документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-01-182011-09-22  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо боротьби з нелегальною міграцією

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст.66 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131

Законом
N 3773-VI від 22.09.20
11 -
набирає чинності з 25.12.2011 р. )

З метою удосконалення законодавства, спрямованого на боротьбу з нелегальною міграцією через державний кордон України, Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

2. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) після цифр "75" доповнити цифрами "75-1".

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 204-1 такого змісту:

"Стаття 204-1. Незаконне перетинання державного кордону України

Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без встановлених документів чи дозволу відповідних органів державної влади -

тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України, які незаконно перетнули державний кордон України, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання ними права на притулок або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулися до відповідних органів державної влади";

2) частину четверту статті 24 викласти у такій редакції:

"Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок";

3) статті 203, 204 викласти у такій редакції:

"Стаття 203. Порушення іноземцями та особами
без громадянства правил перебування в Україні і
транзитного проїзду через територію України

Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами, або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку реєстрації, або пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування,
надання житла, реєстрації, прописки або виписки
іноземців та осіб без громадянства та
оформлення для них документів

Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, спрямовані на їх незаконну реєстрацію, прописку або виписку, оформлення документів на проживання, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

4) у статтях 205 і 206 слово "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках;

5) у статті 221 та частині першій статті 294 слово і цифри "статтями 208-1" замінити словом і цифрами "статтями 204-1, 208-1";

6) у статті 222:

у частині першій цифри "203-206" замінити цифрами "203, 204, 205, 206";

у пункті 1 частини другої цифри "204-206" замінити цифрами "203, 204, 205, 206";

7) у абзаці "Прикордонних військ України (стаття 185-10)" пункту 1 частини першої статті 255 слово і цифри "(стаття 185-10)" замінити словом і цифрами "(статті 185-10, 204-1)".

( Стаття 4 розділу І втратила чинність на підставі Закону N 3773-VI від 22.09.2011 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 січня 2001 року
N 2247-III

^ Наверх