документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1997-02-052001-04-05  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України
щодо відповідальності за ухилення від сплати податків

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 12, ст.102 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 -
набирає чинності 01.09.2001 р. )

Верховна Рада України постановляє:

( Розділ І втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ) такі зміни і доповнення:

у частині другій статті 112 слово і цифри "статтями 148-1, 148-2" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 148-2";

статтю 425 після слів і цифр "частиною 1 статті 148" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 148-2".

III. Встановити, що:

1. Діяння, пов'язані з ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, справи про які на час набрання чинності цим Законом перебувають у стадії попереднього розслідування або судового розгляду, мають кваліфікуватися за новою редакцією статті 148-2 Кримінального кодексу України.

2. Вироки на осіб, засуджених до позбавлення волі, які вчинили злочини, що мають кваліфікуватися за частиною 1 статті 148-2 в редакції цього Закону, підлягають перегляду з метою приведення їх у відповідність з новою редакцією зазначеної статті та вирішення питання про звільнення згаданих осіб від покарання або заміну його більш м'яким покаранням, з урахуванням конкретних обставин справи.

3. Вироки на осіб, засуджених за статтею 148-2 Кримінального кодексу України до позбавлення волі, виконані на момент введення цього Закону в дію, перегляду не підлягають.

4. За наявності підстав, передбачених статтями 6 і 54 Кримінального кодексу України, органи прокуратури і внутрішніх справ повинні направити до судів за місцем винесення вироків або за місцем відбування покарання особами, засудженими за статтею 148-2 Кримінального кодексу України, які не відбули покарання, матеріали для приведення вироків на них у відповідність із цим Законом.

5. Вироки на осіб, зазначених у статті 2 розділу III цього Закону, підлягають перегляду протягом двох місяців з дня набрання ним чинності.

IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 лютого 1997 року
N 44/97-ВР

^ Наверх