | |
| |волокна завдовжки | |
| |менш як 5 мм (пух), | |
| |фабричні вузлики і | |
| |текстильний пил | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5602 |фетр і повсть, | |
| |просочені або | |
| |непросочені, з | |
| |покриттям або без | |
| |покриття, дубльовані | |
| |або недубльовані: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |вибивні або |виготовлення з |
| |пофарбовані; |волокон або |
| | |вибивання чи |
| | |фарбування |
| | |невибіленого або |
| | |попередньо вибіленого |
| | |фетру, що |
| | |супроводжується |
| | |підготовчими або |
| | |заключними |
| | |операціями(2, 3) |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |просочені, з |просочування, |
| |покриттям або |покриття або |
| |дубльовані; |дублювання нетканих |
| | |матеріалів |
| | |невибілених(4) |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |виготовлення з |
| | |волокон |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5603 |матеріали неткані, | |
| |просочені або | |
| |непросочені, з | |
| |покриттям або без | |
| |покриття, дубльовані | |
| |або недубльовані: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |вибивні або |виготовлення з |
| |пофарбовані; |волокон або |
| | |вибивання чи |
| | |фарбування |
| | |невибілених або |
| | |попередньо вибілених |
| | |нетканих матеріалів, |
| | |що супроводжується |
| | |підготовчими або |
| | |заключними |
| | |операціями(2, 3) |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |просочені, з |просочування, |
| |покриттям або |покриття або |
| |дубльовані; |дублювання нетканих |
| | |матеріалів |
| | |невибілених(4) |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |виготовлення з |
| | |волокон |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5604 |гумові нитки та корд,| |
| |з текстильним | |
| |покриттям; текстильна| |
| |пряжа, стрічкові | |
| |нитки та нитки | |
| |подібної форми | |
| |товарної позиції 5404| |
| |або 5405, просочені, | |
| |з покриттям або в | |
| |оболонці, | |
| |з гуми чи пластмаси: | |
|------------------+---------------------+----------------------|

|         |гумові нитки та корд,|виготовлення з    |
| |з текстильним |гумової нитки або |
| |покриттям; |корду, без |
| | |текстильного покриття |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |просочування, |
| | |покриття або обшивка |
| | |текстильної пряжі або |
| | |стрічкових і подібних |
| | |ниток, невибілених |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5607 |шпагат, мотузки, |виготовлення з |
| |канати і троси, |волокон, кокосової |
| |сплетені чи ні, |пряжі, синтетичних |
| |просочені або |або штучних |
| |непросочені, з |комплексних ниток або |
| |покриттям або без |монониток |
| |покриття, в оболонці | |
| |або без оболонки, з | |
| |гуми чи пластмаси | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5609 00 00 00 |вироби з пряжі, |виготовлення з |
| |стрічкових |волокон, кокосової |
| |та подібної форми |пряжі, синтетичних |
| |ниток товарної |або штучних |
| |позиції 5404 або |комплексних ниток або |
| |5405, шпагату, |монониток |
| |мотузок, канатів або | |
| |тросів, не включені | |
| |до інших угруповань | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5704 |килими та інші |виготовлення з |
| |текстильні покриття |волокон |
| |для підлоги з повсті,| |
| |нетафтингові, | |
| |нефлоковані, | |
| |оброблені чи | |
| |необроблені | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Група 58 |спеціальні тканини; | |
| |тканини з прошивним | |
| |ворсом; мережива; | |
| |гобелени; | |
| |оздоблювальні | |
| |матеріали; вишивка: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |вишивка у куску, у |виготовлення, при |
| |вигляді стрічок або |якому вартість усіх |
| |окремих орнаментів |матеріалів, що |
| |товарної позиції |використовуються, не |
| |5810; |перевищує |
| | |50 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |вибивні або |виготовлення з пряжі |
| |пофарбовані; |або |
| | |вибивання чи |
| | |фарбування |
| | |невибілених або |
| | |попередньо вибілених |
| | |тканин, повсті або |
| | |нетканих матеріалів, |
| | |що супроводжується |
| | |підготовчими або |
| | |заключними |
| | |операціями(2, 3) |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |просочені, з |виготовлення з |
| |покриттям; |невибілених тканин, |
| | |повсті або нетканих |
| | |матеріалів |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |виготовлення з пряжі |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5901 |тканини, просочені |виготовлення з |
| |клеєм або |невибілених тканин |
| |крохмалистими | |
| |речовинами, ґатунків,| |
| |використовуваних для | |
| |палітурних, | |
| |картонажних та | |
| |аналогічних цілей; | |
| |полотна для | |
| |копіювання або | |
| |транспаранти для | |
| |малювання; полотна, | |
| |оброблені для | |
| |живопису; жорстка | |
| |підкладка та | |
| |аналогічні | |
| |укріплювальні тканини| |
| |тих ґатунків, які | |
| |використовуються у | |
| |виробництві головних | |
| |уборів | |
|------------------+---------------------+----------------------|

|5902       |полотна кордні для  |виготовлення з пряжі |
| |шин, вироблені з | |
| |високоміцної пряжі з | |
| |нейлону або інших | |
| |поліамідів, | |
| |поліефірів чи | |
| |віскози | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5903 |тканини просочені, |виготовлення з |
| |з покриттям або |невибілених тканин |
| |дубльовані |або вибивання чи |
| |пластичними |фарбування |
| |матеріалами, крім |невибілених або |
| |тканин товарної |попередньо вибілених |
| |позиції 5902 |тканин, що |
| | |супроводжується |
| | |підготовчими або |
| | |заключними |
| | |операціями(2, 3) |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5904 |лінолеум розрізаний |виготовлення з |
| |або не розрізаний за |невибілених тканин, |
| |формою; матеріали для|фетру або нетканих |
| |покриття підлоги, на |матеріалів |
| |текстильній основі, | |
| |розрізані або не | |
| |розрізані за формою | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5905 00 |настінні покриття |виготовлення з |
| |з текстильних |невибілених тканин |
| |матеріалів |або вибивання чи |
| | |фарбування |
| | |невибілених або |
| | |попередньо вибілених |
| | |тканин, що |
| | |супроводжується |
| | |підготовчими або |
| | |заключними |
| | |операціями(2, 3) |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5906 |текстильні матеріали |виготовлення з |
| |прогумовані, крім |вибілених трикотажних |
| |тканин товарної |полотен або з інших |
| |позиції 5902 |невибілених тканин |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5907 00 |текстильні матеріали,|виготовлення з |
| |просочені або |невибілених тканин |
| |покриті іншим |або вибивання чи |
| |способом; полотна |фарбування |
| |розписані для |невибілених або |
| |театральних |попередньо вибілених |
| |декорацій, художніх |тканин, що |
| |студій чи |супроводжується |
| |аналогічного |підготовчими або |
| |використання |заключними |
| | |операціями(2, 3) |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5908 00 00 00 |ґноти ткані, |виготовлення з пряжі |
| |трикотажні або | |
| |плетені з текстильних| |
| |матеріалів для ламп, | |
| |нагрівальних | |
| |пристроїв, | |
| |запальничок, свічок | |
| |тощо; | |
| |газорозжарювальні | |
| |сітки і трикотажне | |
| |трубчасте полотно для| |
| |газових пальників, | |
| |просочені чи | |
| |непросочені | |
|------------------+---------------------+----------------------|

|5909 00      |шланги для насосів та|виготовлення з пряжі |
| |аналогічні шланги |або волокон |
| |з текстильних | |
| |матеріалів, | |
| |на підкладці з | |
| |обшивкою, | |
| |з пристроями з інших | |
| |матеріалів або без | |
| |них | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5910 00 00 00 |стрічки транспортерні|виготовлення з пряжі |
| |або паси привідні або|або волокон |
| |бельтинг | |
| |з текстильних | |
| |матеріалів, просочені| |
| |або непросочені, | |
| |з покриттям або без | |
| |нього, дубльовані або| |
| |не дубльовані | |
| |пластмасами або | |
| |армовані металом чи | |
| |іншими матеріалами | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|5911 |матеріали текстильні | |
| |та вироби технічного | |
| |призначення, про які | |
| |йдеться у примітці 7 | |
| |цієї групи: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |полірувальні диски |виготовлення з пряжі, |
| |або кільця, крім тих,|відходів |
| |що виготовлені з |текстильного |
| |фетру; |виробництва товарної |
| | |позиції 6310 |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |виготовлення з пряжі |
| | |або волокон |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Група 60 |трикотажні полотна: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |вибивні або |виготовлення з пряжі |
| |пофарбовані; |або вибивання чи |
| | |фарбування |
| | |невибілених або |
| | |попередньо вибілених |
| | |тканин, що |
| | |супроводжується |
| | |підготовчими або |
| | |заключними |
| | |операціями(2, 3) |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |виготовлення з пряжі |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Група 61 |одяг та додаткові | |
| |речі до одягу, | |
| |трикотажні: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |виготовлені за |повне пошиття(5) |
| |допомогою зшивання | |
| |або іншим чином | |
| |з'єднані, з двох або | |
| |більше кусків | |
| |трикотажного полотна | |
| |або трикотажних | |
| |матеріалів, викроєних| |
| |за формою або | |
| |виготовлених за | |
| |формою; | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |виготовлення з пряжі |
|------------------+---------------------+----------------------|

|Ex групи 62    |текстильні вироби та |           |
| |аксесуари до них, за | |
| |винятком тих, що | |
| |належать до товарних | |
| |позицій 6213 і 6214: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |завершені або готові;|повне пошиття(5) |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |незавершені або |виготовлення з пряжі |
| |неготові | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|6213 та 6214 |хусточки та носові | |
| |хусточки; шалі, | |
| |шарфи, хустки, | |
| |кашне, мантильї, | |
| |вуалі і вуалетки та | |
| |подібні вироби: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |вишиті; |виготовлення з пряжі |
| | |або невишитої тканини |
| | |за умови, що вартість |
| | |використаної |
| | |невишитої тканини не |
| | |перевищує |
| | |40 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |виготовлення з пряжі |
|------------------+---------------------+----------------------|
|6301-ex 6306 |ковдри та пледи | |
| |дорожні; білизна | |
| |постільна, столова, | |
| |туалетна або | |
| |кухонна; фіранки, | |
| |гардини та штори | |
| |світлонепроникні; | |
| |запони для ліжок; | |
| |вироби для меблювання| |
| |інші, крім виробів | |
| |товарної позиції | |
| |9404; мішки та пакети| |
| |пакувальні; брезенти,| |
| |навіси і тенти: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |з фетру або нетканих | |
| |матеріалів: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |непросочені, без |виготовлення з |
| |покриття або |волокон |
| |недубльовані; | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |просочені, з |просочування, |
| |покриттям або |покриття або |
| |дубльовані; |дублювання фетру або |
| | |нетканих матеріалів, |
| | |невибілених(5) |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші: | |
| | | |
| |трикотажні машинного | |
| |або ручного в'язання:| |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |невишиті; |повне пошиття(5) |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |вишиті; |повне пошиття(5) |
| | |або виготовлення з не |
| | |вишитого трикотажного |
| | |полотна машинного або |
| | |ручного в'язання за |
| | |умови, що вартість |
| | |використаної не |
| | |вишитої тканини, |
| | |трикотажного полотна |
| | |машинного або ручного |
| | |в'язання не перевищує |
| | |40 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |не трикотажні не | |
| |машинного або не | |
| |ручного в'язання: | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |невишиті; |виготовлення з пряжі |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |вишиті |виготовлення з пряжі |
| | |або виготовлення з не |
| | |вишитої тканини за |
| | |умови, що вартість |
| | |використаної не |
| | |вишитої тканини не |
| | |перевищує |
| | |40 відсотків ціни |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
|6307 |вироби готові інші, | |
| |включаючи викройки | |
| |одягу: | |
|------------------+---------------------+----------------------|

|         |ганчірки для миття  |виготовлення з пряжі |
| |підлоги, посуду та | |
| |видалення пилу та | |
| |подібні матеріали; | |
|------------------+---------------------+----------------------|
| |інші |виготовлення за |
| | |умови, що вартість |
| | |усіх матеріалів, які |
| | |використовуються, не |
| | |перевищує |
| | |40 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції |
|------------------+---------------------+----------------------|
|6308 00 00 00 |набори, що |об'єднання в комплект |
| |складаються з кусків |за умови, що вартість |
| |тканини та ниток, |усіх об'єднаних |
| |з додатковими речами |матеріалів, які не |
| |або без них, для |походять з даної |
| |виготовлення килимів,|країни, не перевищує |
| |гобеленів, вишитих |25 відсотків ціни |
| |скатертин або |франко-завод |
| |серветок чи |продукції |
| |аналогічних | |
| |текстильних виробів, | |
| |упаковані для | |
| |роздрібної торгівлі | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|6309 00 00 00 |одяг та інші вироби, |збір та пакування до |
| |що використовувалися |відправлення |
|------------------+---------------------+----------------------|
|6401-6405 |взуття |виготовлення з |
| | |матеріалів будь-якої |
| | |позиції, крім готових |
| | |верхніх частин |
| | |взуття, прикріплених |
| | |до внутрішніх підошв |
| | |або інших компонентів |
| | |підошви товарної |
| | |позиції 6406 |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 6911-6913 |посуд столовий, |оздоблення |
| |кухонний, |керамічного виробу. |
| |господарські товари |При цьому |
| |або інші туалетні |використані матеріали |
| |вироби, з фарфору; |повинні |
| |статуетки та інші |класифікуватися в |
| |декоративні керамічні|іншій товарній |
| |вироби; оздоблені |позиції, ніж та, де |
| | |класифікується |
| | |готовий продукт |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 7117 |штучна керамічна |оздоблення |
| |біжутерія, оздоблена |керамічного виробу. |
| | |При цьому |
| | |використані матеріали |
| | |повинні |
| | |класифікуватися в |
| | |іншій товарній |
| | |позиції, ніж та, де |
| | |класифікується готова |
| | |продукція |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 8482 |підшипники кулькові |складання з |
| |та роликові та |попередньою обробкою |
| |комбіновані кульково-|високою температурою, |
| |роликові підшипники, |шліфування та |
| |зібрані(6) |полірування |
| | |внутрішніх і |
| | |зовнішніх кілець |
|------------------+---------------------+----------------------|
|8520 |магнітофони та інша |виготовлення з |
| |звукозаписувальна |матеріалів, |
| |апаратура, з |походженням з |
| |пристроями для |країни, у якій |
| |звуковідтворення або |здійснюються операції |
| |без них |із складання |
| | |продукції. При цьому |
| | |витрати з |
| | |виготовлення повинні |
| | |становити 45 або |
| | |більше відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції. |
| | | |
| | |Якщо витрати з |
| | |виготовлення |
| | |становлять менше |
| | |45 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції, товар |
| | |вважається таким, що |
| | |походить з країни |
| | |походження частин, |
| | |вартість яких |
| | |становить 35 або |
| | |більше відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції. |

|         |           |           |
| | |Якщо вартість частин, |
| | |виготовлених у двох |
| | |країнах, становить 35 |
| | |або більше відсотків |
| | |ціни франко-завод |
| | |продукції, товар |
| | |вважається таким, що |
| | |походить з країни |
| | |походження частин, |
| | |вартість яких |
| | |становить більший |
| | |відсоток ціни |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 8523 20 90 00 |магнітні диски |виготовлення |
| |незаписані розміром |магнітного диска |
| |3,5 дюйма, |(у тому числі |
| |відформатовані або |полірування) або |
| |ні, з аналоговим |верхньої та нижньої |
| |сигналом або без, |оболонок. |
| |призначені для | |
| |перевірки якості |Якщо диск, верхня та |
| |запису на диску |нижня оболонки не |
| | |походять з країни, де |
| | |здійснено операцію |
| | |складання, товар |
| | |вважається таким, що |
| | |походить з країни |
| | |походження |
| | |використаних |
| | |матеріалів, вартість |
| | |яких становить |
| | |більший відсоток |
| | |ціни. |
| | | |
| | |Здійснення таких |
| | |операцій, як |
| | |складання магнітних |
| | |дисків та пакування, |
| | |не вважається |
| | |достатньою підставою |
| | |для визначення |
| | |походження товару |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 8527 |приймальна апаратура |виготовлення з |
| |для радіомовлення, |матеріалів, |
| |поєднана чи не |походженням з |
| |поєднана в одному |країни, у якій |
| |корпусі з пристроєм |здійснюються операції |
| |запису та відтворення|із складання |
| |звуку або |продукції. При цьому |
| |з годинником |витрати з |
| | |виготовлення повинні |
| | |становити |
| | |45 або більше |
| | |відсотків кінцевої |
| | |ціни франко-завод |
| | |продукції. |
| | | |
| | |Якщо витрати з |
| | |виготовлення |
| | |становлять менше |
| | |45 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції, товар |
| | |вважається |
| | |походженням з країни |
| | |походження частин, |
| | |вартість яких |
| | |становить 35 або |
| | |більше відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції. |
| | | |
| | |Якщо вартість частин, |
| | |виготовлених у двох |
| | |країнах, становить 35 |
| | |або більше відсотків |
| | |ціни франко-завод |
| | |продукції, товар |
| | |вважається |
| | |походженням з країни |
| | |походження частин, |
| | |вартість яких |
| | |становить більший |
| | |відсоток ціни |
|------------------+---------------------+----------------------|

|Ex 8528      |приймачі телевізійні |виготовлення з    |
| |(за винятком |матеріалів, |
| |відеотюнерів, |походженням з |
| |відеопроекторів та |країни, у якій |
| |відеомоніторів), |здійснюються операції |
| |поєднані або не |із складання |
| |поєднані з |продукції. При цьому |
| |радіоприймачем або з |витрати на |
| |пристроєм, який |виробництво повинні |
| |записує чи відтворює |становити 45 або |
| |звук або зображення |більше відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції. |
| | | |
| | |Якщо витрати на |
| | |виробництво |
| | |становлять менше |
| | |45 відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції, товар |
| | |вважається |
| | |походженням з країни |
| | |походження частин, |
| | |вартість яких |
| | |становить 35 або |
| | |більше відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції. |
| | | |
| | |Якщо вартість частин, |
| | |виготовлених у двох |
| | |країнах, становить |
| | |35 або більше |
| | |відсотків ціни |
| | |франко-завод |
| | |продукції, товар |
| | |вважається |
| | |походженням з країни |
| | |походження частин, |
| | |вартість яких |
| | |становить більший |
| | |відсоток ціни |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 8542 |інтегральні схеми |дифузія, під час якої |
| | |інтегральні схеми |
| | |створюються на |
| | |напівпровідниковій |
| | |основі шляхом |
| | |вибіркового введення |
| | |відповідного |
| | |дифузанта |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 9009 |фотокопіювальна |складання |
| |апаратура з оптичною |фотокопіювальної |
| |системою або |апаратури з |
| |контактного типу |виготовленням джгута, |
| | |барабана, роликів, |
| | |бокових пластин, |
| | |роликових |
| | |підшипників, шурупів |
| | |і гайок |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 9113 |ремінці, стрічки та |виготовлення за |
| |браслети для |умови, що вартість |
| |годинників, |усіх використаних |
| |призначених для |матеріалів не |
| |носіння із собою чи |перевищує |
| |на собі, та їх |40 відсотків ціни |
| |частини, з |франко-завод |
| |текстильних |продукції |
| |матеріалів | |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 9401 та |керамічні сидіння |оздоблення |
|ex 9403 |(крім тих, що |керамічного виробу. |
| |належать до товарної |При цьому |
| |позиції 9402), які |використані матеріали |
| |розкладаються або не |повинні |
| |розкладаються, |класифікуватися в |
| |перетворюються на |іншій товарній |
| |ліжка, та інші меблі,|позиції, ніж та, де |
| |їх частини, |класифікується |
| |оздоблені |готовий продукт |
|------------------+---------------------+----------------------|
|Ex 9405 |прилади освітлювальні|оздоблення |
| |(включаючи |керамічного виробу. |
| |прожектори) та їх |При цьому |
| |частини, не включені |використані матеріали |
| |до інших груп, |повинні |
| |оздоблені; лампи- |класифікуватися в |
| |реклами, світлові |іншій товарній |
| |вивіски, світлові |позиції, ніж та, де |
| |покажчики табло та |класифікується |
| |аналогічні вироби, що|готовий продукт |
| |мають вмонтоване | |
| |джерело світла та їх | |
| |частини, не включені | |
| |до інших груп, | |
| |оздоблені | |
-----------------------------------------------------------------

_________________
(1) У разі коли виробничі і технологічні операції не
здійснюються, м'ясо (субпродукти) вважається походженням з країни,
в якій тварини відгодовувалися для забою або вирощувалися протягом
найдовшого періоду.

(2) Термін "попереднє вибілення" характеризує виробничий
процес з використанням певних матеріалів походженням з іншої
країни чи невідомого походження і стосується певної пряжі,
текстильної, трикотажної та в'язаної тканини, які після прядіння
чи ткацтва були піддані лише пранню.

Попередньо вибілена продукція належить до нижчого рівня
виробництва порівняно з вибіленою продукцією, до якої
застосовується кілька операцій вибілення з допомогою вибілювальних
добавок (перекис водню та розкислювач).

(3) Термодрук повинен супроводжуватися друком на
копіювальному папері.

(4) Термін "просочування, покриття та багатошарове дублювання
матеріалів" не стосується виробничих і технологічних операцій, що
здійснюються для сплетення тканини в одне ціле.

(5) Термін "повне пошиття" стосується усіх операцій, які
здійснюються після розкрою тканини або пригонки трикотажних
в'язаних виробів. "Повне пошиття" не вважається незавершеним у
разі, коли одна або кілька операцій з оброблення не були
здійснені. До операцій з оброблення належать такі:

пришивання ґудзиків та/або інших засобів кріплення;

прошивання петель;

оброблення/підшивання країв штанів і рукавів, або підшивання
країв спідниць чи суконь;

пришивання підкладки або додаткових деталей, кишень, ярликів,
емблем тощо;

прасування та інші операції з продукцією для приведення її у
готовність до продажу.

(6) Термін "зібрані" стосується частково зібраних виробів,
але не включає незібрані частини.

_________________
Примітки: 1. У графі "Код згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 )" переліку зазначено код
продукту, отриманого в результаті переробки
матеріалів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), а в графі "Опис товару"
наведено його опис.

2. Перелік виробничих і технологічних операцій, згідно
з якими визначається країна походження товару,
наведено у третій графі.

3. Позначка "ex" поряд з класифікаційним кодом означає,
що виробничі і технологічні операції застосовуються
виключно до товарів, наведених у другій графі. У
такому разі, крім класифікаційного коду, слід
керуватися також описом товару.

4. У разі коли з переліку випливає, що у виробництві
продукту можуть бути використані матеріали тієї ж
позиції, це означає, що можуть використовуватись як
вироби, так і матеріали аналогічної позиції за
умови, що їх опис в УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) відрізняється від опису
готового продукту згідно з цим переліком.

5. Термін "виготовлення" означає здійснення виробничих
або технологічних операцій будь-якого виду.

6. Термін "матеріали" означає будь-які інгредієнти,
сировину, складові елементи тощо, використані для
виготовлення продукту.

7. Термін "продукт" означає виготовлений продукт
незалежно від того, призначений він для подальшого
використання в інших виробничих процесах чи ні.

8. Виробничі і технологічні операції застосовуються
тільки до тих матеріалів, що використовуються для
виготовлення продукту та не походять з країни, де
виготовляється кінцевий продукт. Обмеження,
зазначені у третій графі переліку, поширюються
тільки на використані для виготовлення продукту
матеріали, які не походять з країни, де
виготовляється кінцевий продукт.

9. У разі коли продукт, виготовлений з матеріалів
походженням з іншої країни чи походження якого
невідоме, вважається таким, що походить відповідно
до критерію достатньої переробки товару з країни
виготовлення кінцевого продукту, де здійснюється
його переробка, а потім використовується як матеріал
для виробництва іншого товару, виробничі і
технологічні операції, що застосовуються до товару,
під час виготовлення якого він використовується,
такого продукту не стосуються.

10. У разі коли виробничими і технологічними операціями
передбачено використання на попередніх етапах
виробництва матеріалу, який походить з іншої країни
чи походження якого невідоме, то використання такого
матеріалу на наступному етапі не дозволяється.

11. У разі коли виробничими і технологічними операціями
передбачено, що товар може виготовлятися більш як з
одного матеріалу, це не означає, що повинні бути
використані всі матеріали.

12. У разі коли виробничими і технологічними операціями
передбачено, що товар повинен виготовлятися з
певного матеріалу, то ця умова не виключає
можливості використання інших матеріалів, які за
своїм складом не передбачені такими операціями.

     13. Походження товарів (крім текстилю та виробів з нього
розділу XI УКТЗЕД ( 2371в-14 ), наведених у
переліку, визначається шляхом оцінки вартості одного
з виробничих процесів відповідно до критерію
достатньої переробки, встановленого статтею 279
Митного кодексу України ( 92-15 ) (здійснення
останніх операцій з переробки товару, достатніх для
того, щоб товар набув основних характерних рис).

14. Термін "волокна" включає в себе "природні волокна"
та "синтетичні або штучні волокна" товарних позицій
5501-5507 УКТЗЕД ( 2371в-14 ), а також у певних
випадках волокна, призначені для виготовлення
паперу.

15. Термін "природні волокна" стосується всіх волокон,
крім штучних або синтетичних, що підготовлені для
прядіння в процесі технологічного відділення
відходів. В іншому разі даний термін включає також
волокна (без прядіння), кардо- або гребенечесані або
підготовлені для прядіння в інший спосіб, крім
волокон, не підданих крутінню.

16. Термін "природні волокна" включає в себе кінське
волосся товарної позиції 0503, шовк товарних позицій
5002-5003, вовну, тонкий чи грубий волос тварин
товарних позицій 5101-5105, бавовну товарних позицій
5201-5203 та іншу рослинну текстильну сировину
товарних позицій 5301-5305 УКТЗЕД ( 2371в-14 ).

17. Термін "синтетичні або штучні штапельні волокна"
стосується синтетичних або штучних волокон чи
відходів товарних позицій 5501-5507 УКТЗЕД
( 2371в-14 ).

18. Терміни "текстильна маса" та "хімічні матеріали"
стосуються нетекстильних матеріалів, що не належать
до груп 50-63 УКТЗЕД ( 2371в-14 ) і можуть бути
використані для виробництва синтетичних або штучних
волокон або пряжі чи інших волокон, або волокон, які
використовуються для виготовлення паперу.

19. Виробничі і технологічні операції, зазначені у
третій графі цього переліку, застосовуються до
кожного текстильного матеріалу, що входить до складу
товару, виготовленого з двох або кількох текстильних
матеріалів.

^ Наверх
наверх