документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2005-08-192007-03-232007-10-112011-06-022014-09-302016-03-012016-11-082017-05-30  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
19.08.2005 N 53

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2005 р. за N 1237/11517

Про затвердження Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

( Щодо змін додатково див. Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
N 503 від 15.12.200
6 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв'язку
N 637 від 23.03.20
07
N 958 від 11.10.20
07
N 256 від 02.06.20
11 )

На підставі Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, що додаються.

2. У встановленому порядку забезпечити подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з питань регулювання зв'язку Мазура В.О.

В.о. Голови О.I.Філіпова

Погоджено:

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва А.В.Дашкевич

Голова Антимонопольного комітету України О.О.Костусєв

Затверджено
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
19.08.2005 N 53

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2005 р. за N 1237/11517

Ліцензійні умови
користування радіочастотним ресурсом України

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України (далі - Ліцензійні умови) розроблено відповідно до Законів України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення діяльності у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

1.2. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання при провадженні діяльності, пов'язаної з користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах частот загального користування, і направлених на забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу та забезпечення електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ).

1.3. Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання - резидентів України, які користуються (мають намір користуватися) радіочастотним ресурсом України для здійснення діяльності з наданням телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального користування, за винятком розповсюдження телерадіопрограм.

1.4. Суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, мають право здійснювати свою діяльність тільки за наявності ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів.

Ліцензія на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не дає права на користування радіочастотним ресурсом України та експлуатацію РЕЗ.

1.5. Суб'єкти господарювання, які мають намір відповідно до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) здійснювати діяльність на підставі ліцензії на вид діяльності, отримують вказану ліцензію одночасно з ліцензією на користування радіочастотним ресурсом України.

1.6. У залежності від регіону користування радіочастотним ресурсом ліцензії поділяються на такі види:

національна ліцензія - ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України в 12-ти й більше регіонах України (АР Крим, області, м. Київ, м. Севастополь);

регіональна ліцензія - ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України в одному або декількох (не більше 11) регіонах України;

територіальна ліцензія - ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України на обмеженій території регіону.

1.7. Розмір плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії та видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України. ( Пункт 1.7 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 256 від 02.06.2011 )

2. Кваліфікаційні вимоги до ліцензіатів

2.1. Штат суб'єкта господарювання, який безпосередньо виконує функції з надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України, повинен налічувати не менше 30 відсотків працівників, які мають базову або повну вищу освіту в галузі зв'язку та досвід роботи не менше одного року в сфері, пов'язаній з користуванням радіочастотним ресурсом України.

3. Організаційні вимоги до ліцензіатів

3.1. Суб'єкт господарювання, який здійснює або має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України (далі - Заявник), в установленому законодавством порядку звертається до Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - НКРЗ) із заявою про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, форма якої наведена в додатку 1 (подається у двох примірниках). До заяви додаються такі документи:

1) план освоєння радіочастотного ресурсу України. Форми плану освоєння радіочастотного ресурсу України для фіксованої та рухомої радіослужб наведені в додатках 2 і 3 відповідно (подається у двох примірниках). Вимоги до плану освоєння радіочастотного ресурсу України наведені в додатку 4;

2) документи, що підтверджують фінансове забезпечення спроможності Заявника користуватися радіочастотним ресурсом України. Перелік документів, що підтверджують фінансове забезпечення спроможності Заявника користуватися радіочастотним ресурсом України, наведено в додатку 5;

3) документи, що підтверджують кадрове забезпечення спроможності Заявника користуватися радіочастотним ресурсом України. Форму довідки про склад працівників (за спеціальностями), що виконують або плануються для виконання функцій, пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України, наведено в додатку 6;

4) інші документи, визначені статтею 32 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ).

3.2. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надаються на бланках, які є захищеними документами суворої звітності. Зразок бланка ліцензії наведено в додатку 7, зміст ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведено в додатку 8.

3.3. Про початок користування радіочастотним ресурсом та повне освоєння заявленого радіочастотного ресурсу ліцензіат протягом місяця повинен поінформувати НКРЗ.

3.4. Датою початку користування радіочастотним ресурсом за ліцензією є дата отримання першого дозволу на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього регіону.

3.5. У разі виникнення документально підтверджених обставин, що не дозволяють ліцензіату своєчасно розпочати або продовжити користуватися радіочастотним ресурсом за ліцензією, за його зверненням НКРЗ може перенести термін початку користування радіочастотним ресурсом згідно з відповідною ліцензією без зміни терміну дії ліцензії.

3.6. Протягом 30 днів з дня виникнення документально підтверджених підстав для призупинення на термін більше 6 місяців користування радіочастотним ресурсом ліцензіат повинен повідомити про це НКРЗ із наведенням цих підстав.

3.7. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, передбачених статтею 34 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), ліцензіат у встановленому цим Законом порядку звертається до НКРЗ з відповідною заявою. Форма заяви про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведена в додатку 9.

3.8. У разі втрати або пошкодження бланка ліцензії ліцензіат у відповідності до статті 35 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) зобов'язаний звернутися до НКРЗ із заявою про видачу дубліката ліцензії. Форма заяви про видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведена в додатку 10.

3.9. У разі, якщо ліцензіат має намір продовжити зазначений у ліцензії термін користування радіочастотним ресурсом України після його закінчення, він повинен у встановленому статтею 37 порядку звернутися з відповідною заявою до НКРЗ. Форма заяви про продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведена в додатку 11.

3.10. У разі необхідності отримання додаткової смуги радіочастот для подальшого розвитку підприємницької діяльності з використанням тієї радіотехнології, яка застосовується користувачем, він у встановленому статтею 39 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) порядку звертається до НКРЗ із заявою на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот. Форма заяви на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот наведена в додатку 12 (подається у двох примірниках).

4. Обов'язки ліцензіата стосовно користування
радіочастотним ресурсом України

4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати такі умови користування радіочастотним ресурсом України:

4.1.1. Додержуватися вимог законодавства, державних стандартів, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, чинних у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.2. Здійснювати встановлення, монтаж конкретних РЕЗ з визначеними умовами при наявності висновку щодо електромагнітної сумісності цих РЕЗ, виданого відповідно до законодавства.

4.1.3. Користуватися визначеними у ліцензії номіналами, смугами радіочастот з дотриманням таких умов користування:

на правах виключного користування номіналами, смугами радіочастот за ліцензією;

на правах спільного з іншими користувачами користування номіналами, смугами радіочастот за ліцензією.

4.1.4. Користуватися радіочастотним ресурсом України за ліцензією у визначених ліцензією регіонах або їх частині.

4.1.5. Здійснювати експлуатацію радіоелектронних засобів тільки після отримання відповідних дозволів на експлуатацію РЕЗ, виданих відповідно до законодавства.

4.1.6. Використовувати лише ті РЕЗ, які зазначені в дозволі на експлуатацію.

4.1.7. Використовувати лише радіотехнологію, зазначену в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом.

4.1.8. Дотримуватися термінів початку та повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією відповідно до плану освоєння радіочастотного ресурсу, який надавався суб'єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, якщо інше не визначено особливими умовами ліцензії.

Термін початку користування радіочастотним ресурсом за ліцензією - 6 місяців з дати оформлення ліцензії. У разі, якщо ліцензія передбачає користування радіочастотним ресурсом у декількох регіонах, початок користування радіочастотним ресурсом для першого регіону - 6 місяців з дати оформлення ліцензії, для другого - 8 і так далі з інтервалом 2 місяці.

4.1.9. Дотримуватися встановлених законодавством умов застосування РЕЗ на території України.

4.1.10. Дотримуватися вимог метрологічного забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом.

4.1.11. Дотримуватися особливих умов ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та умов дозволів на експлуатацію РЕЗ.

4.1.12. Своєчасно та в повному обсязі вносити щомісячний збір за користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.13. Своєчасно та в повному обсязі вносити плату за радіочастотний моніторинг.

4.1.14. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану відповідно до законодавства забезпечувати використання мереж радіозв'язку та РЕЗ для проведення мобілізаційних заходів і задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку.

4.1.15. Не передавати свої права на користування радіочастотним ресурсом України будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

4.1.16. Надавати на запит представників Державної інспекції зв'язку (далі - ДІЗ) інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення РЕЗ.

4.1.17. Забезпечувати у встановленому законодавством порядку доступ посадових осіб ДІЗ на територію та в приміщення з метою перевірки використання розташованих у них РЕЗ, а також пред'являти за їхньою вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, які стосуються питань користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.18. Забезпечувати у встановленому законодавством порядку доступ посадових осіб ДІЗ й Українського державного центру радіочастот (далі - УДЦР) на територію та в приміщення з метою перевірки розташованих там РЕЗ - у разі, якщо вони створюють радіозавади.

4.1.19. Своєчасно виконувати розпорядження (приписи) НКРЗ, ДІЗ, УДЦР стосовно усунення порушень умов відповідної ліцензії, норм законодавства в сфері користування радіочастотним ресурсом України та забезпечення електромагнітної сумісності.

4.1.20. Надавати можливість та створювати належні умови для здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом і ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.21. Надавати в установлені законодавством строки й за визначеними адресами державну та відомчу статистичну звітність за формами, затвердженими органами статистики.

4.2. НКРЗ може включати до окремих ліцензій особливі умови користування радіочастотним ресурсом за ліцензією, які не суперечать законодавству.

4.3. Особливі умови містять обов'язкові для виконання конкретним ліцензіатом додаткові умови користування радіочастотним ресурсом України, до яких належать умови отримання вказаної ліцензії за конкурсом або тендером, спільного з іншими користувачами користування номіналами, смугами радіочастот за ліцензією та інші умови, не визначені пунктом 4.1 Положення.

5. Дострокове впровадження нових радіотехнологій
з ініціативи ліцензіата.

5.1. У разі, якщо ліцензіат має намір достроково впровадити нову радіотехнологію, він повинен у встановленому статтею 40 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) порядку звернутися з заявою до НКРЗ. Форма заяви користувача щодо дострокового впровадження нової радіотехнології наведена в додатку 13. До заяви додаються документи, передбачені в пункті 3.1 цих умов.

5.2. Документи мають бути оформлені та засвідчені заявником відповідно до вимог законодавства.

5.3. За результатами розгляду НКРЗ приймає рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот, якою користується заявник, або про відмову в її достроковому впровадженні.

5.4. У разі прийняття рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот, якою користується заявник, НКРЗ приймає рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. ( Ліцензійні умови доповнено розділом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 637 від 23.03.2007 )

6. Порядок впровадження нових радіотехнологій

6.1. Впровадженню підлягають радіотехнології, які внесені до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 (далі - План використання радіочастотного ресурсу України).

6.2. Радіотехнологія, визначена в розділі I Плану використання радіочастотного ресурсу України як діюча в Україні, впроваджується шляхом включення в установленому законодавством порядку радіоелектронних засобів цієї радіотехнології до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, документального підтвердження їх відповідності стандартам (сертифікат відповідності) та наступного ліцензування смуг радіочастот з додержанням особливостей застосування цієї радіотехнології, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України.

6.3. Для впровадження радіотехнології, визначеної в розділі II Плану використання радіочастотного ресурсу України як перспективної для впровадження в Україні, спочатку здійснюються заходи, передбачені в графі "Особливості впровадження радіотехнологій" цього розділу Плану. Після виконання таких заходів та включення цієї радіотехнології до розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України з визначенням особливостей застосування її впровадження здійснюється відповідно до пункту 6.2 цих Ліцензійних умов. ( Ліцензійні умови доповнено розділом 6 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 958 від 11.10.2007 )

Член Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України В.О.Мазур

Додаток 1
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

 Форма Р-1

               ЗАЯВА
про видачу ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України

                ----------------------------------
|Реєстраційний N |
----------------------------------
(заповнюється оператором
бази даних НКРЗ)

   1. Відомості про Заявника

------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (місце проживання): |
|----------------------------------------------------------------|
|Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________, МФО ___________ |
|Банк _______________________________, м. ___________ |
|----------------------------------------------------------------|
|Відповідальна особа |
|(посада, прізвище, ім'я та по батькові): |
|Тел.: Факс: Електронна пошта: |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса: |
------------------------------------------------------------------

   2. Відомості про смуги радіочастот, що заявляються:

------------------------------------------------------------------
| N | Регіон | Діапазон або |Ширина смуги |
|з/п |користування (або| кількість |радіочастот, МГц |
| |населений пункт, | номіналів | |
| | уся територія | радіочастот | |
| | України) | (приймання/ | |
| | |передавання), МГц | |
|----+-----------------+------------------+----------------------|
| | | | |
|----+-----------------+------------------+----------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

   3. Технічні відомості про мережу радіозв'язку (РЕЗ), що
заявляється:

------------------------------------------------------------------
|Тип РЕЗ, номер та |Потужність |Клас(и) |
|дата видачі |випромінювання РЕЗ, |випромінювання: |
|сертифіката: |Вт: | |
|------------------+----------------------+----------------------|
|Радіотехнологія: |Спосіб зв'язку |Дальність зв'язку або |
| |(дуплекс/симплекс): |радіус зони |
| | |обслуговування, км: |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Наявність раніше отриманих ліцензій на вид діяльності у сфері |
|телекомунікацій (номер та дата ліцензії): |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|Термін дії ліцензії, що заявляється: |
|----------------------------------------------------------------|
|Перелік документів, що додаються: |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом |
|України, затвердженими Рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53, |
|зареєстрованими в Мін'юсті України 20.10.2005 за N 1237/11517, |
|ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати |
| |
|Заявник __________ ________________ __________ 200__ року |
| (підпис) (ініціали та |
| прізвище) |
| м.п. |
|----------------------------------------------------------------|
| ___________________ __________ ______________________ |
| (посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище) |
| прийняла заяву) |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата й номер реєстрації заявочних |
|документів у НКРЗ _________ 200__ року N ___ |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР _________ 200__ року N ___ |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

                ПЛАН
освоєння радіочастотного ресурсу України
(для фіксованої радіослужби)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Тип|Регіон |Адреса |Географічні |Висота |Висота |Тип |Коефіцієнт|Азимут |Затухання|Частоти |Частоти|Орієнтовний|Орієнтовний|
|РЕЗ|користування|встановлення|координати |встановлення|поверхні |антени|підсилення|макс. |у фідер- |приймання,|переда-|термін |термін |
| |радіочас- |РЕЗ |(довгота, |антени РЕЗ |Землі над | |антени, |випромі-|ному |МГц, або |вання, |початку |повного |
| |тотним | |широта - |над рівнем |рівнем моря | |дБі |нювання,|тракті, |кількість |МГц, |користу- |освоєння |
| |ресурсом | |гр., хв., с)|Землі (м) |у місці | | |град. |дБ |номіналів |або кі-|вання |радіочас- |
| | | | | |встановлення| | | | |частот |лькість|радіочас- |тотного |
| | | | | |РЕЗ (м) | | | | | |номі- |тотним |ресурсу в |
| | | | | | | | | | | |налів |ресурсом у |регіоні |
| | | | | | | | | | | |частот |регіоні | |
|---+------------+------------+------------+------------+------------+------+----------+--------+---------+----------+-------+-----------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+------------+------------+------------+------------+------+----------+--------+---------+----------+-------+-----------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+------------+------------+------------+------------+------+----------+--------+---------+----------+-------+-----------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Орієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу
України за ліцензією: ___________________________
Додатки:
- Схема організації радіозв'язку (радіомережі) - 1 прим. на
____ арк.;
- Копія з карти масштабу 1:100000 або 1:200000 з вказаними
пунктами встановлення заявлених РЕЗ - 1 прим. на ____ арк.

 Заявник ___________________    ______________________________
(ініціали та прізвище)
м.п. ______________ 200__ року

Додаток 3
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

                ПЛАН
освоєння радіочастотного ресурсу України
(для рухомої радіослужби)

------------------------------------------------------------------
|Тип|Регіон |Кількість |Загальна |Орієнтовний|Орієнтовний|
|РЕЗ|користування|номіналів |смуга |термін |термін |
| |радіочастот-|(смуг) |радіочас- |початку |повного |
| |ним ресурсом|радіочастот|тот, МГц |користу- |освоєння |
| | | | |вання |радіочас- |
| | | | |радіочас- |тотного |
| | | | |тотним |ресурсу в |
| | | | |ресурсом у |регіоні |
| | | | |регіоні | |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | | |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | | |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | | |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | | |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | | |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Орієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу
України за ліцензією: ___________________________

 Заявник ___________________    ______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
м.п. ______________ 200__ року

Додаток 4
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

Вимоги
до плану освоєння радіочастотного ресурсу України

Заявник повинен детально викласти шляхи освоєння заявленого радіочастотного ресурсу відповідно до планів створення мереж, їх експлуатації та надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу, доповнивши заповнену форму плану освоєння радіочастотного ресурсу схемою організації радіозв'язку й викопійовкою з карти масштабу 1:200000 з нанесеними на неї місцями встановлення заявлених РЕЗ.

1. Заповнити план освоєння радіочастотного ресурсу України за формою, що наведена в додатках 2 та 3 до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, доповнивши його схемою організації радіозв'язку та викопійовкою з карти масштабу 1:200000 або 1:100000 з нанесеними на неї місцями встановлення заявлених РЕЗ.

2. При заявленні декількох регіонів використання радіочастотного ресурсу відносний термін початку користування радіочастотним ресурсом для першого регіону не повинен перевищувати 6 місяців від орієнтовної дати видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, для другого - 8 місяців і так далі з інтервалом через 2 місяці.

Уточнені терміни початку використання заявленого радіочастотного ресурсу та повного його освоєння будуть визначені НКРЗ у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням дати її видачі.

3. Заявлена в кожному регіоні смуга радіочастот повинна відповідати кількості радіоелектронних засобів, вказаних у плані освоєння радіочастотного ресурсу України. У разі, якщо заявлена смуга радіочастот перевищує потреби, визначені з урахуванням кількості РЕЗ, вказаних у плані освоєння радіочастотного ресурсу, НКРЗ на підставі відповідних висновків щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України може прийняти відповідне рішення про видачу ліцензії на обмежену смугу радіочастот.

4. Схема організації радіозв'язку та викопійовка з карти повинні бути підписані Заявником та завірені його печаткою.

Додаток 5
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

Перелік
документів, що підтверджують фінансове
забезпечення спроможності користування
радіочастотним ресурсом України

1. Засвідчена в установленому порядку копія аудиторського висновку про результати фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік.

2. Засвідчена в установленому порядку копія балансу суб'єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік (за формою N 1, код за ДКУД відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Мін'юсті України 21.06.99 за N 391/3684).

3. Засвідчена в установленому порядку копія банківської гарантії, наданої суб'єкту господарювання, або засвідчена в установленому порядку копія інвестиційного договору (за наявності).

Примітка. Суб'єкти господарювання, які на час подання заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України здійснюють свою діяльність більше року, подають лише завірену в установленому порядку копію фінансового балансу з передбаченими законодавством додатками до нього.

За Заявником залишається право додавати інші документи, що підтверджують його фінансове забезпечення спроможності користуватися заявленим радіочастотним ресурсом.

Додаток 6
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

             ФОРМА ДОВІДКИ
про склад працівників (за спеціальностями),
що виконують або плануються для виконання
функцій, пов'язаних з користуванням
радіочастотним ресурсом України

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Кількість | Відсоток від | Примітки |
|з/п| посад за |працівників | загальної | |
| |спеціальностями| | кількості | |
|---+---------------+------------+---------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+---------------+------------+---------------+---------------|
| 1 | | | | |
|---+---------------+------------+---------------+---------------|
| | | | | |
|---+---------------+------------+---------------+---------------|
| | | | | |
|---+---------------+------------+---------------+---------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 _____________________  ___________   _______________________
(керівник Заявника) (підпис) (ініціали та прізвище )

             м.п.

 ______________ 200__ року

Додаток 7
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

               ЗРАЗОК
бланка ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України

З Додатком 7 до рішення можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Додаток 8
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

               ЗМІСТ
ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України

 Вид ліцензії:     Національна, регіональна або територіальна

 Видана:        Повна назва юридичної особи згідно
з установчими документами, без скорочень,
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - суб'єкта господарювання

 Місцезнаходження    Згідно з наданими документами, у повному
юридичної особи або форматі
місце проживання
фізичної особи:

 Ідентифікаційний код  Згідно з наданими документами
за ЄДРПОУ юридичної
особи або
ідентифікаційний
номер з ДРФО
фізичної особи:

 Радіотехнологія:    Згідно з прийнятим рішенням

 Регіони користування  Згідно з прийнятим рішенням
радіочастотним
ресурсом:

 Смуги (номінали)    Згідно з прийнятим рішенням
радіочастот,
приймання/передавання,
МГц:

 Ширина смуги      Згідно з прийнятим рішенням
радіочастот, що
використовується в
регіоні, МГц:

 Загальна ширина    Підсумок, при наявності декількох регіонів
смуги радіочастот,
що використовується,
МГц:

 Терміни освоєння    Згідно з прийнятим рішенням
радіочастотного
ресурсу (місяць,
рік):
початок користування
повне освоєння

 Реєстраційний номер
ліцензії:

 Дата видачі ліцензії: Число, місяць, рік

 Термін дії ліцензії:  Згідно з прийнятим рішенням

   Ліцензійні умови  користування  радіочастотним  ресурсом
України, які містять перелік обов'язкових для виконання
ліцензійних вимог, затверджені рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53,
зареєстровані в Мін'юсті України 20.10.2005 за N 1237/11517.

 Особливі умови     При наявності, згідно з прийнятим
користування рішенням
радіочастотним
ресурсом:

 Голова Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

              м.п.

Додаток 9
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

 Форма РР-1п

               ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України

                ----------------------------------
|Реєстраційний N |
----------------------------------
(заповнюється оператором
бази даних НКРЗ)

   1. Дані з ліцензії, що подається для переоформлення:

------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (місце проживання): |
|----------------------------------------------------------------|
|Радіотехнологія: |
|----------------------------------------------------------------|
|Регіони користування радіочастотним ресурсом: |
|----------------------------------------------------------------|
|Номер, дата видачі ліцензії: |
------------------------------------------------------------------

   2. Відомості про Заявника на дату подання ліцензії  на
переоформлення:

------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (місце проживання): |
|----------------------------------------------------------------|
|Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________, МФО ___________ |
|Банк _______________________________, м. ___________ |
|----------------------------------------------------------------|
|Відповідальна особа |
|(посада, прізвище, ім'я та по батькові): |
|Тел.: Факс: Електронна пошта: |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса: |
------------------------------------------------------------------

   Підстави для переоформлення ліцензії:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________

   Перелік документів, що додаються: ___________________________
___________________________

   З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом
України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53,
зареєстрованими в Мін'юсті України 20.10.2005 за N 1237/11517,
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати

------------------------------------------------------------------
|Заявник __________ ________________ __________ 200__ року |
| (підпис) (ініціали та |
| прізвище) |
| м.п. |
|----------------------------------------------------------------|
| ___________________ __________ ______________________ |
| (посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище) |
| прийняла заяву) |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата й номер реєстрації заявочних |
|документів у НКРЗ _________ 200__ року N ___ |
------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

 Форма Р-1д

               ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України

                ----------------------------------
|Реєстраційний N |
----------------------------------
(заповнюється оператором
бази даних НКРЗ)

   1. Відомості про Заявника

------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (місце проживання): |
|----------------------------------------------------------------|
|Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________, МФО ___________ |
|Банк _______________________________, м. ___________ |
|----------------------------------------------------------------|
|Відповідальна особа |
|(посада, прізвище, ім'я та по батькові): |
|Тел.: Факс: Електронна пошта: |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса: |
------------------------------------------------------------------

   2. Дані з ліцензії, на яку замовляється дублікат:

------------------------------------------------------------------
|Номер, дата видачі ліцензії: |
|----------------------------------------------------------------|
|Радіотехнологія: |
|----------------------------------------------------------------|
|Регіони користування радіочастотним ресурсом: |
------------------------------------------------------------------

   Підстави для видачі дубліката ліцензії:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________

   З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом
України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53,
зареєстрованими в Мін'юсті України 20.10.2005 за N 1237/11517,
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

------------------------------------------------------------------
|Заявник __________ ________________ __________ 200__ року |
| (підпис) (ініціали та |
| прізвище) |
| м.п. |
|----------------------------------------------------------------|
| ___________________ __________ ______________________ |
| (посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище) |
| прийняла заяву) |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата і номер реєстрації заяви |
|у НКРЗ _________ 200__ року N ___ |
------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

 Форма Р-1пт

               ЗАЯВА
про продовження терміну дії ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України

                ----------------------------------
|Реєстраційний N |
----------------------------------
(заповнюється оператором
бази даних НКРЗ)

   1. Відомості про Заявника

------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (місце проживання): |
|----------------------------------------------------------------|
|Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________, МФО ___________ |
|Банк _______________________________, м. ___________ |
|----------------------------------------------------------------|
|Відповідальна особа |
|(посада, прізвище, ім'я та по батькові): |
|Тел.: Факс: Електронна пошта: |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса: |
------------------------------------------------------------------

   2. Відомості про смуги радіочастот, що заявляються:

------------------------------------------------------------------
| N | Регіон | Діапазон або |Ширина смуги |
|з/п |користування (або| кількість |радіочастот, МГц |
| |населений пункт, | номіналів | |
| | уся територія | радіочастот | |
| | України) | (приймання/ | |
| | |передавання), МГц | |
|----+-----------------+------------------+----------------------|
| | | | |
|----+-----------------+------------------+----------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

   3. Технічні відомості про мережу радіозв'язку (РЕЗ), що
заявляється:

------------------------------------------------------------------
|Тип РЕЗ, номер та |Потужність |Клас(си) |
|дата видачі |випромінювання РЕЗ, |випромінювання: |
|сертифіката: |Вт: | |
|------------------+----------------------+----------------------|
|Радіотехнологія: |Спосіб зв'язку |Дальність зв'язку або |
| |(дуплекс/симплекс): |радіус зони |
| | |обслуговування, км: |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Наявність раніше отриманих |номер ліцензії: |
|ліцензій на здійснення діяльності|------------------------------|
|у сфері телекомунікацій: |дата видачі: |
| |------------------------------|
| |термін дії: |
|---------------------------------+------------------------------|
|Ліцензія, що заявляється на |номер ліцензії: |
|подовження |------------------------------|
| |дата видачі: |
| |------------------------------|
| |термін дії: |
|----------------------------------------------------------------|
|Перелік документів, що додаються: |
|----------------------------------------------------------------|
|З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом |
|України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53, |
|зареєстрованими в Мін'юсті України 20.10.2005 за N 1237/11517, |
|ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати |
|Заявник __________ ________________ __________ 200__ року |
| (підпис) (ініціали та |
| прізвище) |
| м.п. |
|----------------------------------------------------------------|
| ___________________ __________ ______________________ |
| (посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище) |
| прийняла заяву) |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата й номер реєстрації заявочних |
|документів у НКРЗ _________ 200__ року N ___ |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР _________ 200__ року N ___ |
------------------------------------------------------------------

 (зворотний бік)

             ЧАСТОТНИЙ ПЛАН
мережі РЕЗ, що заявляються

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Тип|Адреса та |Координати|Координати|Потужність |Тип |Коефіцієнт|Висота |Механічний|Електричний|Азимут |Затухання |Номери |Частоти |Частоти |
|РЕЗ|характеристика|(широта) |(довгота) |передавача,|антени|підсилення|підвісу |кут нахилу|кут нахилу |макс. |у фідерно-|каналів |приймання,|передавання,|
| |місця | | |Вт | |антени, |антени |ДСА, град.|ДСА, град. |випромі-|му тракті,|за |МГц, або |МГц, або |
| |встановлення | | | | |дБі |над | | |нювання,|дБ |секторами|кількість |кількість |
| |антени РЕЗ (на| | | | | |рівнем | | |град. | |(при на- |номіналів |номіналів |
| |вежі, на даху | | | | | |землі, м| | | | |явності) |частот |частот |
| |та інше) | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заявник ___________________    ______________________________
(підпис) (ініціали,прізвище)

     м.п.

Додаток 12
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

 Форма Р-1дс

               ЗАЯВА
на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот

                ----------------------------------
|Реєстраційний N |
----------------------------------
(заповнюється оператором
бази даних НКРЗ)

   1. Відомості про Заявника

------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Ідентифікаційний номер з ДРФО: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (місце проживання): |
|----------------------------------------------------------------|
|Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________, МФО ___________ |
|Банк _______________________________, м. ___________ |
|----------------------------------------------------------------|
|Відповідальна особа |
|(посада, прізвище, ім'я та по батькові): |
|Тел.: Факс: Електронна пошта: |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса: |
------------------------------------------------------------------

   2. Відомості про додаткову смугу радіочастот, що заявляється:

------------------------------------------------------------------
| N | Регіон | Діапазон або |Ширина смуги |
|з/п |користування (або| кількість |радіочастот, МГц |
| |населений пункт, | номіналів | |
| | уся територія | радіочастот | |
| | України) | (приймання/ | |
| | |передавання), МГц | |
|----+-----------------+------------------+----------------------|
| | | | |
|----+-----------------+------------------+----------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

   3. Технічні відомості про мережу радіозв'язку (РЕЗ), що
заявляється:

------------------------------------------------------------------
|Тип РЕЗ, номер та |Потужність |Клас(си) |
|дата видачі |випромінювання РЕЗ, |випромінювання: |
|сертифіката: |Вт: | |
|------------------+----------------------+----------------------|
|Радіотехнологія: |Спосіб зв'язку |Дальність зв'язку або |
| |(дуплекс/симплекс): |радіус зони |
| | |обслуговування, км: |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Наявність раніше отриманих |номер ліцензії: |
|ліцензій на здійснення діяльності|------------------------------|
|у сфері телекомунікацій: |дата видачі: |
| |------------------------------|
| |термін дії: |
|---------------------------------+------------------------------|
|Діюча ліцензія на користування |номер ліцензії: |
|радіочастотним ресурсом |------------------------------|
| |дата видачі: |
| |------------------------------|
| |термін дії: |
|----------------------------------------------------------------|
|Додаток. План освоєння радіочастотного ресурсу України. |
|----------------------------------------------------------------|
|З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом |
|України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53, |
|зареєстрованими в Мін'юсті України 20.10.2005 за N 1237/11517, |
|ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати |
|Заявник __________ ________________ __________ 200__ року |
| (підпис) (ініціали та |
| прізвище) |
| м.п. |
|----------------------------------------------------------------|
| ___________________ __________ ______________________ |
| (посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище) |
| прийняла заяву) |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата й номер реєстрації заявочних |
|документів у НКРЗ _________ 200__ року N ___ |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР _________ 200__ року N ___ |
------------------------------------------------------------------

 (зворотний бік)

             ЧАСТОТНИЙ ПЛАН
          мережі РЕЗ, що заявляються

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Тип|Адреса та   |Координати|Координати|Потужність |Тип  |Коефіцієнт|Висота |Механічний|Електричний|Азимут |Затухання |Номери  |Частоти  |Частоти   |
|РЕЗ|характеристика|(широта) |(довгота) |передавача,|антени|підсилення|підвісу |кут нахилу|кут нахилу |макс.  |у фідерно-|каналів |приймання,|передавання,|
|  |місця     |     |     |Вт     |   |антени,  |антени |ДСА, град.|ДСА, град. |випромі-|му тракті,|за    |МГц, або |МГц, або  |
|  |встановлення |     |     |      |   |дБі    |над   |     |      |нювання,|дБ    |секторами|кількість |кількість  |
|  |антени РЕЗ (на|     |     |      |   |     |рівнем |     |      |град.  |     |(при на- |номіналів |номіналів  |
|  |вежі, на даху |     |     |      |   |     |землі, м|     |      |    |     |явності) |частот  |частот   |
|  |та інше)   |     |     |      |   |     |    |     |      |    |     |     |     |      |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
|  |       |     |     |      |   |     |    |     |      |    |     |     |     |      |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
|  |       |     |     |      |   |     |    |     |      |    |     |     |     |      |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
|  |       |     |     |      |   |     |    |     |      |    |     |     |     |      |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
|  |       |     |     |      |   |     |    |     |      |    |     |     |     |      |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
|  |       |     |     |      |   |     |    |     |      |    |     |     |     |      |
|---+--------------+----------+----------+-----------+------+----------+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+----------+------------|
|  |       |     |     |      |   |     |    |     |      |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заявник ___________________    ______________________________
      (підпис)          (ініціали, прізвище)

     м.п.

Додаток 13
до Ліцензійних умов
користування радіочастотним
ресурсом України

                   Форма Р-1нт

               ЗАЯВА
      користувача щодо дострокового впровадження
           нової радіотехнології

                   ----------------------------
                   |Реєстраційний N      |
                   ----------------------------
                    (заповнюється оператором
                    бази даних НКРЗ)

   1. Відомості про Заявника:

------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання:                 |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Ідентифікаційний номер з ДЕФО (за наявності):          |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (місце проживання):              |
|----------------------------------------------------------------|
|Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:      |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________________,     |
|МФО ________________________                  |
|Банк _______________________________, м. ___________      |
|----------------------------------------------------------------|
|Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові):  |
|----------------------------------------------------------------|
|Тел.: __________, факс: __________, електронна пошта: __________|
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса:                         |
------------------------------------------------------------------

   2. Відомості про наявні ліцензії:

------------------------------------------------------------------
|Номер,  |Термін дії|Вид     |Радіотехнологія|Вид     |
|дата   |ліцензії |радіозв'язку|        |діяльності, |
|видачі  |     |      |        |що      |
|ліцензії |     |      |        |здійснюється |
|     |     |      |        |з      |
|     |     |      |        |використанням|
|     |     |      |        |радіочастот |
|----------+----------+------------+---------------+-------------|
|     |     |      |        |       |
|----------+----------+------------+---------------+-------------|
|     |     |      |        |       |
|----------+----------+------------+---------------+-------------|
|     |     |      |        |       |
------------------------------------------------------------------

   3. Стан використання радіочастотного ресурсу:

------------------------------------------------------------------------
|N |  Регіон  | Діапазон або номінали  |Ширина смуги радіочастот, |
|з/п|користування|    радіочастот    |МГц            |
|  |за ліцензією| (приймання/передавання), |             |
|  | (населений |      МГц      |             |
|  |  пункт,  |--------------------------+--------------------------|
|  |область,  |за    |фактично    |за    |фактично    |
|  |уся     |ліцензією|використовується|ліцензією|використовується|
|  |територія  |     |        |     |        |
|  |України)  |     |        |     |        |
|---+------------+--------------------------+--------------------------|
|  |      |             |             |
|---+------------+--------------------------+--------------------------|
|  |      |             |             |
|---+------------+--------------------------+--------------------------|
|  |      |             |             |
|---+------------+--------------------------+--------------------------|
|  |      |             |             |
------------------------------------------------------------------------

   4. Відомості про смуги радіочастот, що заявляються:

------------------------------------------------------------------
|N |   Регіон   | Діапазон або номінали |Ширина смуги   |
|з/п| користування  |   радіочастот    |радіочастот, МГц |
|  |(населений пункт,|(приймання/передавання),|         |
|  |область,     |МГц           |         |
|  |уся територія  |            |         |
|  |України)     |            |         |
|---+-----------------+------------------------+-----------------|
|  |         |            |         |
------------------------------------------------------------------

   5. Технічні  відомості  про  мережу  радіозв'язку  та
радіотехнологію, що заявляється:

------------------------------------------------------------------
|Тип РЕЗ:     |Потужність      |Клас(и) випромінювання:|
|         |випромінювання РЕЗ, |            |
|         |Вт:         |            |
|------------------+---------------------+-----------------------|
|Радіотехнологія: |Спосіб зв'язку    |Дальність зв'язку або |
|         |(дуплекс/симплекс): |радіус зони      |
|         |           |обслуговування, км:  |
|----------------------------------------------------------------|
|Наявність раніше отриманих ліцензій на вид діяльності у сфері  |
|телекомунікацій (номер та дата ліцензії):            |
|----------------------------------------------------------------|
|Термін дії ліцензії, що заявляється:              |
|----------------------------------------------------------------|
|Перелік документів, що додаються:                |
|----------------------------------------------------------------|
|У разі видачі по цій заяві ліцензії на користування       |
|радіочастотним ресурсом для дострокового впровадження нової   |
|радіотехнології прошу анулювати ліцензії            |
|_______________________________________________________     |
|(номер та дата видачі ліцензій)                 |
|З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом   |
|України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53,    |
|зареєстрованими в Мін'юсті України 20.10.2005 за N 1237/11517, |
|ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати            |
|                                |
|Заявник __________ ______________________ __________ 200__ року|
|     (підпис) (ініціали та прізвище)            |
|                                |
|м.п.                              |
|----------------------------------------------------------------|
|___________________________   ________     ____________  |
|(посада особи, яка прийняла   (підпис)     (ініціали та  |
|     заяву)                 прізвище)   |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗ       |
|__________ 200__ року N ____                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР ________ 200__ року N ____ |
------------------------------------------------------------------

( Ліцензійні умови доповнено Додатком 13 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 637 від 23.03.2007 )

^ Наверх
наверх