документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 186-7 такого змісту:

"Стаття 186-7. Недоставляння або порушення строку
доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів

Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у статті 221 цифри "1865-1881" замінити цифрами "186-5-186-7, 187, 188, 188-1";

3) у частині першій статті 255:

у пункті 1:

в абзаці "органів управління кінематографією (стаття 164-6 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-7 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі)" слова "часу в кіно- і відеомережі" замінити словами і цифрами "часу в кіно- і відеомережі; стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції";

в абзаці "органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-1)" слово і цифри "(стаття 92-1)" замінити словами і цифрами "(стаття 92-1, стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції)";

доповнити абзацом такого змісту:

"спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань)";

у пункті 10 слово і цифри "(статті 51-2, 164-9, 164-13)" замінити словами і цифрами "(статті 51-2, 164-9, 164-13, стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника патентних документів)".

2. У статті 13 Закону України "Про обов’язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., N 22-23, ст. 199) слова "юридичні особи, які відповідно до цього Закону є його одержувачами" замінити словами "спеціально уповноважені органи з питань реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, у сфері інтелектуальної власності, архівної справи, кінематографії та інші одержувачі обов’язкового примірника документів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 12 січня 2012 року
N 4319-VІ

^ Наверх