документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності за незаконний
обіг наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин
або отруйних чи сильнодіючих лікарських
засобів і одурманюючих засобів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому частини першої статті 44 слова "від вісімнадцяти до сорока трьох" замінити словами "від двадцяти п'яти до п'ятдесяти", а після слів "доходів громадян" доповнити словами "або громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин";

2) у статті 44-1:

в абзаці другому частини першої слова "від п'яти до вісімнадцяти" замінити словами "від десяти до двадцяти п'яти";

в абзаці другому частини другої слова "від вісімнадцяти до сорока трьох" замінити словами "від двадцяти п'яти до п'ятдесяти";

3) у статті 106-1:

в абзаці другому частини першої слова "від вісімнадцяти до сорока п'яти" замінити словами "від тридцяти до сімдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від дев'яти до вісімнадцяти" замінити словами "від десяти до тридцяти", а слова "від вісімнадцяти до сорока п'яти" - словами "від тридцяти до сімдесяти";

4) в абзаці другому статті 188 слова "від трьох до семи" замінити словами "від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти".

2. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) у статті 306:

у назві та частині першій слова "їх аналогів або прекурсорів" замінити словами "їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів";

в абзаці другому частини першої слова "від п'яти до двадцяти" замінити словами "від семи до двадцяти";

абзац другий частини другої після слів "до трьох років" доповнити словами "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом";

2) у статті 307:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до восьми" замінити словами "від чотирьох до восьми";

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від шести до десяти";

в абзаці другому частини третьої слова "від восьми до дванадцяти" замінити словами "від дев'яти до дванадцяти";

3) в абзаці другому частини першої статті 319 слова "до п'ятдесяти" замінити словами "до сімдесяти";

4) у статті 320:

в абзаці другому частини першої слова "до п'ятдесяти" замінити словами "до сімдесяти", а після слів "доходів громадян" доповнити словами "або арештом на строк до шести місяців";

в абзаці другому частини другої слова "до сімдесяти" замінити словами "від сімдесяти до ста двадцяти", а після слів "доходів громадян" доповнити словами "або арештом на строк від трьох до шести місяців";

5) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 321 після слів "доходів громадян" доповнити словами "або арештом на строк від трьох до шести місяців";

6) в абзаці другому статті 322 слова "від п'ятдесяти до ста" замінити словами "від сімдесяти до ста двадцяти".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 6 жовтня 2011 року
N 3826-VI

^ Наверх