документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 жовтня 2011 р. N 1097
Київ

Деякі питання надання Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку платних адміністративних послуг

Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про встановлення розміру плати за надання адміністративних послуг згідно з додатком.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. N 802 "Про встановлення строку дії ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та погодження розміру плати за їх видачу" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 23, ст. 1722) зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1097

              РОЗМІР ПЛАТИ
за надання Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку
платних адміністративних послуг

------------------------------------------------------------------
| | Найменування послуги | Розмір плати за надання |
| | | послуги, гривень |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Видача сертифіката на право | 450 |
| |провадження професійної | |
| |діяльності з цінними паперами| |
| |в Україні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Видача дубліката сертифіката | 40 |
| |на право провадження | |
| |професійної діяльності з | |
| |цінними паперами в Україні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Реєстрація саморегулівної | 3300 |
| |організації, що утворюється | |
| |особами, які провадять | |
| |професійну діяльність на | |
| |ринку цінних паперів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Реєстрація правил | |
| |функціонування організаційно | |
| |оформлених ринків цінних | |
| |паперів та їх похідних: | |
| |-----------------------------+-----------------------------|
| |правил фондової біржі | 3280 |
| |-----------------------------+-----------------------------|
| |змін до правил фондової біржі| 3280 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Реєстрація регламенту | 1190 |
| |інституту спільного | |
| |інвестування та внесення | |
| |інституту спільного | |
| |інвестування до Єдиного | |
| |державного реєстру інститутів| |
| |спільного інвестування | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Реєстрація змін до регламенту| 595 |
| |інституту спільного | |
| |інвестування | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Видача витягу з Єдиного | 340 |
| |державного реєстру інститутів| |
| |спільного інвестування | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Видача ліцензії на | 3000 |
| |провадження окремих видів | |
| |професійної діяльності на | |
| |ринку цінних паперів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Переоформлення ліцензії на | 1500 |
| |провадження окремих видів | |
| |професійної діяльності на | |
| |ринку цінних паперів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Видача дубліката ліцензії на | 500 |
| |провадження окремих видів | |
| |професійної діяльності на | |
| |ринку цінних паперів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Видача копії ліцензії на | 500 |
| |провадження окремих видів | |
| |професійної діяльності на | |
| |ринку цінних паперів | |
------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1097

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2006 р. N 802

1. У назві постанови слова "окремих видів" замінити словом "професійної", а слова "та погодження розміру плати за їх видачу" виключити.

2. У вступній частині слова і цифри "статей 4 і 8" замінити словом і цифрою "статті 4".

3. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Установити, що строк дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, які видаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), є необмеженим.".

4. Пункт 2 виключити.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1097

Перелік
розпоряджень Кабінету Міністрів
України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 152 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 13, ст. 531).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 419 "Про встановлення плати за послуги, що надаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1484).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 643 "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 152 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 45" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 44).

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. N 738 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 419" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1758).

^ Наверх