документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Закону України "Про доступ до судових рішень"
щодо усунення прогалин, які перешкоджають доступу до
інформації стосовно судових рішень

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 15, ст. 128; 2009 р., N 38, ст. 535) доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) імена сторін у справі, що розглядалася міжнародною судовою чи іншою міжнародною установою, на рішення якої міститься посилання в тексті судового рішення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 травня 2012 року
N 4779-VI

^ Наверх