документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-04-272012-02-222018-02-28  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 квітня 2006 р. N 590
Київ

Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з
розглядом цивільних та адміністративних справ, і
порядок їх компенсації за рахунок держави

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 127 від 22.02.2012)

Відповідно до статей 85-88 Цивільного процесуального кодексу України, статей 91-95 Кодексу адміністративного судочинства України Кабінет Міністрів України постановляє:

(Вступна частина в редакції Постанови КМ N 127 від 22.02.2012)

1. Затвердити граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, згідно з додатком.

2. Установити, що:

коли обидві сторони у цивільній справі звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави Державною судовою адміністрацією в їх фактичному розмірі, але не більше від граничних розмірів компенсації таких витрат, згідно з додатком;

коли виклик свідків, призначення експертизи, залучення перекладачів, спеціалістів у адміністративній справі здійснюється з ініціативи суду або у разі звільнення від сплати судових витрат чи зменшення їх розміру, такі витрати компенсуються за рахунок держави Державною судовою адміністрацією у їх фактичному розмірі, але не більше від граничних розмірів компенсації таких витрат, згідно з додатком;

компенсація судових витрат особам, які їх зазнали, здійснюється шляхом перерахування коштів на їх поточні рахунки в банківських установах;

підставою для компенсації судових витрат є судове рішення.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. N 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 869 (Офіційний вісник України, 2001 p., N 31, ст. 1396), такі зміни:

у вступній частині постанови слова і цифри "статті 71 Цивільного процесуального кодексу України" виключити;

в Інструкції, затвердженій зазначеною постановою:

у пункті 1 слова і цифри "стаття 71 Цивільного процесуального кодексу України" виключити;

пункт 8 виключити.

4. Державній судовій адміністрації та Міністерству фінансів передбачати в межах визначеного зазначеній Адміністрації граничного обсягу видатків за відповідними бюджетними програмами кошти для компенсації судових витрат у цивільних та адміністративних справах.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 590

Граничні розміри
компенсації витрат, пов'язаних з розглядом
цивільних та адміністративних справ

Компенсація у цивільних справах  Компенсація в адміністративних справах  Граничний розмір 
(Позицію 1 виключено на підставі Постанови КМ N 127 від 22.02.2012) 
2. За втрачений заробіток - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам у зв'язку з явкою до суду
 
2. За втрачений заробіток - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, її представникові у зв'язку з явкою до суду
 
обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100. Загальний розмір виплати не може перевищувати суму, розраховану за відповідний час виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати 
3. За відрив від звичайних занять - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам у зв'язку з явкою до суду  3. За відрив від звичайних занять - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, її представникові у зв'язку з явкою до суду  обчислюється пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати особи і не може перевищувати її розмір, обчислений за фактичні години відриву від звичайних занять 
4. На оплату послуг спеціаліста, перекладача
 
4. На виплату винагороди спеціалістам, перекладачам
 
обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100. Загальний розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний час виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати 
5. Витрати:  5. Витрати:   
1) пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла -стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам
 
1) пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, та її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам  не можуть перевищувати встановлені законодавством норми відшкодування витрат на відрядження
 
2) пов'язані з проведенням судової експертизи
 
2) пов'язані з проведенням судової експертизи
 
не можуть перевищувати нормативну вартість проведення відповідних видів судової експертизи у науково-дослідних установах Мін'юсту 
3) пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи  3) пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
 
не можуть перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за сукупність дій, необхідних для розгляду справи 

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 127 від 22.02.2012)

^ Наверх
наверх