документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 6 Закону України
"Про політичні партії в Україні" щодо зупинення чи
припинення членства в політичній партії

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2005 р., N 34, ст. 437; 2009 р., N 36-37, ст. 511) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Громадянин України має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в політичній партії шляхом подання заяви до відповідних статутних органів політичної партії. Членство в політичній партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в політичній партії".

У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ 22 березня 2012 року
N 4624-VI

^ Наверх