документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та
Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за порушення вимог
законодавства про охорону праці та охорону надр

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 41:

у частині другій:

абзац перший доповнити словами "крім порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті";

в абзаці другому слова "від двох до п’яти" замінити словами "від чотирьох до десяти", а слова "від п’яти до десяти" - словами "від двадцяти до сорока";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про нещасний випадок на виробництві -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) в абзаці другому статті 47 слова "від чотирьох до шести" замінити словами "від десяти до тридцяти", а слова "від десяти до чотирнадцяти" - словами "від тридцяти до ста";

3) в абзаці другому статті 58 слова "від десяти до чотирнадцяти" замінити словами "від тридцяти до ста";

4) в абзаці другому статті 93 слова "від двох до п’яти" замінити словами "від чотирьох до десяти", слова "від п’яти до десяти" - словами "від двадцяти до сорока", а слова "громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб" виключити;

5) в абзаці другому статті 94 слова "від двох до п’яти" замінити словами "від чотирьох до десяти", слова "від десяти до чотирнадцяти" - словами "від тридцяти до ста", а слова "громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб" виключити;

6) в абзаці другому статті 188-4 слова "від трьох до п’яти" замінити словами "від шести до десяти", а слова "від восьми до чотирнадцяти" - словами "від тридцяти до ста";

7) у статті 231:

у частині першій слова та цифри "(частина друга статті 41 (за винятком порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" замінити словами та цифрами "(частини друга (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третя статті 41";

частину другу викласти в такій редакції:

"Від імені органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами другою (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третьою статті 41, статтею 93:

державні інспектори - штраф до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47, 58, 94 і 188-4:

державні інспектори - штраф до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до п’ятдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до шістдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 57:

державні інспектори - штраф до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. В абзаці другому частини першої статей 267, 271, 272 і 275 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 p., N 25-26, ст. 131) слова "до п’ятдесяти" замінити словами "від ста до двохсот".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 24 травня 2012 року
N 4837-VI

^ Наверх
наверх